Mindbenders 1 – Wat is het

Mindbenders is de naam van een nieuwe reeks artikelen die ik op Soulvability zal publiceren. In dit eerste stuk van de reeks zal ik kort toelichten wat u in de artikelen kunt verwachten. Wat is nu eigenlijk een Mindbender? In feite is het een hersenspinsel, een kronkel van ondergetekende.

mb1 ootb

Out of the Box

Je zou een Mindbender kunnen typeren als de neerslag van het Out of the Box denken. Maar dan een beetje anders. Out of the box denken gaat uit van een “Box”, van waar uit men zou denken. In plaats van buiten die “Box”,  buiten de norm, te denken, beoogt een Mindbender die “Box”op te blazen. Groter te maken. Zo groot, dat op een gegeven moment de volledige waarneembare en niet-waarneembare realiteit daarbinnen zou passen. In dat geval zou er ook geen “Box” meer bestaan.

“Omdenken is beperkend”

mb 1 omdenkenHeeft een Mindbender iets te maken met de modeterm “omdenken”? Neen. Integendeel. Omdenken is van een probleem een feit maken en daarmee een nieuwe mogelijkheid creëren. Omdenken gaat om wat er is, en niet om wat er zou moeten zijn. Dat klinkt veelbelovend. In mijn beleving is “omdenken” hiermee juist beperkend. Ik begrijp dat door van een probleem een feit te maken je een negatieve lading probeert te objectiveren. En dit zou stimulerend kunnen werken om tot “oplossingen” te kunnen komen. Maar je fixeert hiermee de werkelijkheid. In tegenstelling tot “omdenken” gaat het bij een Mindbender niet om de werkelijkheid te fixeren, maar juist om die werkelijkheid, de gepercipieerde realiteit, in een breder kader te zien. Om alle vaste kaders ter discussie te stellen.

“Anders denken vergt provocatie, het uitgangspunt veranderen, stellen van de waarom-vraag en het denkkader veranderen”

mb1 de bonoEen Mindbender heeft raakvlakken met het door Edward de Bono ontwikkelde idee van “lateral thinking.” Lateral thinking richt zich – in tegenstelling met wat je lineair denken zou kunnen noemen – op het op een andere manier beschouwen van een bepaald subject of idee. Of, anders gezegd, het anders ordenen van informatie waardoor nieuwe inzichten kunnen ontstaan. De Bono onderkent een aantal technieken om tot die herrangschikking van informatie te kunnen komen: provocatie, het uitgangspunt veranderen, stellen van de waarom-vraag en het denkkader veranderen. In de Mindbenders zal ik mij – meestal onbewust – ondermeer van deze technieken bedienen.

Wat kunt u van Mindbenders verwachten?

Wat  ik beoog met de Mindbender-reeks is om op een andere manier naar vastomkaderde overtuigingen te kijken en – een stapje verder – de kaders zelf te bevragen. Dikwijls zie je in discussies dat van bepaalde veronderstellingen wordt uitgegaan zonder ze zelf meer ter discussie te stellen. De betoogtranten en eventueel daaruit voortkomende oplossingsrichtingen gaan uit van een bepaalde status quo waar men zich bij lijkt te hebben neergelegd. “Dat is nu eenmaal de realiteit.” “Zo zijn de mensen nu eenmaal.” “Zo werkt de politiek.” “En wie gaat dat allemaal betalen?” Het zijn platitudes die de samenleving verlammen.

Met Mindbenders worden de veronderstelde feiten onder de loep genomen en wordt de weg geopend om op een nieuwe manier naar vastgeroeste ideeën te kunnen kijken. De cirkelredenatie “Wij doen dit, omdat het zo is en het is zo, omdat we het doen,” wordt gepoogd manifest te maken. Met onderwerpen als “De mythe van de betaalde arbeid”, “Liegen kost geld” en “Denk gebruik in plaats van bezit” zal ik proberen uw denkkaders op te rekken.

De reeks blogs die ik vorig jaar heb gepubliceerd onder de titel “Het grote loslaten”bevat al wat voorbeelden van Mindbenders. Om een indruk te krijgen wat u kunt verwachten verwijs ik naar de volgende stukjes: http://soulvability.nl/het-grote-loslaten-28-voorkomdodenherdenkingdag/ ,

http://soulvability.nl/het-grote-loslaten-61-van-verzorgingsstaat-naar-participatiesamenleving/ ,

http://soulvability.nl/het-grote-loslaten-70-sinterklaas-2013/

3 gedachten over “Mindbenders 1 – Wat is het”

 1. Ha Chris,

  Dank voor je aandacht voor het principe van het omdenken.
  Uit wat je schrijft moet ik echter concluderen dat je de essentie verkeerd begrepen hebt.

  Omdenken fixeert de werkelijk juist niet.
  Omdenken ziet de bestaande feiten als iets vloeibaars.
  Scheppende energie.

  Omdenken gebruikt de feiten – feiten in de ruimste zin van het woord, dus ook de ongekende, niet meteen zichtbare feiten – niet om tot ‘oplossingen’ te komen, maar juist om nieuwe mogelijkheden te creeren. Het woord ‘oplossing’ zou ik ook nooit gebruiken. Oplossen doe je binnen bestaande kaders.

  Feiten en mogelijkheden hebben elkaar nodig, zijn twee kanten van dezelfde medaille. De tocht naar de hemel begint laag bij de grond, zou je kunnen zeggen. Of andersom: een nieuwe mogelijk is pas dan gerealiseerd, als zij daadwerkelijk bestaat, op aarde is gezet …

  Omdenken is in theorie simpel.
  Van probleem naar feit.
  Van feit naar mogelijkheid.

  Buiten alle bestaande kaders.
  Zelf nieuwe kaders scheppend.

  Dat klinkt makkelijk.
  In praktijk is het verraderlijk moeilijk.

  Berthold Gunster

 2. Hoi Chris,

  Bestaat er zoiets als 3x is scheepsrecht?

  Na het lezen van jouw ervaringen in “het grote loslaten” en wat mindbender voor jou inhoudt, zet ik een vraagteken bij 3x(?) is scheepsrecht.
  Het woord “mindbender” roept in mij een metafoor op die op dit moment 3 verschillende betekenissen (waarden) voor mij heeft.

  Verleden:

  Mindbender is een achtbaan die halverwege de jaren 80 “uit de bocht” gevlogen is, met catastrofale gevolgen.

  Recent verleden:

  Het ongeluk met de mindbender is door hulpverleners aangehaald om voor mij inzichtelijk te maken wat mij was overkomen in februari 2010.

  Heden:

  Ik lees jouw visie over wat mindbender inhoudt.

  Tot dusver heb ik in de veronderstelling geleefd dat ik in staat was om buiten de gestelde kaders te denken en er een gedachtegang op na te houden die verder gaat dan het slechts “out of de box” denken. Het out of de box denken houdt voor mij de mate in hoe creatief ik of iemand is in het omgaan met (probleem) situaties. Mijn beleving hierin is dat ik nog zo ruim kan denken in creatief zijn en mogelijkheden zien, maar een “probleem” blijft hierin een “probleem”. Ik heb getracht deze cirkel te doorbreken door mijzelf op een andere manier te spiegelen.
  Na het lezen van “mindbenders” zie ik een weg voor mij open gaan die mij door de “angst” heen leidt.

  Mooi, dank je.

  groetjes,
  Janneke

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *