Week 23: De Bilderberg conferenties

 Afgelopen week kwam de omstreden en zelf benoemde wereld-regering: de Bilderberg groep bij elkaar. Nog altijd wordt de jaarlijkse conferentie in stilzwijgen omhuld en met geheimzinnigheid omsluierd. Waarom eigenlijk? Voor wie het antwoord daarop interesseert, is er o.a. het boek: De Bilderberg Conferenties van Gerard Aalders.

De Bilderberg Conferenties

De ideologie die vooraan staat bij de Bilderberg conferenties is dat wat goed is voor bankieren en ‘Big Business’, goed is voor de gewone sterveling.

bilderberg boekDe Bilderberg groep is een forum voor Europa’s en Amerika’s belangrijkste politici, financiers, industrielen, media magnaten en militaire leiders om te bepalen wat de koers van burgerzaken behoort te zijn. De Bilderberg vergaderingen zijn in Nederland door Prins Bernhard gestart. De naam van de groep komt van het hotel waar de groep in 1954 voor de eerste keer samenkwam, hoewel het bestaan van de groep vele jaren is ontkend. Prins Bernhard was voor de oorlog lid van de SS en een werknemer bij I.G. Farben. Hij zat de Bilderberg vergaderingen voor tot aan 1976 toen hij werd gedwongen af te treden in verband met het Lockheed schandaal. Bilderberg vergaderingen worden strikt geheim gehouden en alleen als je een ‘insider’ kent, kan je iets uitvinden over hun discussies.

Je kunt niet zomaar lid worden van deze club(1). Er is een geheimzinnige commissie die elk jaar zo’n 100 personen zorgvuldig selecteert voor de jaarlijkse conferentie, die ergens ver van de pers gehouden wordt. De veiligheidsmaatregelen tijdens de conferentie zijn in handen van een militaire inlichtendienst. Andere gasten, die toevallig in het hotel logeren, worden elders ondergebracht. Tijdelijk personeel wordt naar huis gestuurd. Het vaste personeel krijgt instructie niemand van de gasten uit zichzelf aan te spreken en niemand in de ogen te kijken. Vanwaar die geheimzinnigheid? Er zijn wel eens journalisten doorgedrongen, vermomd als tuinman, maar toen ze hun artikel aanboden aan hun hoofdredacteur, werd het pertinent geweigerd.

Jan van Helsing uit Duitsland schrijft:

“De Bilderbergers zijn een groep van ongeveer honderdtwintig personen uit de top van de financiele wereld van West-Europa, de Verenigde Staten en Canada. Hun belangrijkste doelen – zoals geformuleerd door Prins Bernhard zelf – zijn een wereldregering in het jaar tweeduizend en een wereldleger vanuit de Verenigde Naties. De Bilderberg groep wordt ook de ‘onzichtbare wereldregering’ genoemd. Een adviserende groep van het management comité (bestaande uit vierentwintig Europeanen en vijftien Amerikanen) beslist wie er wel of niet zal worden uitgenodigd voor de vergaderingen. Johannes Rothkrantz schrijft dat alleen personen die hun onwankelbare loyaliteit aan de Rockefeller-Rothschild intrige hebben bewezen zullen worden uitgenodigd. Maar niet alle aanwezigen zijn ‘ingewijden’, zij kunnen toevallig een belangengroep representeren of andere persoonlijkheden zijn.” (“Secret Societies and their power in the 20th century”)
Het gaat om het versterken van banden en het idee van de illusie dat globalisatie “goed” is, “populair” is en dat het onvermijdelijk is. Dikwijls worden de mensen die op het punt staan globalisatie te veroordelen , uitgenodigd om ze op een lijn te zetten. Op wat voor manier dat gebeurt is niet duidelijk.

Bilderberg is een extreem invloedrijke lobbyende groep. Dat zegt niet dat de organisatoren geen verborgen agenda hebben, die hebben ze wel, namelijk vergroten van rijkdom en macht in hun eigen handen terwijl ze aan de deelnemers uitleggen dat globalisatie goed voor hen allen is.
Het lijkt er sterk op dat de Bilderberg-groep een Europese versie is van de CFR.(2)Met duizenden leden van alle disciplines, is de CFR (Council of Foreign Relations: Chairman David Rockefeller ) de werkelijke drijvende kracht achter het buitenlandse beleid van de V.S. In feite zijn sinds 1940 op één na alle ministers van Buitenlandse Zaken van de V.S. lid geweest van de CFR of van de TC. Alles wat in het geheim besproken wordt, onttrekt zich aan controle door de volksvertegenwoordiging. Wie trekt er nu eigenlijk aan de touwtjes?

Onderzoeker Daniel Estulin, die de Bilderberggroep al jaren volgt zegt: De Bilderberggroep is een geheim genootschap met slechts één doel: de wereldmacht en de totale onderwerping van de mens aan de belangen van de superrijken en supermachtigen.

Het zijn straffe woorden, maar Daniel Estulin bestudeert de Bilderberggroep al lang. Hij is een van de weinigen die beschikt over inside-informatie. Via zijn vader en grootvader heeft Estulin contacten in de wereld van de inlichtingendiensten en bovendien zijn niet alle deelnemers aan de Bilderbergconferentie even overtuigd van de ligimiteit van de doelstellingen en al wel eens bereid tot het geven van informatie, soms op risico van carrière of zelfs leven.

Geloof me, zegt Daniel Estulin, ik ben geen helderziende, maar baseer me op inside-informatie. Achter de deuren van de Bilderbergconferentie worden beslissingen genomen die ons allemaal raken. En dat zal in de toekomst nog tastbaarder worden.” Hebben de Bilderbergers niet reeds alle geld en macht die ze wensen? Daniel Estulin: Ja, maar ze willen dat vooral zo houden.

Dat kan slechts door wereldcontrole, en dat willen de Bilderbergers bereiken door de creatie van een wereldomvattend bedrijf: een wereldregering van marionetten met de Bilderbergers als de poppenspelers. Het klink contradictorisch, maar wat de super- kapitalisten van de Bilderberggroep nastreven, is een soort socialistische dictatuur.

De CIA controleert al van in de sixties grote delen van de drughandel. Ze hebben met dat geld campagnes gefinancierd en regeringen ten val gebracht. Dat is gedocumenteerd.(Projekt Condor) De inval in Afghanistan gaf hun, naast controle over essentiële oliepijpleidingen, nog meer greep op de heroïnehandel.

En door de vernietiging van Joegoslavië hebben ze zich verzekerd van de voornaamste leverantielijnen van heroïne naar Europa. Experts twijfelen er niet aan: als alle drugsgeld in één keer uit de wereldeconomie zou worden gehaald, zou die ineenstorten. En niemand heeft zoveel economische macht als hij niet tot de Bilderbergerclub behoort. Dat staat men niet toe. Tot zover Estulin.

Terwijl William Cooper (in 2001 door veiligheidsdiensten in Amerika doodgeschoten) uit de Verenigde Staten van Amerika in zijn boek “Behold a Pale Horse” verder gaat en schrijft:

“De machtigste geheime organisatie in de wereld is de Bilderberg groep, georganiseerd in 1952. Prins Bernhard heeft het recht van Veto op elke Vaticaanse keuze van welke Paus dan ook. Bernhard heeft dit recht van Veto omdat zijn familie, de Hapsburgen, afstammelingen zijn van romeinse keizers. Prins Bernhard is de leider van de “Zwarte Families”. Hij claimde afstamming van het Huis van David en kan zodoende zeggen dat hij verwant is aan Jezus. Prins Bernhard bracht met hulp van de CIA de geheime groep van de Illuminati in de bekendheid als de Bilderberg groep. Dit is de officiele alliantie die de wereldregering opmaakt. Elk voorstel of plan dat ooit is besproken op de jaarlijkse vergadering van de Bilderberg groep is aangenomen, vaak binnen één of twee jaar na de vergadering.”

Feit is dat Tony Blair twee jaar na zijn aanwezigheid bij de Bilderberg vergadering de grote leider van Engeland werd en dat ziet men met vele ander politici ook. Promotie na een deelname aan de conferentie.

De Bilderberg groep wil een Verenigd Europa, een Verenigd Amerika (inclusief Canada en Mexico) vormen uit de NAFTA en een Verenigd Oosten uit APEC. ook een afrikaanse unie is in de maak. Een tijd geleden stond in de krant dat Rusland en China een overeenkomst hebben gesloten waarin ze stelden dat ze niet zullen toestaan dat één land de wereld zal regeren, het is dus blijkbaar een gegronde angst. Helaas voor Rusland en China zal nooit één land de wereld regeren, want het plan is niet landgebonden. Een Verenigd Europa, Amerika en Oosten. Drie grote Verenigde Staten zijn gemakkelijker te regeren dan een groot aantal verdeelde landjes.

In een document uit 1974 met de titel ‘US Population Study’, bestemd voor Henry Kissinger,(Bilderberger en betrokken bij operatie Condor in Z-Am)) staat dat de bevolking tegen 2000 moet verminderen met 500 miljoen mensen en tegen 2050 met 3 miljard.
Wie hieraan twijfelt, moet zich maar eens afvragen waarom Bush de wereld- wijde war on terror heeft uitgeroepen zonder er ook maar even aan te denken de ware wortels van het kwaad aan te pakken: armoede, frustratie, wederzijdse onwetendheid, de Amerikaanse buitenlandse arrogantie.

Met het geld dat nu al in Afghanistan en Irak is uitgegeven, had men de armoede de wereld uit kunnen helpen. Men hoeft geen aanhanger van samenzweringstheorieën te zijn om te beseffen dat er iets aan de gang is: u kunt geen betaling doen, geen aankoop verrichten, geen belangrijke straat oversteken, geen vliegtuig nemen, zonder te worden geregistreerd, gefilmd, gecontroleerd.Hoe was dat 10 jaar geleden?

Het echte gevaar komt niet van deze elite of andere tirannen, het komt van de onwetenden. Als mensen niet zo onwetend, lui en kritiekloos zouden zijn, zou niemand misbruikt kunnen worden. Hij die het weet kan niet misbruikt worden omdat hij/zij het weet.
Daarom, nogmaals: Vindt de waarheid, want de waarheid zal je bevrijden.

Daniel Estulin:
http://nl.youtube.com/watch?v=I-15EjHCzds

In Belgie is een kleine groep aktief tegen de ondemocratische eenwording van Europa.
Op 11 dec is er een bijeenkomst voorzien ivm Het verdrag van Lissabon:
www.onzezeg.be
www.notremotadire.be

(1) Bilderberg Lidmaatschap en Organisatie Structuur (2002)
1. Adviesgroep
2. Stuurgroup
3. Lidmaatschap

Van het Bilderberg ‘Informatie’ pamflet – gratis verkrijgbaar bij de Bilderberg Kantoor in Leiden. Totaal aantal nationaliteiten van de 35 (34 mannen & 1 vrouw) stuurgroep leden:

USA 8*; Duitsland 4*; Groot Britannië 3*; Italië 3*; Frankrijk 2; Zwitserland 2*; Oostenrijk 1; België 1; Canada 1; Denmark 1; Finland 1; Griekenland 1; Ierland 1; Nederland 1; Noorwegen 1; Portugal 1; Spain 1; Zweden 1; Turkije 1.

*Eén aspirant ‘Internationale burger’, Tommaso Padoa-Schioppa, is Italiaan en een andere, Klaus Schwab, is Zwitsers (totalen zijn inclusief de ‘inner circle’ adviesgroep).

Leden van de adviesgroep
Ofwel ‘inner circle’

Italië – Giovanni Agnelli
Groot Britannië – Eric Roll of Ipsden
USA – David Rockefeller
Duitsland (D)- Otto Wolff von Amerongen

Bilderberg Stuurgroep
De 31 nationale BB ‘outer circle’ Stuurgroep Vertegenwoordigers:
RESPECTABEL SECRETARIS GENERAAL
Groot Britannië – J. Martin Taylor
Chairman, WH Smith Group PLC;
International Advisor, Goldman Sachs International
RESPECTABEL VOORZITTER
België – Etienne Davignon
Vice Chairman, Societe Generale de Belgique
UITVOEREND SECRETARIS
Maja Banck-Polderman
USA Allaire, Paul A. – Former Chairman and C.E.O., Xerox Corporation
P Balsemao, Francisco Pinto – Chairman, IMPRESA, S.G.P.S.; former Prime Minister
I Bernabe, Franco – Chairman, Franco Bernabe & C. S.p.A.
CDN Black, Conrad M. – Chairman, Telegraph Group Limited
GB Clarke, Kenneth – Member of Parliament, former Chancellor of the Exchequer
F Collomb, Bertrand – Chairman and C.E.O., Lafarge
GR David, George A. – Chairman, Coca-Cola H.B.C. S.A.
NL Halberstadt, Victor – Professor of Public Economics, Leiden University
USA Johnson, James A. – Vice Chairman, Perseus LLC
USA Jordan, Jr., Vernon E. – Managing Director, Lazard Freres & Co. LLC
TR Kiraq, Suna – Vice-Chairman of the Board of Directors, Koq Holding A.S.
USA Kissinger, Henry A. – Chairman, Kissinger Associates, Inc.
D Kopper, Hilmar – Chairman of the Supervisory Board, Deutsche Bank A.G.
USA Kravis, Marie-Josee – Senior Fellow, Hudson Institute, Inc
F Levy-Lang, Andre – Former Chairman, Paribas
USA Mathews, Jessica T. – President, Carnegie Endowment for International Peace
N Myklebust, Egil – Chairman of the Board, Norsk Hydro ASA
D Nass, Matthias – Deputy Editor, Die Zeit
FIN Ollila, Jorma – Chairman of the Board and C.E.O., Nokia Corporation
INT Padoa-Schioppa, Tommaso – Member of the Executive Board, European Central Bank
E Rodriguez Inciarte, Matias – Executive Vice Chairman, BSCH
D Schrempp, Jiirgen E. – Chairman of the Board of Management, DaimlerChrysler AG
INT Schwab, Klaus – President, World Economic Forum
DK Seidenfaden, Toger – Editor-in-Chief, Politiken
IRL Sutherland, Peter D. – Chairman and Managing Director, Goldman Sachs International
CH Vasella, Daniel L. – Chairman and C.E.O., Novartis AG
A Vranitzky, Franz – Former Federal Chanoellor
S Wallenberg, Jacob – Chairman of the Board, Skandinaviska Enskilda Banken
USA Wolfensohn, James D. – President, The World Bank

Bilderberg Leden
I – Agnelli, Giovanni
I – Agnelli, Umberto
GB – Airey, Terence
DK – Andersen, Tage
A – Androsch, Hannes
GR – Arliotis, Charles C.
USA – Ball, George W.
S – Barnevik, Percy
F – Baumgartner, Wilfrid S.
GB – Bennett, Frederic M.
USA – Bennett, Jack F.
INT – Bertram, Christoph
D – Bertram, Christoph
TR – Beyazit, Selahattin
TR – Birgi, Nuri
CH – Boveri, Walter E.
USA – Brady, Nicholas F.
GR – Carras, Costa
E – Carvajal Urquijo, Jaime
USA – Cary, Frank T.
GB – Cavendish-Bentinck, Victor F.W.
DK – Christiansen, Hakon
I – Cittadini Cesi, Gian G.
USA – Collado, Emilio
USA – Corzine, Jon S.
USA – Dam, Kenneth W.
USA – Dean, Arthur H.
DK – Deleuran, Aage
NL – Duisenberg, Willem F.
CDN – Duncan, James S.
USA – Finley, Murray H.
GB – Frame, Alistair
GB – Franks, Oliver
CDN – Frum, David
GB – Gaitskell, Hugh T.N.
USA – Gerstner, Louis V.
USA – Getchell, Charles
CDN – Griffin, Anthony G.S.
GB – Gubbins, Colin
S – Gustafsson, Sten
ICE – Hallgrimsson, Geir
USA – Hauge, Gabriel
N – Hauge, Jens
GB – Healey, Denis W.
USA – Heinz, Henry J.
D – Herrhausen, Alfred
N – Hoegh, Leif
N – Hoegh, Westye
USA – Holbrooke, Richard C.
A – lgler, Hans
FIN – lloniemi, Jaakko
A – Jankowitsch, Peter
B – Janssen, Daniel E.
NL – Karsten, C. Frits
GB – Knight, Andrew
I NT – Kohnstamm, Max
A – Kothbauer, Max
NL – Korteweg, Pieter
CH – Krauer, Alex
F – Ladreit de Lacharriere, Marc
B – Lambert, Leon J.G.
USA – Lord, Winston
S – Lundvall, Bjorn
CH – Lutolf, Franz J.
CDN – Macdonald, Donald S.
USA – MacLaury, Bruce K.
USA – Mathias, Charles McC.
GB – Maudling, Reginald
NL – Meynen, Johannes
USA – Mitchell, George J.
F – Montbrial, Thierry de
I – Monti, Mario
USA – Moyers, Bill D.
USA – Murphy, Robert D.
DK – Norlund, Nils
NL – Oort, Conrad J.
USA – Perkins, James A
GR – Pesmazoglu, John S.
I – Prodi, Romano
CH – Pury, David de
USA – Ridgway, Rozanne L.
USA – Rockefeller, David
USA – Rockefeller, Sharon Percy
GB – Roll of Ipsden, Eric
F – Rothschild, Edmond de
INT – Ruggiero, Renato
NL – Rijkens, Paul
GB – Sainsbury, John
I – Saraceno, Pasquale
F – Seilliere, Ernest-Antoine
USA – Sheinkman, Jack
I – Silvestri, Stefano
GB – Smith, John
B – Snoy et d’Oppuers, Jean C.
D – Sommer, Theo
USA – Stone, Shepard
GB – Taverne, Dick
USA – Taylor, Arthur R.
DK – Terkelsen, Terkel M.
N – Tidemand, Otto Grieg
I – Valetta, Vittorio
CH – Umbricht, Victor H.
S – Wallenberg, Marcus
N – Werring, Niels
USA – Whitehead, John C.
USA – Whitman, Marina von Neumann
USA – Williams, Joseph H.
USA – Williams, Lynn R.
D – Wischnewski, Hans-Jurgen
D – Wolff von Amerongen, Otto
USA – Wolfowitz, Paul
I – Zannoni, Paolo

(2) De media en CFR: http://nl.youtube.com/w

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *