De NSA wist dat 911 ging gebeuren, maar deed niets.

drakeEen paar dagen terug interviewde We are change, voormalig senior executive bij NSA en klokkenluider: Thomas Drake.

Drake en een aantal collega’s ontdekten dat binnen de NSA specifieke data over de betrokken terroristen in 911 niet zijn gedeeld met andere divisies laat staan andere veiligheidsdiensten.

Voor een deel was het een institutioneel voorrecht, terrorismebestrijding had op dat moment geen prioriteit.

obama-constitution-toilet-paperIn die tijd werd belangrijke informatie niet gedeeld.
Om die reden hoefde de NSA die kennis niet te delen, terwijl ze voorkennis hadden over wat de terroristen van plan waren, welke indien deze zou zijn vrij gegeven aan de daarvoor bestemde autoriteiten het hele drama van 9/11 2001  had kunnen voorkomen.

Drake en nog een aantal andere klokkenluiders hebben destijds zelfs nog in Consortium Nieuws hun kennis tot in detail gepubliceerd, wat ook nog is gedeeld door andere media,

thomas and edwardVan Snowden wordt gezegd dat als hij had aangeklopt bij de daarvoor bestemde autoriteiten dat er niks aan de hand zou zijn geweest, en dat er dan een intern onderzoek zou zijn gestart en de daders gestraft.
Drake zegt hierover dat hij het levende bewijs is dat de grote onzin is. En dat zelfs de Intelligence Community Whistleblower Protection Act 1998 onderdeel uitmaakt van een fijnmazig doofpot systeem, dat door Drake eerder een “exposure” act zou zijn voor klokkenluiders dan een protection act.
Voor de oud NSA gediende is onherroepelijk vast komen te staan dat de chain of command, de NSA en leden van het congres tot aan het Witte huis in Washington toe tijdens de ‘Bush-administration’  allemaal onder één hoedje spelen om ernstige onthullingen, onder de pet te houden. Onthullingen die gaan over ernstige schendingen van de grondwet en de universele rechten van de mens.

Sauron capitolGrondrechten in de wet waarvan de president zelf een zwaarwegende eed heeft verklaard die te dienen, beschermen én te verdedigen.
Zo vertelt Drake ook dat er binnen het systeem al veel moedige mensen naar voren kwamen om de corrupte elementen binnen regering en overheidsapparaat aan de tand te voelen, en daarvoor een zware prijs betaalden.
Een regering die overigens geen enkele obligatie voelde zich te houden aan zijn grondwettelijke richtlijnen en zich zonder enige schroom van dit document distantieerde, terwijl déze juist een regering maakt tot een legitieme entiteit.
Als de overwegend genegeerde voorganger van Edward Snowden breekt Drake een lans voor de door de eigenlijke landverraders, tot landverrader gebombardeerde outcast, die in een manmoedige daad van burgerlijke ongehoorzaamheid besloot: genoeg is genoeg!

general M. Hayden
general M. Hayden

Drake bevestigt implicaties dat het hier zou gaan om een informatieoorlog, informatie is macht, want het is de munt van het rijk van de macht. De Amerikaanse overheid heeft op zeker moment besloten dat zij, om de macht te hebben, alle informatie in hun bezit moesten hebben.
Een befaamde uitspraak van Generaal Hayden bevestigde dit zo’n tien jaar geleden al door te zeggen: We have to own the net.
Mensen hadden toen niet door hoe serieus Hayden dit meende. De NSA is een kartel die marktleider is in de informatie diefstal business. En is daarin zo moreel failliet dat alles verantwoord is zolang ze maar niet worden betrapt.

En ondanks de verantwoordelijkheid die de functie van deze hoge officier met zich mee nam, ook toen hij functies bekleedde in de FDA en de CIA, redeneerde de generaal met een moreel defecte rechtschapenheid door te stellen: “I could not, not do it” En dat hij het deed voor God en vaderland.

ron paulDrake roept op tot maximale openheid en onthulling van de krachten en hun motieven achter deze onwettige en zieke vorm van staatsterreur die ons allemaal treft en niks van doen heeft met onze persoonlijke veiligheid, integendeel…

In deze oorlog is een ding inmiddels wel duidelijk, wij, de bevolking, zijn de vijand, voor zover Drake persoonlijk kan na gaan al sinds de vijftiger jaren.

In de video hieronder meer hierover, in een interview tussen Thomas Drake en We are Change. 

Binnenkort het vervolg van ‘De NSA wist dat 911 ging gebeuren, maar deed niets”  waar we dieper in gaan op de vraag waarom klokkenluider Thomas Drake, het complete rapport waaruit is gebleken dat de terroristen die het WTC zouden zijn ingevlogen onderdeel waren van de cover-up, en waarom deze oud-topman bij de NSA hier niet van op de hoogte lijkt te zijn of anderszijds omzeilt..

Een gedachte over “De NSA wist dat 911 ging gebeuren, maar deed niets.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *