Het grote loslaten 79 – Door de angst heen – Ayahuasca (1)

U hebt er vast wel eens van gehoord, ayahuasca, het hallucinogene kruidenbrouwseltje uit het Amazone-gebied. Een middel dat door de inheemse inwoners al millennia wordt gebruikt om in contact te komen met hun ancestors, hun voorvaderen.  Je zou ook kunnen zeggen dat ze door het gebruik van ayahuasca andere spirituele dimensies kunnen ervaren en zich gewaar kunnen worden van hun “gidsen”.

Visioen
Visioen

Het gewaar worden van de multidimensionaliteit van de ziel is overigens een reële kosmische ervaring (misschien wel reëler dan wat in de westerse wereld onder “De Realiteit” wordt verstaan) en de term “hallucinogeen” is dientengevolge een apert verkeerde benaming voor de middelen, die deze ervaring kunnen stimuleren, en door de oude volkeren met “medicijn” worden aangeduid. Bewustzijnsverruimend middel vind ik een juistere benaming.

Het gebruik van “medicijnen” is voor de natuurvolkeren een wezenlijk onderdeel van hun spirituele, en daarmee van hun dagelijkse leven. Het gebruik van het bewustzijnsverruimend middel  is een serieuze, heilige, aangelegenheid. Niet te vergelijken met het hedonistische recreatieve drugsgebruik in de ontwortelde westerse wereld. Wereldwijd bestaan er zo’n 120 planten die hallucinogenen bevatten.  U kent er vast wel een paar, mescaline (van de peyote cactus), psylocibine (inderdaad: paddo’s), kamma (Afrikaanse plant), en zo verder.

We only use 10% of our brain?

79 doorsHoe werken deze medicijnen eigenlijk? Kort door de bocht als volgt. Zoals u wellicht weet gebruiken wij slechts zo’n 10% van onze hersencapaciteit. Bij 90% van alle neurale synapses vindt geen informatieoverdracht plaats (de eigenschappen van een neuron worden niet gepropageerd). Overigens is dit percentage bij kinderen lager, naarmate men ouder wordt stijgt het aantal “inhibitory neural synapses”. Je zou kunnen zeggen dat een soort van amnesie optreedt met het vorderen van de jaren. De medicijnen stimuleren het mechanisme waarmee informatie tussen de neuronen wordt over gedragen. De hersencapaciteit wordt vergroot. Maar niet lineair, maar exponentieel. Nieuwe deuren worden geopend (“The Doors of Perception”) om Aldous Huxley te citeren bij het beschrijven van zijn ervaringen met mescaline. Of: het schuifje tussen de linkerhersenhelft en de rechterhersenhelft wordt geopend. De beperkingen die de rationele overtuigingen die de dominante linkerhersenhelft domineren worden opgeheven en de metafysica van de rechterhersenhelft vergroot het waarneembare domein.

79 mao remmerChemisch gezien bestaat ayahuasca uit DMT (dimethyl tryptamine) en (harmala) alkaloïden. Alkaloïden worden geschaard onder de MAO-remmers (Monoamino oxydase, enzymen verantwoordelijk voor de afbraak van monoaminen zoals adrenaline, serotine en dopamine). Vandaar dat synthetische MAO-remmers ook als allopatisch geneesmiddel worden gebruikt tegen depressie. In combinatie met tyramine, dat aanwezig is in voeding zoals zuivel, gistproducten (gefermenteerde producten), verschillende vruchten, noten,  en meer, kan een MAO-remmer een plotse stijging van de bloeddruk geven. Aan het gebruiken van ayahuasca gaat minstens een week vooraf waarin een strikt dieet dient te worden gevolgd. Bovendien is het gebruik van een MAO-remmer in combinatie met een bèta-blocker (een categorie allopatische medicijnen tegen hoge bloeddruk) riskant, wederom met een forse stijging van de bloeddruk tot gevolg.

Mijn eerste ayahuasca ervaring

Mijn eerste ayahuasca ervaring vond plaats in de herfst van 2011. In Nederland. Onder begeleiding van een ervaren medicijnman uit Ecuador. Eigenlijk wilde ik een jaar eerder, bij deze zelfde sjamaan, mijn vuurdoop ondergaan, maar toen durfde ik niet. U moet namelijk weten dat ik aan hoge bloeddruk lijdt (zie ook Het grote loslaten 19 – Bloeddruk http://soulvability.nl/het-grote-loslaten-19-bloeddruk/). Lijden is overigens een groot woord, want ik heb er nog nooit “last” van gehad, maar ik heb het wel. Bovendien slikte ik hier destijds ondermeer bèta-blockers voor, en, zoals u hierboven hebt kunnen lezen, schijnt de combinatie ayahuasca/bèta-blocker riskant te zijn. Maar in 2011 durfde ik het dus wel aan.

Ik was ruim op tijd aan mij tyramine-loze dieet begonnen en had zelfs mijn huisarts bezocht om hem de kwestie voor te leggen van de riskante medicijnen-cocktail. Het zal u niet verbazen dat de trouwe dienaar van Big Pharma niet van de implicaties van deze interessante combo op de hoogte was. Een kort bezoekje op het internet bracht hem tot de conclusie dat ik wel tijdelijk met de inname van de bèta-blockers kon stoppen. Pas later las ik dat de werking van de  bèta-blockers nog zo’n twee weken na-ijlt en dat in die periode de combinatie met de MAO-remmer dient te worden vermeden. Dank u, dokter.

Op een koude maar zonnige vrijdagmiddag reed ik met mijn vriend André naar het oosten des lands. Een heel weekend zouden wij verblijven ergens in de Achterhoek. Ik was nerveus. “Wat zou er gaan gebeuren?” “Is het wel veilig?” “Ga ik mijzelf niet kwijtraken?” Dit soort existentiële (jawel!) vragen schoten door mijn hoofd.

Het was al donker toen wij in de agrarische periferie van de provincie het terrein opreden. De geborgenheid van het daglicht hadden wij in de Randstad achtergelaten. We waren aan de vooravond van een spirituele reis. Maar ik kon nog steeds terug. Of toch niet?

79 ayahuasca 2Het bijgebouw van de boerderij was warm en behaaglijk. Met een man of twaalf hadden we plaatsgenomen in de zaal waar wij ons zo’n twee etmalen zouden bevinden. De Ecuadoriaanse sjamaan speelde op een fluit en dit bracht mij al een surrealistische sfeer. Een van de onderdelen van het “ritueel” was het snuiven van tabak. Of liever gezegd, tabaksvocht. Een scherp goedje, dat nogal brandde. Een witte neus halen voelt aangenamer.” Bovendien,” realiseerde ik mij, “zal het (veelvuldig) naar binnen werken van dit goedje  – pure nicotine – beslist geen dempend effect hebben op mijn bloeddruk.” De tabak zou goed zijn voor het “helder” blijven tijdens de sessie. Immers, nicotine is een “upper” en het zou de zinnen scherp houden.

Na een paar uur was het zover. De nachtelijke sessie ging beginnen. Vanaf het moment van inname duurt de werking van ayahuasca zo’n 4-6 uur. Op zich smaakt ayahuasca verschrikkelijk. Vandaar dat het in combinatie met een of andere thee wordt gedronken. Ik ging liggen en was in afwachting van mijn eerste ontmoeting met “Moeder Ayahuasca.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *