Mindbenders 2 – Arrogant?

“Het toppunt van arrogantie is om iemand arrogant te noemen”

arrogant

Zijn er mensen in uw omgeving die u arrogant vindt? En waarom vindt u dat? En hebt u er last van, stoort het u? Ik vraag mij wel eens af waarom er mensen zijn, die anderen arrogant noemen. En hier dan bovendien een negatieve klank aan verbinden: “Wat een arrogante klootzak is dat, zeg.” Waarom zou dat toch zijn?

“Wat een arrogante klootzak is dat, zeg.”

Minderwaardig?

Ik denk dat er een diepe pijn onder ligt wanneer iemand een ander als arrogant betitelt. Een pijn, die zich uit in een gevoel van minderwaardigheid. Zich minder-waardig voelen ten opzichte van de ander, die dan voor “arrogant” wordt versleten. Dit is een handhavingsstrategie die dikwijls wordt gehanteerd. Want door de oorzaak van dit minder-waardig voelen buiten zichzelf te leggen, wordt de pijn draaglijker. Omdat het minderwaardigheidsgevoel wordt gecamoufleerd. “Met mij is niets aan de hand, maar hij, hij is arrogant.”

De ironie is als de als arrogant bestempelde persoon niet ontvankelijk blijkt te zijn voor de “aantijging”, dit werkt als een rode lap. Een bevestiging van de vermeende arrogantie. Het wordt opgevat als een bevestiging dat die persoon zich werkelijk “te goed” zou voelen. “Zie je wel wat een arrogante kwal hij is, hij reageert niet eens. Hij ziet mij niet eens staan!” Zelfbewustheid, of autonomiteit, maar ook bijvoorbeeld onverschilligheid, wordt zo dikwijls verward met arrogantie.

“Zie je wel wat een arrogante kwal hij is, hij reageert niet eens.”

Verheven?

Maar hoe zit het dan met die arrogantie? Bestaan er mensen die werkelijk arrogant zijn? Of betreft het louter spookbeelden van mensen met een minderwaardigheidscomplex.

 Ik zou het niet zo stellig willen uitdrukken. Arrogantie is in mijn beleving geen eigenschap, het is meer een bepaalde gedragsuiting. Het kan zijn dat iemand zich arrogant gedraagt. Dat iemand zich gedraagt alsof hij zich beter voelt dan anderen. Maar zou hij zich dan ook werkelijk verheven voelen boven zijn medemensen?

Ik denk het niet. Integendeel. Verre van dat.  Aan “verheven”  gedrag ligt niet zo zeer een gevoel van superioriteit ten grondslag, maar veel meer – daar heb je hem weer –  een minderwaardigheidsgevoel. Want pas als iemand zich “minder” voelt dan een ander, heeft hij de behoefte om zich als “beter” te manifesteren. Alsof hij zich “meerder-waardig” zou voelen dan anderen.  “Meerderwaardigheidsgevoel” is daarmee dus eigenlijk een synoniem van “minderwaardigheidsgevoel”.

Is het niet interessant? Arrogant gedrag vertonen en ervaren lijkt dus vanuit dezelfde bron afkomstig te zijn. Er ligt dezelfde pijn aan ten grondslag.

Wat te doen?

Dus denk voortaan even na als je het gevoel hebt dat iemand zichzelf  “beter” zou voelen dan jij, of “te goed” voor jou. Voel eerst eens welke pijn in jou geraakt wordt en koester deze en stuur jezelf respect en liefde.

En stel dat je het idee hebt dat er geen pijn in jou geraakt is – in dit geval voel je dus ook niet minder-waardig en zul je die ander dus ook niets kwalijk nemen – bedenk dan dat er een pijn ligt onder het gedrag dat die ander vertoont. En stuur die ánder respect en liefde.

Een gedachte over “Mindbenders 2 – Arrogant?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *