Dossier Hypotheekdrama. Soevereine baksteen in de bankenvijver.

 

 

 

Gaan banken over lijken om uw geld te krijgen? Het antwoord daarop is spijtig genoeg: Ja! Als je als bankaire instelling waarin je je dient te verbinden aan de zorgplicht, op kille en klinische wijze juist mensen de zin en het plezier om te leven ontneemt, om bedragen waar iedere andere hitman zijn neus voor zou ophalen, maak je jezelf in zekere zin dan niet schuldig aan een bepaalde graad van moord?

Begin dit jaar beroofde een man zichzelf van het leven voor de deuren van de Rabobank. Aanleiding was de executieveiling (de naam zegt het al) van zijn huis wegens een betalingsachterstand van slechts €Euro 8138,16. In zijn afscheidsbrief raadt hij iedereen aan “nooit een hypotheek te nemen bij de Rabobank”. We zijn een jaar verder, en het is eigenlijk vrij wrang te constateren dat de arme man met zijn waarschuwing heel erg gelijk heeft gekregen. Echter, welke bank kun je vandaag de dag nog wél vertrouwen. Soulvability kwam dit jaar in contact met Ronald Bernard, de initiatiefnemer achter “de Blije Bank”  Als mens sta ik te popelen om al mijn geld (of welke andere waarde-eenheid ook) in te zetten op die bank. Helaas is dit nog niet mogelijk, omdat de DNB die de bankvergunningen verstrekt (opdat een bank zichzelf “Bank” mag noemen) en tevens de criteria beoordeeld, waar een bank kandidaat aan dient te voldoen. We wachten gespannen af, aangezien wij de reputatie van de DNB wel kennen inmiddels en die heeft vooral te maken met het systematisch gedogen en een oogje toeknijpen van de criminele praktijken waaraan banken zich ongestraft schuldig mogen maken. Kortom, die zitten waarschijnlijk niet te wachten op een eerlijke bank, die de mens voorop stelt, en overigens géén rente rekent.

Ondertussen, komen er steeds meer mensen achter de ware aard van het bankierswezen en hun partners in politiek, media en financiële wereld. Steeds meer mensen voelen inmiddels voldoende back-up om met hun verhaal en ervaringen naar buiten te komen. Het is echter nog altijd het topje van een enorme ijsberg. Die vrij metaforisch net zo snel blijkt te smelten, als de ijsbergen van onze poolkappen die, net als wij bezwijken onder de corruptie, financiële terreur en op geld beluste afbraak van onze ecosystemen. In de hoofdrol: De banken.

Het afgelopen jaar is er veel van de bancaire fraudeberg boven water gekomen, en er is meer waar dát vandaan komt. Er staat ons nog wel wat te wachten.. Zoveel zelfs dat je een hele carnavals optocht in een stad als Den Bosch zou kunnen vullen, met bankenzwendel als thema (per geval) Ik ga ze hier dan ook niet opsommen. Ik hoop ook eerlijk gezegd dat onze lezers, inmiddels precies weten waar we over praten.
hypotheekdramasInmiddels zijn er 1,3 miljoen huishoudens met een koopwoning die onder water staat zoals dat heet. En hoe verder die onder water raken, hoe zichtbaarder die fraudeberg van de banken boven het oppervlak zal uitrijzen. Dat zijn grofweg 4,5 mln mensen die zoals die arme man die zich begin dit jaar van zijn door de Rabobank verziekte leven (voor de persoon in kwestie een wrange realiteit) beroofde, in de basis van hun bestaan worden bedreigd, door de bedriegers die uit het niets een dus “fictieve” som geld creëerden, waarvoor in feite vanuit de positie van de bank, geen enkele reële prestatie geleverd diende te worden behalve het uitprinten en personaliseren van een contract, waartegen de hiertoe ongeïnformeerde  hypotheekhouder zich contractueel in de luren liet leggen om een virtueel uitgeleend vermogen, in ongeveer een looptermijn van 30 jaar te materialiseren met werkelijk vermogen uit arbeid naar de hypotheekverstrekker.

Dat iemand bereid is een hypotheek aan te gaan onder de voorwaarden daar 30 jaar voor te werken is niet de issue, zelfs niet dat de bank crimineel hoge winsten maakt over het “uitgeleende” bedrag. Maar het betreft geen lening. En gek genoeg als je een kind een tientje leent onder de voorwaarde dat hij je 15 euro terugbetaalt. En hem vervolgens zelf dat geld laat verdienen, en jou daar alvast iedere dag en euro van terug betaalt, zodat je na 15 dagen kunt zeggen, zo nu heb je het, maar wacht even ik kreeg nog 15 euro van je. Dus hier heb je niks, dan gaat die daar zéker weten niet mee accoord. Waarom wordt alles ineens anders zodra een bankemployee een beetje gewichtig zit te doen achter zijn / haar PC-tje en volwassen mensen zoals jij en ik iedere keer blij maakt met een sigaar uit eigen doos die stinkt naar een dooie mus?

Van die hele groep mensen die ondanks de bailout van de door banken zelf veroorzaakte crisis, en daardoor hun eigen verantwoordelijkheid niet hoefden te nemen, is het vind ik toch redelijk vreemd, dat er vooralsnog zo’n lauwe response is op de oproep van en groep experts en ervaringsdeskundigen die in de bres zijn gesprongen voor deze groeiende groep mensen die een groot en nog altijd groeiend maatschappelijk probleem vormen. En een groep van 91.000 huizenbezitters in het bijzonder, voor wie dit jaar een vordering tot executieverkoop en invordering van hun huis door de bank boven het hoofd hangt.

Luca. Soeverein mens, van de familie van Dinter.
Luca. Soeverein mens, van de familie van Dinter.

De groep van deskundigen, is werkzaam onder de naam “hypotheekdrama” en in dit aritkel volgen we hen een stukje en pakken we de draad op bij de rechtzaak de Direktbank NV, HypoCasso BV en executie-notaris Dirkzwager  waarin Soeverein mens, Luca (van de familie van Dinter) namens hypotheekdrama de verdediging voert voor Harriet en Robert, die model staan voor + 91.000 huishoudens die met uitzetting worden bedreigd en waarvan de uitkomst bepalend kan zijn voor de interpertatie van het Nederlands Recht bij de uitvoering van de universele grondrechten en burgerrechten van de mens. Luca volgt daarin de letter van de wet, en maakt aantoonbaar aanhangig, dat de banken op meerdere punten de Nederlandse wet, overtreden cq denken boven de wet te staan.

Soulvability TV en onze collega’s van Vitalifeiten volgden de ontwikkelingen in deze zaak op de voet, en kwamen met een reeks onthullende reportages (op volgorde) die wij graag hier met u zouden willen delen. Het zou u wellicht kunnen sterken in uw besluit en houding naar de banken toe, stappen te ondernemen, waarin u kunt rekenen op de steun van een kleine groep mensen die voor een hele grote groep dedupeerden een zegen kunnen zijn, zolang hun achterban waar zij voor in de bres springen, hen ondersteunt door je aan te melden als gedupeerde, en je klacht(en) te deponeren.

De reportages 

Het onderste filmpje is de lange versie van dossier Hypotheekdrama deel 2 hierboven.
Met o.a. een interview met Aad (van de familie Spruit) over de Soevereine Mens.
En haar rol in deze rechtszaak, en de Moto Proprio.


De afgelopen maand was hectisch voor de overwegend soevereine groep mensen van het hypotheekdrama team. Met de steun van vele tientallen steunbetuigers en vrienden van hypotheekdrama is er een enorme steen in de (bankiers)vijver gegooid! En de golven daarvan zullen zich in alle richtingen verspreiden…..
Voor Harriet en Robert maar in feite voor al die gezinnen die op straat gezet dreigen te worden door de bank is dit een opsteker.

Het vonnis van rechter René van Acht van rechtbank Gelderland i.v.m. de verdediging tegen het kort geding van de Directbank NV stelde velen die hun vertrouwen in het Nederlands Rechtssysteem hadden gelegd, teleur. Een ieder die op de publieke tribune gezeten heeft en het verweerschrift heeft doorgelezen, weet dat we 100% in het gelijk stonden en staan. Maar voor wie daar niet bij kon zijn is er nogd e mogelijkheid om ons te volgen via het Youtubekanaal van Soulvability TV en van Vitalifeiten.
Dat we dit gelijk niet gekregen hebben is achteraf gezien misschien wel begrijpelijk. Deze rechter had de hele bankierswereld (het machtigste syndicaat ter wereld) over zich heen gekregen, als hij erkend had dat banken de kluit belazeren met woekerrente, geld uit het Niets, cessiefraude en bedrog. De aanmatigende toon waarmee de advocaat van de bank de rechter in zijn eigen hof onheus bejegende is daarmee wel in de juiste context te plaatsen.
En nu ziet hij zich geconfronteerd met een Klacht bij zijn hoogste baas en een Verzetschrift, wat aan heel veel partijen in kopie gezonden is. Om te beginnen, want een strafaangifte bij de politie tegen hem, de Direktbank NV, HypoCasso BV en executie-notaris Dirkzwager volgen binnenkort.

Woordevoerder Luca van de familie van Dinter laat weten dan ook te breken ook met een stilzwijgende afspraak geen documenten te publiceren, die nog onder de rechter zijn. In zijn optiek is de Nederlandse Rechtspraak totaal verrot na een decennium lang onder leiding van de pedofiele Secretaris Generaal Joris Demmink gestaan te hebben. Het wanstaltige “vonnis” van rechtbank Gelderland en de trieste berichten dat er de afgelopen dagen weer gezinnen met kinderen uit hun huis gezet zijn door “gerechts”deurwaarders met helpende hand van politieagenten “waakzaam en dienstbaar is hun slogan, maakt dat zij het wel gehad hebben met deze stilzwijgende regeling met deze Kromspraak.
Dus we maken alles direct publiekelijk met naam en toenaam via alle denkbare kanalen die hen ter beschikking staan.
Daarom staan op de Nieuwpagina  van www.hypotheekdrama.nl  ook al het gecombineerde Klacht/Verzetschrift. En een filmpje hieronder met (volgens huisregels) verboden filmopnames van de executieveiling van die zitting is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *