Zitten we wel op de goede golflengte met zijn allen?

einsteinteslaEen van de briljantste geesten van deze tijd “Nikola Tesla” zei het ooit al: “Als je de geheimen van het universum wilt ontdekken, denk dan in termen van energie , frequentie en vibratie . ”
Ander genie en tijdgenoot van Tesla “Albert Einstein” voegde daaraan toe: “Wat we materie hebben genoemd is energie, waarvan de trillingen zo zijn verlaagd dat deze voor de zintuigen waarneembaar zijn. Er is geen materie.
Twee titanen van de wetenschap en de Wetenschap om het te bewijzen. Het is een bekend feit dat alles, waaronder onze eigen lichamen bestaat uit energie die trilt op verschillende frequenties Dat gezegd hebbende, kunnen geluids frequenties ons beïnvloeden? Dat kan zeker . Alle frequenties beïnvloeden elkaar namelijk; Net als het mengen van verschillende ingrediënten invloed heeft op de algehele smaak van een maaltijd. De manier waarop de frequenties van invloed zijn op de fysieke wereld is aangetoond door middel van verschillende experimenten , zoals de wetenschap van Cymatics en het geheugen van water .

De wetenschap van Cymatics illustreert dat zodra frequenties zich door een bepaald medium zoals water , lucht of zand verplaatsen, direct de vibratie verandert van de materie . Hieronder zijn foto’s te zien die aantonen hoe deeltjes zich aan passen aan verschillende frequenties .
432 vs 440

 

 

 

 

 

(Bekijk hier beneden de ​​video die de patronen van geluid frequenties manifesteert )

Het geheugen van water illustreert ook hoe onze eigen intenties zelfs de materiële wereld kunnen veranderen. Dit is aangetoond door dr. Masaru Emoto, die in zijn studies aantonen hoe eenvoudig intenties door middel van geluid, emoties en gedachten op dramatische wijze vorm geven aan de manier waarop water kristalliseert. 
 
 
 – Zie meer op: www.collective-evolution.com/heres-why-you-should-convert-your-music-to-432hz

Water-Memory

We hebben allen een bepaalde trillingsfrequentie , terwijl ons lichaam naar schatting bestaat uit ongeveer 80 % water … Zodoende kunnen we concluderen dat muzikale frequenties ons eigen trillingsniveau kan veranderen. Sommigen noemen dit ‘ pseudo-wetenschap ‘, maar de wetenschap en bovenstaande patronen liegen niet. Iedere uiting door middel van geluid , emotie of een gedachte heeft een bepaalde frequentie die alles rondom beïnvloedt. Net als een enkele druppel water een groter rimpel effect zal creëren om zo een veel grotere hoeveelheid water te beïnvloeden.

muziek Frequentie

St_james s_palaceIn 1939 is in Duitsland en Engeland op een congres in London St James ’s Palace besloten om de frequentie van 440 Hz als stemtoonhoogte in de muziek in te voeren, nadat de eerste aanzet hiertoe al in de 19e eeuw werd gegeven. Hun poging om dit wereldwijd te laten overnemen mislukte toen. Mede omdat diverse symfonie orkesten wereldwijd liever hun eigen pitch (stemtoonhoogte) behielden waarop hun instrumenten waren afgestemd. Zo speelde het Weense philharmonieorkest op 444 Hz en de Berlijnse op 448 Hz. Bovendien waren er voor bepaalde instrumenten ook weer standaarden:  zoals 470 0f 485 voor de doedelzak.  Later, in 1953, is in Londen op een  congres van musici alsnog besloten 440 Hz internationaal als ISO 16-standaard te hanteren. Ondanks vele protesten van (onder meer) Franse musici, die voor 432 Hz als standaard waren, werd de 440 Hz norm er door gedrukt. Enigszins vergelijkbaar met hoe er binnen de EU bepaalde wetgeving ondemocratisch wordt doorgevoerd en opgelegd.

Het rare is dat de ISO weigert haar besluit te herzien, hoewel sinds 1972 zij niet langer in bezit zijn van het volledige rapport van de gemaakte afspraken en lijst van aanwezigen is, waarmee het document incompleet en daarmee feitelijk waardeloos is geworden.  

Studies met betrekking tot de vibrerende aard van het universum geven aan dat dit veld in disharmonie interfereert met de natuurlijke resonantie van de natuur en kunnen zodoende negatieve effecten op het menselijk gedrag en bewustzijn genereren. Sommige theorieën suggereren zelfs dat het het nazi -regime is geweest die er op heeft toegezien dat deze frequentie in het toenmalige Duitsland werd gestandaardiseerd. Het zou zomaar kunnen verklaren hoe Hitler van een complete natie, nazi’s kon maken.  Eind jaren 30 was immers uit wetenschappelijk onderzoek in opdracht van Rockefeller, vastgesteld dat dit veld het beste frequentiebereik had om angst en agressie te induceren bij mensen. Hierbij zou Nazi Duitsland zijn geholpen en gefinancierd door de Rothschilds, Rockefellers, Warburgs en Duponts. In de niet officiële versie van de geschiedenis, zijn genoeg aanwijzigingen hiervoor te vinden. Degenen die zich in ieder geval afvragen hoe het nou echt kon dat het door herstelbetalingen en hyperinflatie compleet lam gelegde Duitsland, zo snel en makkelijk economisch herstelde en in zo’n korte tijd een ( voor die tijd) ultramodern invasieleger met de grootste vloot, luchtmacht en grondmaterieel ter wereld kon bouwen, stel ik voor om bovenstaande eens nader te bestuderen.

Samenzweringstheorie:

MUSICAL CULT CONTROLStel je nu eens voor dat het binnen de grenzen van je macht zou liggen om de standaard te bepalen voor de golflengtes waarop alle Westerse muziek uitzendt. Stel je voor dat dit in plaats van een op creatie gebaseerde constructieve frequentie of toon, je een frequentie zou gebruiken die als basis voor alle muzieknoten hun frequentie zou ombuigen naar een effect dat het creatieve , scheppende effect teniet zou doen en daarvoor in de plaats juist destructieve gevoelens op zou wekken. Stel je daarbij ook eens voor dat je rijkdom enorm zou toenemen dankzij de subtiele maar allesomvattende, verderfelijke werking die deze gestandaardiseerde etherfrequentie hebben zal op een ieder die het hoort en ontvangt. 

Stel je voor dat de muziek die gebaseerd is op deze destructieve toonhoogte naar buiten toe wordt uitgedragen via radio, film,live uitzendingen en alle tv programma’s, wat de cummilatieve lange termijn effecten zouden zijn die deze op angst en bedreiging afgestemde frequenties zouden aanrichten op de geestelijke gesteldheid van ons mensen?

Het klinkt u vast als science fiction in de oren. Echter dit is precies wat er gebeurde op september 1939, toen tijdens een internationaal muziek congres op basis van research dat was gedaan in opdracht van de Rockefellers besloten werd om de toenmalige standaard om op uit te zenden voortaan met “A” boven de middelste C (A4), met een trilling van 440 cycli per seconde zou worden.
Deze onnatuurlijke standaard als uitzend golflengte werd vanaf toen de norm boven de daarna verwijderde standaard afkomstig uit de symmetrie van heilige trillingen en boventonen. Dit was een oorlogsverklaring aan het onderbewustzijn in de geest van de Westerse mens. De afwijking van de op de gulden snede gebaseerde “heilige ” frequenties die met deze kunstmatige frequentie sindsdien is ingezet geeft een aardige indicatie van de motivatie hierachter.

De standaard stemvork, die dus is afgestemd om te vibreren op “A” boven midden C op 440 cycli per seconde, is gebaseerd op een frequentie die enkel deelbaar is door twee in plaats van drie. Dit betekent dat alle muzikale noten die daaronder of erboven zitten beïnvloed worden door deze specifieke frequentie tuning standaard. Deze trillingen dragen hun eigen destructieve energie bij zodra deze resoneert in het onderbewustzijn van de luisteraars.

orkestOndanks de schijnbaar “zoetgevooisde muziek” die een symphony orkest kan voortbrengen, wanneer alle instrumenten zijn afgestemd op de A=440Hz G-sleutel hoofdfrequentie, dan kunnen al deze instumenten worden beschouwd als geheime wapens van verdeeldheid en fragmentatie.
Die oppositie versterken en uiteindelijk conflicten doen oplopen tot oorlogen, ongeacht wat voor muziek er op de achtergrond wordt gedraaid.

” De Oude beschavingen ” stemden hun instrumenten op een A van 432 Hz in plaats van 440 Hz – en voor een goede reden . Er zijn tal van voorbeelden van muziek op het internet die u kunt beluisteren , om zelf het verschil vast te stellen. Afstemming van het instrument tot 432 Hz resulteert in een meer ontspannen geluid , terwijl 440 Hz enigszins het lichaam verkrampt.
Dit komt omdat 440 Hz uit de toon is met zowel macrokosmos en microkosmos . 432 Hz daarentegen is compleet afgestemd op het de blauwdruk van creatie.
In de oude Hindu cultuur maar ook op innergarden.org vind je hier voorbeelden van.

precessiebewegingDe reden waarom al deze culturen deze getallen gebruikt hebben in hun kosmologie kan waarschijnlijk gezocht worden in de precessiebeweging, die bij al deze culturen al vanaf de vroege oudheid bekend was.

Deze cyclus duurt 25920 jaren en is verdeeld over de 12 tekens van de zodiak waarbij elk teken 2160 jaar duurt om te doorlopen. Hier komt ook de basis van onze geometrie vandaan waarbij de cirkel in 360 graden is verdeeld. ( 25920 / 72 = 360 ). Het is niet verwonderlijk dat veel van onze wiskunde, wetenschap en spiritualiteit oorspronkelijk gebaseerd is op de observaties en metingen van de sterrenhemel. Hoever is wetenschap en spiritualiteit nu van elkaar verwijderd, net als astronomie en astrologie…

Nog wat meer rekenwerk, als je de precessietijd deelt door 60 minuten: 25920/60 = 432

En als je de precessietijd deelt door 360 graden: 25920/360 = 72 (een octaaf van de noot D)

In 12 uur zitten 43200 seconden.

De gemiddelde hartslag van een mens is 72 (noot D)

Bovenstaande gegevens tonen aan dat de grondtoon 432 Hertz de toon is van het universum.

 

maxresdefault (2)” Het algemene geluid verschil was merkbaar , de 432 -versie klinkt warmer , helderder en meteen klonk meer beluisterbaar , maar de 440 -versie voelde strakker , met meer agressieve energie . ” – Anonieme gitarist

Omdat 432 Hz een grotere helderheid heeft dan 440 Hz hoef je muziek in 432 Hz minder hard af te spelen om aangenaam te kunnen luisteren. Dit betekent dat je minder snel gehoorschade zult oplopen, zolang je het volume niet te hoog zet. Het is bekend dat bij bijvoorbeeld een geluidssterkte van 90 dB na 8 uur gehoorbeschadiging optreedt. Ook is de geluidsdruk bij 432 Hz minder.

klankVoor wie energetisch werk verricht of regelmatig mediteert is het goed om te weten dat 432 Hz ook een gunstiger invloed heeft op de chakra’s. 440 Hz werkt op de voorhoofdchakra, “het denken”, terwijl 432 Hz werkt op de hartchakra, het “voelen”. Het luisteren van muziek in 432 Hz versnelt daarom de spirituele ontwikkeling van de muziekliefhebber, al is het tempo daarvan bij iedereen verschillend.

Dit wetende reist de vraag, hoe kunnen we deze onzichtbare bondgenoot van de Kabal uit de lucht halen? Om te beginnen zouden muzikanten hun instrumenten kunnen afstemmen op de 432  Hz  stemtoonhoogte.

In Nederland is er sinds 2008 een comité met als missie, de oude standaarden te herstellen.

the greatest freq in the worldHet comité ‘Terug naar 432 Hz’ pleit, vanwege deze redenen, voor een wereldwijde invoering van 432 Hz als stemtoonhoogte in de muziek, zoals het meestal ook in lang vervlogen tijden  geweest blijkt te zijn.
De initiatiefnemer van dit comité  is de Enschedese journalist en muziekliefhebber Richard Huisken.
Het comité wil in eerste instantie dat zo veel mogelijk muziekliefhebbers bekend raken met dit verschil van 8 Hz.

Als steeds meer mensen dit weten en ook de kwaliteiten van 432 Hz inzien, kan dat hopelijk de muziekindustrie bewegen uiteindelijk de standaard te veranderen. Zodat muziek ons eindelijk weer in de oren klinkt met het effect waarvoor muziek werkelijk bestemd is. En ons af te stemmen op de frequentie van het hart. Welke creatie brengt vanuit verbinding en wijsheid. En waardoor wij ons weer letterlijk kunnen afstemmen op het Universum. Als een universeel wezen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *