De rekening van de rekenrente

In de jaren 80 is er onder kabinet Lubbers op gelegaliseerde wijze, middels de “uitnamewet” 32,8 miljard gulden uit de gezamenlijke pensioenpot gestolen.
Dat dit überhaubt boven water is gekomen is vooral dankzij de vasthoudendheid van (1.) Hennie Kemner die niet één maar tíg keer een beroep gedaan heeft op de WOB (Wet Openbaar Bestuur)

 BV Nederland – firma List en bedrog

Na eerst in het Rijksarchief en bij Binnenlandse Zaken en Financieën bot te hebben gevangen, slaagde Kemner er dan uiteindelijk in de hele geheime operatie boven water te krijgen.

Wat Kemner ontdekte dat de Rijksoverheid al die tijd angstvallig verborgen had gehouden was dat tijdens de kabinetten Lubbers / de Korte, Lubbers / Kok en Kok / Dijkstal de staat respectievelijk fl 32,86 miljard aan niet betaalde premie, fl 7,2 miljard aan “terugstorting aan de werkgever” en fl 3 miljard aan ” lastenverlaging invaliditeitspensioen uit de ABP kas ontvreemde.

 

Uiteindelijk verdween hiermee in totaal 43,06 miljard gulden richting onduidelijke bestemming, terwijl dit de pensioengerechtigden toe behoorde.

Zou die 43 miljard gewoon hebben kunnen renderen dan hadden we nu niet met een dekkingstekort gezeten.

 Rekenrente

Hoe zit dat dan? Pensioenfondsen moeten rekenen met een bepaalde rente die zij ontleend aan de rente op staatsobligaties. Die rente is op dit moment 2%.

In werkelijkheid behalen fondsen als “Zorg en Welzijn” en ABP een rendement op investeringen van zo’n 6% tot 7% netto. Kapitaal neemt dus veel sneller toe dan wat ze is toegestaan om door te rekenen. Met die 2% ontstaat er echter een tekort.

Door de opgelegde rekenrente ontstaat er op papier, een tekort. Vervolgens wordt er dan gesproken over een te lage dekkingsgraad. Hierdoor wordt er gezegd; we moeten onze toetsingen herzien. Waardoor mensen een lager pensioen krijgen dan waar ze eigenlijk recht op hebben.

Hierdoor valt geld vrij in de reserves om wat er in de toekomst niet hoeft te worden uitbetaald.

 Afscheid van verantwoord premiebeleid

In 1986 bedroeg de premie nog 21,5% van de bijdrage-grondslag.

Kabinet Lubbers II verlaagde systematisch de pensioenpremies via “uitnamewetten” zodat ze niet langer kostendekkend waren. Daardoor bleef het pensioenvermogen achter bij de verplichtingen.

Screenshot 2014-03-17 at 22.07.41In ’88 wordt er getornd aan het ABP als rijksdienst, zodat er meer politieke vrijheid kwam in het beleggingsbeleid. In 1989 waren de premies nog maar 8,3% van de bijdragegrondslag en stegen daarna licht tot 9,65% in 1994.
Zelfs met loonmatiging en een goed rendement op het vermogen had de premie 20% moeten zijn. De achtereenvolgende kabinetten handelden actuarieel volstrekt onverantwoord.
Dit “na ons de zondvloed” beleid was echter nog niet alles.

De Rijksoverheid bleek een slechte betaler en droeg de te toch al te lage premies niet tijdig af.

Eind 1992 was de achterstand inmiddels 33 miljard gulden.
Dat de accountant hiermee accoord ging is eigenlijk ondenkbaar maar kwam omdat de Rijksoverheid toen nog garant stond voor een waardevast en welvaartsvast pensioen.
Met incompetente, opvallend makke vakbonden maar voornamelijk de opeenvolgende ministers van financieën Onno Ruding, Wim Kok en later Gerrit Zalm die de rooftocht voortzetten zou blijken wat deze garantie waard was.

Ad Broere geeft in onderstaand filmpje een verdere toelichting waarom dit gegraai door onze volksvertegenwoordiging in het pensioenfonds evenals het kwartje van Kok, gewoon niet meer is dan ordinaire diefstal. En waarom we goed in de gaten houden dat de Nederlandse Staat deze volks-zwendel niet nog een keer herhaald wordt, om bijvoorbeeld te voldoen aan de verplichting van 40 miljard Euro naar het Europees Stabiliteitsmechanisme.

In het verleden bepaalde resultaten bieden geen garantiefonds voor de toekomst

(1.) De in 2011 overleden econoom: Hennie Kemner, was vóór zijn pensioen voorzitter van de HBO-Raad, daarna werd hij vice-voorzitter van de NBP en vervolgens voorzitter van de NVOG. Die functie legde hij om gezondheidsredenen neer. Het complete onderzoek staat HIER  Opmerkelijk is dat over Kemner zelf en vele publicaties over deze kwestie de sporen opzettelijk lijken te zijn gewist. Zo is er op de website van de NVOG: www.gepensioneerden.nl geen spoor meer van hun oud-voorzitter te vinden, en ook niet over zijn publicaties. HIER is goed te zien dat er “iemand” zijn best gedaan heeft om het werk van klokkenluider Kemner ook op het internet in de vergetelheid te doen verdwijnen.

17 gedachten over “De rekening van de rekenrente”

 1. Geld heeft geen eigen waarde maar dient slechts als symbóól van waarde. Ad Broere en andere complot-fantasten zijn ‘controlled opposition’ – personen en groepen die een samenzwering waaraan zij zelf deelnemen, en die geheel op gebakken lucht gebaseerd is, zogenaamd aan het licht brengen. Door net te doen alsof geld wél eigen waarde heeft en ‘gestolen’ kan worden promoten zij immers een sprookje dat veel leed veroorzaakt.

  1. michael ik houd mij aanbevolen. geef mij permissie om de gebakken lucht van jouw rekening naar mijn rekening te doen stromen. mijn dank.

 2. En als je er nu hierop terug komt dan worden ze boos omdat je oude koeien uit de sloot haalt?
  Let op dit kan zomaar weer gebeuren zonder dat iemand er wat van merkt.
  Ik heb het in de jaren 80 al vreemd gevonden dat dit zomaar zonder enige tegenstand als normaal werd ervaren.

 3. Smeerlappen, verdienen zoveel en dan nog moeten jatten ook….. door eigen stomme fouten….. Ik zou zeggen: je betaald t maar met zijn allen teug…. moeten wij ook!

 4. Er is veel meer uit “de pensioenpot gegraaid” dan genoemde 43,06 miljard! Maar zelfs nu zit er toch ruim voldoende geld in de pensioenfondsen om moeiteloos aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. “Maar maak de mensen bang, dan zullen zij beter begrijpen dat harde ingrepen noodzakelijk zijn” lijkt de gedachte wel bij kabinet en volksvertegenwoordiging. En daarmee kan het graaien doorgaan. Een grote boevenbende lijkt het wel!

 5. De overheid blijft maar doorgaan met de bevolking voor te liegen ,zie het referendum dat wordt gewoon van tafel geveegd wat is democratie! Zo zijner er veel meer punten Laat je stem goed horen bij de komende verkiezingen !

 6. Procesje dus…tegen de staat…..
  Ze smijten er jaar met miljarden naar brussel en ontwikkelings hulp…

  Terwijl hun eigen tekort ruim 40 miljard hoger ligt.

  Dus…. diefstal..
  Valsheid in geshrifte….
  Burger bedrog….

  Zelf zitten ze wel goed met hun geen tot lage
  Belastng….premie vrij pensioen.
  Huizen…vergoedingen…4jaar.
  En daarna aanvulling bij evt lager salaris…
  Enz.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *