Help mee om al het goede van onze aarde te behouden

De wet op Ecocide.

HandsTreeEnd Ecocide in Europa is een grass-roots initiatief ter bescherming van eco-systemen. De aarde als geheel vormt een eco-systeem, waarbinnen kleinere en met elkaar in verbinding staande eco-systemen functioneren (zoals een bos, oceaan, of een stad). Wij zijn als mens onderdeel van deze eco-systemen, en net als al het andere leven, ervan afhankelijk (denk aan schoon water, gezonde lucht, en een vruchtbare bodem voor voedselproductie).

Om eco-systemen te beschermen, moeten ernstige gevallen van vernietiging van het milieu worden erkend als een misdrijf en moeten verantwoordelijken ter verantwoording kunnen worden geroepen. Dit misdrijf – het vernietigen van het milieu – heeft een naam:Ecocide.

Ecocide is gedefineerd als de ‘aanzienlijke schade aan, vernietiging van, of verlies van ecosystemen van een bepaald gebied’. Wij eisen directe strafrechtelijke aansprakelijkheid van diegenen die verantwoordelijk zijn voor (het plegen van) ecocide, zowel voor individuen (zoals bijvoorbeeld beleidsmakers in de politiek en het bedrijfsleven) en bedrijven. De voorgestelde Ecocide richtlijn geldt voor vijf gevallen: Ecocide gepleegd op Europees grondgebied, door bedrijven die in de EU zijn geregistreerd, of door EU-burgers, evenals de invoer van goederen of diensten die voortkomen uit activiteiten die leiden tot/hebben geleid tot ecocide in de EU en de financiering van ecocide door EU-banken (banken gevestigd in de EU) of financiële instellingen.

We leven in een wereld waarin de ‘omvangrijke, langdurige en ernstige schade aan het milieu’ (Art 8.2 Rome Statuut) in tijden van oorlog een misdaad is, maar waarin het bedrijven vrij staat om het milieu te vernietigen zonder juridische gevolgen in tijden van vrede. (Wij geloven dat het tijd is/) Het is tijd om deze wet aan te passen en een eind te maken aan deze paradox.

Waarom hebben we deze nodig?

 • Om één wet te hebben die een einde brengt aan verschillende types van milieu vernietiging.
 • Om beslissingsmakers rechtstreeks verantwoordelijk te stellen.
 • Om de biodiversiteit te behouden en te beschermen.
 • Om volledige ecosystemen te beschermen, niet enkel individuele elementen zoals bodem, lucht, fauna & flora.
 • Om de overgang naar een groene economie te stimuleren.
 • Als eerbewijs van onze plicht ten opzichte van de komende generaties.
 • Om bij te dragen aan een koers kentering die de aarde zijn eigen rechten geeft.

Stop Ecocide in een notendop.

Europees burgerinitiatief

ecilogoHet Europees burgerinitiatief (EBI) is een direct democratisch instrument dat EU burgers de mogelijkheid geeft om EU wetgeving voor te dragen.

Een EBI ondertekenen heeft evenveel kracht als stemmen. We hebben je stem nodig zodat de EU ons voorstel in consideratie neemt.

Wanneer ten minste 1 miljoen EU burgers van 7 verschillende landen het voorstel ondersteunen, zat de wet op EU niveau besproken worden.

Dit is verschillend van andere petities want dit heeft de legale machtiging om de politiek te beïnvloeden. Daarom dat je je adres en geboortedatum moet opgeven. In sommige landen zal naar je ID gevraagd worden.
Echte stem kracht.

Hoe stemmen?

 • Klik op de blauwe TEKEN NU knop
 • Klik op de STEUNBETUIGING TEKENEN knop op de EU servers
 • Selecteer uw land en vul al je gegevens in, dan op INDIENEN
 • Je stem telt wanneer je STEUNBETUIGINGS ID ziet

Al je gegevens zullen veilig opgeslagen worden op servers verschaft door de EU. Lees ons privacy statement hier.

Een gedachte over “Help mee om al het goede van onze aarde te behouden”

 1. Ik kan niet anders dan dit onderschrijven. Heb jaren geleden al mijn conclusies getrokken en zet me sinds die tijd in om waar het binnen mijn mogelijkheden ligt het ecosysteem te versterken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *