Rutte is het zat.

Het ziet er naar uit dat de VVD een nieuwe weg gaat in slaan. Gisteren liet premier en VVD partijleider Rutte tijdens een besloten persverklaring met de nieuwe media weten een andere koers te gaan varen. Rutte verklaarde persoonlijk maar ook politiek helemaal klaar te zijn met de door Bilderberg en Brussel opgelegde VVD demagogie. In een spoedoverleg met de fractieleden aangaande het verkiezingsresultaat van 19 maart en aanhoudende signalen uit de samenleving en de leden, is besloten om ons als partij los te koppelen van het juk van de EU hegemonie en als een autonome entiteit onze standpunten (eens of mee oneens) weer uit te dragen en uit te voeren.

Op de vraag of het hier zou gaan om verkiezingsretoriek, reageerde de premier schamper; verkiezingsretoriek is niet iets waar je als politicus achteraf mee gaat aankomen. Zeker niet binnen de VVD. Wat wij willen is een terugkeer naar de intrinsieke waarden van de VVD en dat is “doen wat we zeggen, en zeggen wat we doen”

Over de vraag hoe de minister President dit denkt te gaan invullen en uitdragen, leek Rutte even te twijfelen om dieper op deze vraag in te gaan. We zijn nog met elkaar in gesprek over de vorm maar als wij onszelf weer geloofwaardig willen maken binnen de politiek en het electoraat dan kómen we onze beloftes na, dan schénken we die duizend euro, dan verlágen we de OZB, dan hélpen we het MKB, dan zórgen we dat Griekenland ons terugbetaalt en dan kómen we uit de crisis.

Onderbroken door een opmerking  dat de premier niet oprechter klonk in zijn betoog dan normaal, boog Rutte even zijn hoofd en keek indringend in de richting van de betreffende journalist. En na een korte indrukwekkende stilte toonde de minister President zich zowaar (voor het eerst) een echte staatsman. Geloof me maar als ik zeg, ik ben het gelieg en het gedraai zelf ook helemaal zat, en om dit te bewijzen zal ik om te beginnen mijn belofte van 1000 euro voor iedere Nederlander weldra gaan inlossen. Onverdekt en met klinkende munt.

Hij grapte daarbij dat de geniepige manier waarop het geschenk aan de burger via ondoorzichtige versoepelingen en regelingen op geen enkele manier in de portemonnee zou worden opgemerkt, van een type bescheidenheid was die hem eigenlijk ook niet past.
Dat is ook helemaal niet mijn stijl, zoiets mag best met wat meer cachet, ik zou eerder willen opteren voor een voucher van 1000 euro die je dan alleen maar stuk kunt tikken in de kroeg. Die opmerking kon op meer bijval rekenen dan zijn zwarte Piet grap en in een snel omslaande stemming gaf de premier alvast prijs dat hoewel het nog te vroeg was voor uitsluitsel hierover, tijdens het overleg binnen de partij stemmen waren op gegaan om het geschenk te verzilveren in een speciale gedenk munt van de Europese muntunie, waar op dit moment nog overleg over plaats vindt met de Europese raad in Brussel.

1k Euro
Een van de door de VVD vrijgegeven voorlopige ontwerpen voor de inlossing van Ruttes schuld door belofte

De speciale 1000 euro munt zal dan in een speciaal ontworpen sigarendoosje met oplage van 17 miljoen stuks eenmalig worden uitgegeven, en slechts geldig zijn tot maart volgend jaar. Dit zou dan dienen als maatregel om de economie te stimuleren doordat mensen weer geld gaan uitgeven. Iets dat Mark Rutte ondanks de geplande omslag van zijn partij blijkbaar nog steeds ziet als dé manier om uit de crisis te komen.

En zoals je dat mag verwachten van een persconferentie waarbij je de onafhankelijke pers uitnodigt kwam daarop gelijk de vraag:
Maar wie gaat dat dan betalen?  Enigszins verrassend was daarbij dat de minister president naast het aanhalen van de Europese subsidiepot waar onze eigen miljarden ook in zitten, het >SWISSINDO World Orbit Trust noemde. Een organisatie die in verband wordt gebracht met internationale plannen om te komen tot een herverdeling van kapitaal en vermogen tussen arm en rijk wereldwijd. Dit zou dan onderdeel uitmaken van een incentive van het hieraan gekoppelde Creation Value Asset Center. (CVAC) Meer kon de premier er voorlopig niet over loslaten.

De leider van het omstreden kabinet zegt te hopen dat de onbedoelde uitwerking van beslissingen in het kabinet die geleid hebben tot de schijn van een schaamteloze vorm van kiezersbedrog met deze handreiking naar de kiezer, de verhoudingen tussen politiek en burger weer kunnen herstellen. Onbedoeld? Ja, is het antwoord, hiermee doel ik op verregaande miscalculaties door de rekenkamer gebaseerd op in opdracht van de regering uitgevoerde bevolkingsonderzoeken.(De naam Maurice d’Hondt zou daarbij zijn gevallen) Echter na een herberekening zouden nieuwe cijfers naar voren zijn gekomen die ons lieten zien dat de voorgenomen 1000 euro belastingvrij voor de burger, de burger gemiddeld zo’n 1000 euro extra heeft gekóst. Kosten die vooral bleken te zitten in het niet meenemen van de verhoging van het basistarief naar 37% in de eerste schijf per 1 januari 2013, verlaging van de arbeidskorting en de geleidelijke afbraak van de algemene heffingskorting.

Een van de aanwezige journalisten roept zonder het woord te krijgen, dus je zou kunnen spreken van grove nalatigheid door dit kabinet? Rutte: Ja, ik mag niet liegen. Veel gelach..Rutte lacht mee, de waarheid lucht zichtbaar op.

Tot slot merkt de eerste minister  nog op dat het overigens wél voor zich spreekt dat er binnen het democratisch bestel waarin wij leven, voldoende draagvlak moet zijn binnen de tweede kamer om zijn besluit en dat van de VVD te ondersteunen.
Laatste vraag. Hoe zit het met uw coalitiepartner(s)?  Waarop Rutte antwoordt:  Ik spreek alleen namens mezelf en de VVD.

Terwijl de meesten zich inmiddels richting uitgang begeven, horen we nog een journalist aan Mark Rutte vragen, hoe komt het dat ik BNR, de NOS en andere grote nieuwszenders niet zag? Waren die niet uitgenodigd? En gaat u dit nog wereldkundig maken bij Pauw en Witteman?  Rutte: Nee, ik moet nu iets aan mijn geloofwaardigheid doen, vandaar…

 

Een gedachte over “Rutte is het zat.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *