Meer Europa betekent minder welvaart. En de rol van de media.

Zijn de media schuldig aan de “verarmoedisering” van de samenleving?

zinkend schip media vervomt EU verkiezingen

 

 

 

 

In de aanloop naar de Europese verkiezingen rollen en tollen diverse media over elkaar heen om de eenzijdige berichtgeving aan de burgers te verkopen. Aangestuurd door de politiek luidt het credo: de EU heeft ons veel welvaart gebracht.

Ja, die onderste ster, waar Nederland op staat. Die moet u hebben.
Ja, die onderste ster, waar Nederland op staat. Die moet u hebben.

Maar de vraag die dan opkomt, waar is die welvaart terechtgekomen. Met bijna 700.000 mensen die zonder baan zitten kun je niet spreken van een welvaart. Ook het actualiteitenprogramma EenVandaag gaf aan dat Nederland maar 6 miljard contributie betaald en weer 2 miljard terugkrijgt. Terwijl de werkelijke afdrachten al vele malen verhoogd zijn en nu al bijna 8 miljard zijn.

Je zou van een goede media verwachten dat ze aan feiten onderzoek doen en controleren of dit wel de juiste cijfers zijn. Je zou van de media verwachten dat ze objectief verslag doen van alle kenbare feiten.

Waarom becijfert de media niet wat de Europese Unie ons daadwerkelijk als Nederlandse burger / samenleving kost. Waarom heeft ze het niet over de accijnzen die Nederland over de goederen die van buiten de EU naar Nederland komen, dat daar accijns over wordt afgedragen en die accijns gaat conform de regelgeving vanuit de EU rechtstreeks naar Brussel. Ja, we mogen 25% inhouden voor de administratie.

kapeutMaar het bedrag dat we jaarlijks aan de EU overmaken ligt tussen de 8 en 14 miljard euro.

Waarom verteld de media niet over het feit dat Justitie jaarlijks 8 miljard per jaar extra kwijt is aan criminaliteitsbestrijding, veroorzaakt door de open grenzen. Daar hoor je niets over, waarom niet.

Waarom verteld de media niet dat door de arbeidsverdringing door goedkope buitenlandse arbeidskrachten er meer dan 600.000 personen een uitkering krijgen die wij als burger toch met zijn allen moeten ophoesten. Als je dat berekent kost dat de Nederlandse belastingbetaler circa 600.000 x 40.000 euro hetgeen een totaal bedrag is 24 miljard euro.

(Denk dat de werkelijke kosten inclusief administratie en rechtszaken etc. hoger liggen)

pers drukWaarom brengt de media dat niet eens voor het voetlicht en confronteert politici met deze bedragen. Bedragen die veroorzaakt zijn door de open grenzen en de Europese Unie.

Waarom verteld de media niet dat de geraamde kostenpost 8+14+8+24 miljard is, bestaande dus uit de contributie + accijnsafdracht + criminaliteitsbestrijding + arbeidsverdringing is een totaal van meer dan 50 miljard.

Dat de werkelijke kosten vele malen hoger zijn dan de politiek ons wil doen geloven.

Waarom verteld de media niet dat alle bedragen die zijn overgemaakt naar de Zuidelijke landen is gebruikt om de buffers van de banken te vergroten en dat de burger in grote armoede leeft. Dankzij de EU en haar regenten uit politiek en bankwezen.

Waarom verteld de media niet het hele verhaal en doet ze onderzoek om aan te tonen dat de politiek niet de juiste cijfers bekend maakt en confronteert politici met dit gegeven.

EUSSR

Waarom verteld ze niet dat door deze verarmoedisering Nederland het welvaartsniveau van de Zuidelijke landen gaat naderen. Dat de welvaart blijkbaar bewust om zeep wordt geholpen. Dat door de open grenzen ondernemers wel gedwongen worden om hun moederbedrijf in een goedkoop land te vestigen ten einden nog iets over te houden.

 

rotte appelDoor de vele mensen die nu met een uitkering thuiszitten kan er straks niets meer gekocht worden omdat ze net genoeg hebben om te overleven. Dus de welvaart die eens bestond draait uit op een grote menselijke ramp vol armoede.

Simpel gesteld: als je een rotte appel in een bak met gezonde appels gooit,  gaat die bak wel rotten en sleept elke frisse appel wel in het verderf mee. Zo zal het op termijn ook gaan met onze welvaart.

kiespijnBesef waar U op 22 mei aanstaande bij de Europese verkiezingen voor kiest.

Meer Europa, betekent minder welvaart.

U hoeft geen econoom te zijn om dat te becijferen.

Sjef Smeets.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *