Wat gebeurt er allemaal met onze bomen?

treespiritPlanten en bomen zijn essentieel voor de zuurstoftoevoer. De bomen en planten zetten CO2 om in zuurstof en het bladgroen ‘Chlorophyl’ zuivert de lucht. Wegrottende bomen en planten gebruiken echter zuurstof…

Reden tot zorg over verbanden tussen gepulste Elektro magnetische Straling en hetzelfde ziektebeeld bij verschillende bomenrassen. (Hoogst ongebruikelijk ) leidde tot nader Wetenschappelijk onderzoek. Zo ook in Nederland door het Laboratorium voor Plantencelbiologie van de Universiteit van Wageningen in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn. Uit het onderzoek kwam naar voren dat bomen en gewassen ziek worden als ze aan gepulste elektromagnetische straling van (zendinstallaties voor) draadloos internet (WiFi) en mobiele telefonie worden blootgesteld.Sindsdien wordt er twee maal per jaar het  symposium over ‘Het effect van elektromagnetische straling op bomen’ gehouden, in het Groene Paviljoen te Baarn. Het eerste symposium werd internationaal en nationaal ondersteund door wetenschappers, gemeenten en de groenbranche.

Bomen met vreemde ziekteverschijnselen

bomentumorHet onderzoek werd gestart nadat ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn, vijf jaar geleden ontdekten dat 10 procent van de bomen vreemde en onverklaarbare vlekken, gezwelachtige ‘bastknobbels’ en mysterieuze ‘baststrepen’ vertoonden, die soms open scheurden en zelfs ‘bloeden’. Het ging daarbij niet om scheuren als gevolg van diktegroei of vorst.
umts mastDe vreemde ziekteverschijnselen zijn inmiddels bij alle soorten bomen, in alle stedelijke gebieden in de westerse wereld geconstateerd. Terwijl de bomen in dichter beboste gebieden niet of nauwelijks zijn aangetast. Het percentage zieke bomen is in 5 jaar tijd zelfs gestegen van 10 procent naar 70 procent. In diezelfde periode vond ook de grootste stijging van het gebruik van (zendinstallaties voor) mobiele telefonie en draadloos internet plaats.  Lees hier verder

 Kappen nou!


booomOf dit allemaal nog niet zorgwekkend genoeg is, kunnen we toch wel constateren dat er op verschillende plaatsten in Nederland, geregeld toch behoorlijk gekapt wordt. De oplettende en natuur liefhebbende burger ziet al enige jaren met leden ogen aan hoe de zorgvuldig opgebouwde en onderhouden groene zomen in Nederland inclusief prachtige aanzicht verrijkende, majestueuze oude bomen symptomatisch  uit dorp, stad, park en landschap verdwijnen. Bomen die er vaak honderden jaren over hebben gedaan om uit te groeien tot de indrukwekkende reuzen die ons land tot voor kort nog rijk was. Die je niet zomaar even vervangt. stronkbijkerk2Die vaak achteloos tot brandhout worden verwerkt of zelfs door de versnipperaar worden gehaald na het neerhalen. Verder zie je steeds meer inheemse boomstammen vervoerd worden op grote aanhangers op de weg. Er is kennelijk een handel ontstaan in wat voorheen nog gemeengoed was. Waar zonder overleg met de burgerbevolking en vaak geschokte bewoners uit de omgeving de bijl in wordt gezet.

Wat is hiervan de reden?  Waar dient dit toe? Het excuus dat het hier zou gaan om zieke bomen gaat in veel gevallen niet op. Foto’s van kerngezonde bomen, die met honderden tegelijk, worden omgehakt, weerleggen dit.
Op verschillende plaatsen in Nederland wordt er geregeld flink gekapt door bosbeheerorganisaties.

schaffelaarsebosOnlangs was ik zelf getuige hoe voor de tweede keer in korte tijd, een bosgebied in de omgeving van Vuren (bij Leerdam) en ook de gebieden en dorpen daar rondom, het bos, bezaaid lag met omgezaagde boomstammen. Het had iets weg van een massagraf.
Het opkomende groen verhult het inmiddels weer. En de houtkap is inmiddels naar de plek van bestemming verdwenen.
Ook langs de snelwegen die het meest zichtbaar zijn, zie je langzaam aan alle bomen het veld ruimen. Het is schaamteloos eigenlijk.
En zo frequent dat mensen het normaal zijn gaan vinden.
Het Veluwe gebied, Drenthe en Brabant wordt eveneens flink onder handen genomen.

fijnsparrenbos-drents-friese-woldOok het heide-praatje wordt weer gebruikt, of het argument om twee zandverstuivingen te verbinden om zodoende 700 ha bos te kunnen kappen.
Zo  liet iemand uit Oss in een artikel in  Trouw weten dat zijn favoriete bos, onder het mom van ‘ terug naar natuurbos’ zo heftig was huisgehouden dat er niks natuurlijks meer aan is. Het nieuwe gebied werd door hem als volgt beschreven:  alsof je loopt door het ardennen-offensief: waar is mijn bos gebleven?

de zwarte bekerzwam
de zwarte bekerzwam

Bovendien wordt er in de kap weinig rekening gehouden met de biotopen waarin de bomen een onmisbare plek innemen. Zo kwam hier bijvoorbeeld eerder al de uiterst zeldzame “Zwarte Bekerzwam” in gevaar, door ontspoorde hoveniers die met Eurotekens in de ogen de opdracht graag aannemen om de zaag lekker te laten zingen. En vanuit Nederland maar jarenlang het vingertje wijzen en BAH en FOEI roepen naar de Brazilianen en hun roofbouw op de longen van de aarde. Maar ook hier blijkt geld en deze afgezaagde vorm van “natuurbehoud” voldoende om die geluiden te overstemmen. Waar bij mij dan ook de vraag rijst, is alles wat hier gebeurt wel legaal?

woodmassacreWordt er bij u in de bossen ook aanzienlijk gekapt, stuur dan een mail naar paul@earthmedia.nl  met daarbij foto’s en informatie over de hoeveelheid hectaren, de betrokken partijen en verdere achtergronden voor de kap zodat we die in dit artikel kunnen toevoegen.
We zullen van alle inzendingen een archief aanleggen, en bij voldoende animo, een petitie starten en een website er aan verbinden. Ik weet niet of je in het geval van bomen van genocide kunt spreken maar het lijkt er verdomd veel op.
Momenteel is er nog geen enkele structurele manier waarop de stem van de burger/bosgenieter gehoord kan worden binnen natuurorganisaties als Staatsbosbeheer.

Voorbeeld, waarbij in een buitengebied, de paar oude bomen die het gebied nog had en het haar historie en authensiteit geven, zonder pardon worden omgehakt en afgevoerd.
Voorbeeld, waarbij in een buitengebied, de paar oude bomen die het gebied nog had en het haar historie en authensiteit geven, zonder pardon worden omgehakt en afgevoerd.

Graag zou ik zien dat burgers meer invloed kunnen uitoefenen op natuuraanpassings- dan wel kaalslagprojecten in Nederland. Zoals Chris Kalden, de directeur van Staatsbosbeheer immers zelf al zegt: Staatsbosbeheer is er voor alle 17 miljoen Nederlanders. Wellicht kan dit artikel en deze site een bijdrage leveren aan dit democratiseringsproject binnen de wereld van het bosbeheer.

Dit artikel is overigens niet alleen bedoeld voor het kanaliseren van gevoelens van ongenoegen en verontwaardiging van burgers, maar we willen aan bosbeheerders en gemeenten ook de mogelijkheid bieden om hun argumenten voor boom – en boskap te kunnen plaatsen. Ik geloof er namelijk in dat er via oprechte communicatie tussen de verschillende partijen er mogelijkheden kunnen onstaan voor een betere participatie van burgers.

Buiten de verschillende kapprojecten zullen we op deze pagina de informatie over ontwikkelingen m.b.t. dit democratiseringsproces up to date houden .

Man vs EarthWho Do You Think Will Win?

Geplaatst door Prince Ea op dinsdag 24 november 2015

Een gedachte over “Wat gebeurt er allemaal met onze bomen?”

 1. Brief aan Kleurrijk Wonen in Leerdam. Het kenschetst de mentaliteit van de beleidsmedewerkers van het ambtelijke apparaat in Nederland. Waarbij feitelijk de manier waarop er met bomen wordt omgegaan (en de rest van de natuur) in de regel parallel loopt aan de wijze waarop mensen worden behandeld. U past niet in het plaatje, nu moeten wij u verwijderen, oh en hier is de rekening.

  Geachte medewerkers van Kleurrijk Wonen,
  Mag ik U er even op wijzen op het volgende: een vrouw van 67 met een bijstandsuitkering die amper het hoofd boven water kan houden, forceren om een boom te laten weghalen op haar kosten, terwijl snoeien voldoende is, komt in de richting van gedrag die ik nu niet nader wil benoemen.
  Zeker omdat de boom al stond in de tuin voordat ze er kwam wonen. Ik quote het volgende:
  “Er zijn al rechtbanken die hebben vastgesteld dat het verwijderen van een grote boom die er al stond toen de huurovereenkomst werd aangegaan, groot onderhoud is volgens het besluit kleine herstellingen en voor rekening is van de verhuurder. ”
  mr. J. van Zinderen
  http://www.bomenrecht.nl
  Ik verzoek U dan ook vriendelijk mij een berichtje te sturen, voor komende Maandag, met hoe we verdere stappen kunnen vermijden, ik hoef niet nader te belichten de kracht van sociale media als het gaat om onrecht, vandaag de dag. Ik wens U en uw organisatie dan ook veel wijsheid en een sterke en gezonde organisatie.
  Met vriendelijke groeten,
  Alex Verwaijen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *