Wie beschermt onze kinderen tegen buro Jeugdzorg?

huilend kindFaalouders?  Jeugdzorg faalt! Mensen alsjeblieft. Deel en like dit artikel zodat Hans hopelijk snel terug kan naar zijn moeder. Hierbij een beknopte versie van het verhaal van Irme en hansje. Irme is gescheiden van haar man. Man mishandeld kind. Man wil perse omgangsregeling met kind. Dit mag en kan echter alleen gebeuren als de man onder toezicht in een omgangshuis zijn kind ziet. Moeder brengt kind nadat het een dag heeft gehuild nacht heeft overgeslagen en compleet overstuur is naar het omgangshuis. Op de video is te zien dat het kind doodsbang is voor zijn vader en hem niet wil zien.

Doordat de medewerkers van het omgangshuis geen verantwoording nemen om het kind binnen bij zijn vader te krijgen moet de moeder Irme alles zelf doen om het kind naar binnen te krijgen. Hierdoor word moeder Irme afgeschilderd als onverantwoordelijk met als gevolg dat woensdag op 11-06-2014 Hansje compleet is weggerukt bij zijn moeder. Jeugdzorg faalt. Wederom. Contact met SBS 6 Nederland is gezocht om dit schrijnende verhaal in de media te krijgen. Zelf geeft SBS 6 aan achter de schermen al hard te werken aan een berichtgeving over de falende jeugdzorg in dit land aangezien zij hier overstelpt worden met klachten. Kind Hans is nu op een onbekende locatie. Moeder is kapot van het huilen. Mensen alsjeblieft. Deel en like dit zodat Hans hopelijk snel terug kan naar zijn moeder. En Hans weer rust heeft. Lieve mensen bedankt.

BJZ ammehoelaDit zag ik eergisteren voorbij komen op facebook waarop ik besloot het bijbehorende filmpje te bekijken. Ik durf van mezelf te zeggen dat ik liefdevol in het leven sta. Ik hou van mensen. Maar wat hier gebeurde maakte zoveel gevoelens van walging, onmacht en boosheid in mij los dat ik het filmpje nog niet tot de helft kon afkijken, Zo’n afkeer riep het in mij op. En het is zeker niet voor het eerst, dat dit te maken had met een actie van Jeugdzorg. Ik ken inmiddels aardig wat mensen, die vrij van drugs of andere verslavingen, die psychisch en mentaal uitermate stabiel en verantwoordelijk zijn, geen achterstand(en) hebben  maar waarbij Jeugdzorg het toch nodig vindt om kinderen binnen die gezinnen uit huis te plaatsen.  Ze hoeven daarvoor niet met harde feiten aan te komen. Hun verdachtmaking bij de rechter volstaat.  Hoe kan er zo expliciet onverschillig door de wetgever worden omgesprongen met zo’n delicaat geval als het scheiden van ouder en kind?

En wie bepaalt nu eigenlijk die criteria voor ontheffing uit het ouderlijk gezag?!

Wat is hier aan de hand? Wat zou hier achter kunnen zitten?

Voor ik een poging doe een en ander te kunnen verklaren, wil ik de kanttekening plaatsen dat mijn impuls om hier een opinie over te vormen een emotionele was. Een verhaal kent uiteraard meerdere kanten, die ik persoonlijk niet ken. Dus wat hier allemaal aan vooraf is gegaan kan ik dus geen inzicht in verschaffen. Feitelijk richt ik me op een symptoom. En wat ik al enige tijd daarbij zie, verontrust mij. De vast terugkerende factor hierin is Jeugdzorg, en daar ga ik mee aan de slag.

Paul Vlaardingerbroek
Paul Vlaardingerbroek

Zo wil een zekere Paul Vlaardingerbroek, hoogleraar familierecht aan de universiteit van Tilburg en daarnaast zit hij in de stoel van kinderrechter, dat er een verplichte anti-conceptiechip onder de huid wordt geplaatst van ouders die als ongeschikt kunnen worden bestempeld tot reproductie. Met andere woorden zij mogen zichzelf niet voortplanten.

Wat betekent dat de denkbeelden van deze man, vanuit die functies kunnen worden omgezet naar een juridisch bindende werkelijkheid

 Dit zijn dus lieden die behalve hun gedachten, ook over de tools beschikken om van deze gedachten, dwangmaatregelen te maken.

Maar “gelukkig” dat gebeurt niet vanuit het verborgene (dus we hebben het hier niet over een conspiracy theorie e.a vormen van speculatie) dat hoeft in een land als Nederland ook niet.

Wetende dat er niemand reageert, en dat er niemand enig besef heeft wat het woord samenleving betekent, plannen zij dit gewoon openlijk. Zij doen hun deals niet in het duister, ergens achteraf. Nee hoor, gewoon recht in je gezicht in het volle daglicht. Omdat men rekent op het feit dat jarenlange maatschappelijke programmering het volk compleet onderdanig, blind en doofstom hebben gemaakt.

Deze Paul Vlaardingerbroek, stelt dat er een verplichte anti conceptie moet komen, voor ouders die er “een potje van maken”. Dus: ( u leest het goed) er moet een gedwongen anti-conceptie komen voor hen die er een potje van maken.

chiprDeze man die zich dus behalve met hun kinderen (recht spreken over) nu ook met hun potjes bezig houdt. (Dus niet de kinderpotjes maar de potjes die de ouders er van maken) En uiteraard zijn er ouders, die bijvoorbeeld geweld gebruiken jegens hun kind, of deze compleet verwaarlozen, dat vraagt om maatschappelijk ingrijpen. NU wil ik niet generaliseren want ook bij Jeugdzorg werken mensen met de beste intenties, maar al te vaak, zie je dat jeugdzorg het tegenovergestelde effect sorteert, binnen een gezin, vaak ook een-ouder gezinnen want die zijn het kwetsbaarst. Waarbij de ouder(s) vecht(en) als een leeuw, voor het behoud van de supervisie over hun kinderen. Waarbij ook het kind heel duidelijk maakt niet van de ouder(s) te willen worden gescheiden. In zo’n geval is er sprake van een warm nest, dat haal je niet uit elkaar. En dan kun je er nog zoveel rapporten of (valse) meldingen tegen aan gooien, je kunt hooguit dat gezin een vorm van hulp of ondersteuning aanbieden, (mocht hun welzijn, jeugdzorgs uitgangspunt zijn) maar zó een gezin simpelweg uit elkaar rukken is dan simpelweg kinderroof. Wie het ook doet, al is het de koningin, kinderroof is zwaar in strijd met de Universele rechten van de mens en in feite ook de grondwet, maar ja, daar heeft dit roversnest dan weer artikel 120 op bedacht.

Rekbaar begrip
Als je bedenkt dat wij hier in Nederland, jaaarenlang het gezin op allerlei mogelijke manieren hebben ontwricht. Dat we via leerplicht, afgedwongen hebben dat de ouders hun kinderen af moeten staan aan de leerinstituten van onze staat die deze kinderen vervolgens zo haar eigen  regels in de kop stampt, waardoor er vaak huislijke opstand komt. En gezinnen uiteindelijk de verhouding op scherp hebben staan. En als dat niet lukt, dan voeren we de druk toch op? Bijvoorbeeld door de kosten voor de opleidingen en allerlei andere bijdragen, die met alle andere verhogingen van de laatste jaren vooral gezinnen met kinderen raakten doordat  de ouders het niet langer financieel konden bolwerken.

En zo heeft er hier decennia lang een schade kunnen ontstaan die niet meer te repareren is.

Hebben we kinderen met ADHD en andere labeltjes om hun potje, ouders die het allemaal niet meer weten, die om alles en nog wat in therapie moeten, die eigenlijk hun kinderen niet meer de baas zijn, niet meer weten hoe ze met die emoties moeten omgaan..kortom: Ouders die er een potje van maken. Daar barst het inmiddels van in Nederland:
Juist omdat het begrip zo rekbaar is.
Want hoe zit het met ouders waarvan de kostwinner werkloos raakt zodat er niet meer genoeg inkomsten zijn om de kwaliteit van zo’n gezinsleven nog op een aanvaardbaar peil te houden bijvoorbeeld? Dan maak je er een potje van.

Een regime
Hoe zit het met het feit dat je in een land leeft waarin iedere beweging, iedere gedachte zelfs, iedere actie die je zou kunnen ondernemen, iedere stap die je zet, iedere hap lucht die je neemt, gebonden is aan regel – en wetgeving.

We leven in zó’n reguleermaatschappij dat zelfs de laatste atoom van uw lijf onderhevig is aan de een of andere wetgeving die de Universele wetten trachten te overrulen.

Bij overtreden wordt u beboet of bestraft dus u maakt er een potje van nietwaar? En u verdient dus geen kinderen.
Dat is wat deze man, in alle werkelijkheid zegt. Maar Nederland slaapt lekker verder, en ziet niet het gevaar, van waar deze man mee bezig is, en met hem velen, want deze man is slechts het draconische gezicht van deze korrelatie, die nu de publiciteit krijgt, dat dit móet.

Zo hadden we in 2010 nog 2e kamer lid van de PvdA: Mario van Dijken, die toen vond dat als een eerste kind  uit huis wordt geplaatst, dat ouders er volgens jeugdzorg, kinderbescherming en de rechter een puinhoop van maken, dan moet je een regime kunnen opleggen.
Een regime! Om herhaling te voorkomen. (En u vond Diderik Samsoms aanwezigheid bij de Bilderberg Conferentie wat misplaatst?)

Ziet, hoe oud het bedrog inmiddels is en nog altijd haar gang gaat. Want als je het maar iedere keer in een nieuw jasje steekt: gebaseerd op leuze, definities, woordkeuzes die maken, dat veel mensen iedere keer weer, het gevaar van dit soort uitspraken helemaal niet zien, loopt iedere generatie keer op keer weer achter de feiten aan.

Eugenetica 2.0
Nu merk je wél dat er meer mensen zich aan het verzamelen zijn in het voorportaal van het grote ontwaken. Mensen worden alerter. Paul Vlaardingerbroek is daar duidelijk niet zo content mee, en reageert daarop door het beestje bij haar naam te noemen met: “Helaas wordt elke discussie daarover tot nog toe weggezet als Hitleriaans of narcistisch”, betreffende de discussie van verplichte anti-conceptie. ofwel: Eugenetica.

Ik zou het ook niet als zodanig willen kwalificeren, aangezien Hitler destijds, noch over de tijd en de middelen beschikte om dit plan zó gedetailleerd en geraffineerd in werking te zetten zoals dat al vele decennia in Nederland gebeurt. Want de voorwaarden en de voorbereidingen van dat plan, konden ongehinderd worden voortgezet. Tenslotte staat inmiddels (met onze eigen permissie) heel je leven, met één druk op de knop, vandaag de dag in Nederland tot beschikking van de officiële instanties die staan te popelen om de juridisch bindende werkelijkheid van de denkbeelden van lieden als Paul Vlaardingerbroek en Mario van Dijken in werking te zetten.

Namelijk duurzaam de gezinnen te ontwrichten, en te zorgen dat iedereen aan deze definities begint te voldoen. Want iedereen is in Nederland zo onderhand wel een ouder die er op welke manier dan ook, een potje van maakt.
Hetzij te weinig inkomsten, hetzij wetsovertredingen, hetzij naar een therapeut om hulp gaan. Dus aangeven dat je eigenlijk niet capabel bent..etc.. Er is zo onderhand genoeg “rood lint” om iedereen aan op te kunnen hangen.
Hier ligt een definitie die eigenlijk op het hele land van toepassing is en daarmee, wordt de weg vrijgemaakt voor de grootste kinderroof in de vaderlandse geschiedenis. De kruistocht van Vlaardingerbroek ( Groter dan Spijkerbroek.) te realiseren.

Project Faalouders; Paard van Troje, voor het brandmerk van het Beest?

En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig. (Openbaring 13:15-18 SV1750)
En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig. (Openbaring 13:15-18 SV1750)

Klinkt wat heftig niet? En dat is het ook, maar lees eerst even mee om te begrijpen wat ik bedoel..
Het is een feit, dat de betrokkenen in dit plan, dat gewoon onder uw neus aan het doen zijn, en er ook geen doekjes meer om winden. Want het recht om kinderen te hebben, is voortaan alleen nog maar weggelegd, voor de volgzamen. Want alleen dan, maak je er geen potje van toch? Waag het niet om werkeloos te worden. Je maakt er een potje van. Waag het eens om je teveel uit te spreken, mondig en kritisch op te stellen naar de autoriteiten. Dan maak je er een potje van. Waag het niet om de regels aan je laars te lappen, want dan maak je er een potje van.
En tja, nu half Nederland inmiddels al bij een therapeut loopt, of aan de anti-depressiva, ritalin of andere farma-drugs zit, maakt half Nederland er sowieso al een potje van. En  geloof mij, half Nederland staat toch voor een heel groot aantal kinderen.

Maar het gaat verder, Paul Vlaardingerbroek heeft het over verplichte anti-conceptie. Dus het verplicht mensen vruchteloos maken. Maar met welk doel? De Nederlandse politiek heeft de economie toch altijd zo voorop staan? Nederland is zelfs zonder deze indirecte genocide zó hard aan het vergrijzen dat in deze lijn de bevolking over 20 jaar voor een kwart uit pensioengerechtigden zal bestaan. Dat is een enorm vraagstuk, dat nu al vraagt om maatregelen. De verjonging van de bevolking nog verder een halt toeroepen is los van de sociopatische kenmerken van deze hoogleraar der eugenetica, deze voodoo priester van de elitaire jurispondentie, en het menselijk leed dat eruit voortvloeit, ook nog eens een economisch debacle op ramkoers. Welkom in provincie Nederland; deelstaat en proeftuin van de New Word Order; hard onderweg richting the Brave New World.

Perceptie
Dus hoe is het mogelijk dat de perceptie van deze kinderrechter, annex hoogleraar familierecht, deze collega van Paul J. Scheffer, meervoudig genodigde gedurende de jaarlijkse Bilderberg conferentie, daar aan de Universiteit van Tilburg, zich met een argusoog op de gewone man richt, als voor de hand liggende verdachte? En niet de focus legt op politici die er een potje van maken, op kinderrechters die er een potje van hebben gemaakt, op jeugdzorg die er een potje van maken, op de gezinsvoogden die ongeschoold en ongetraind wetgeving achter zich hebben staan die maakt dat ze hun rapport niet eens naar waarheid hoeven opmaken, en er dus een potje van maken..hoe zit het eigenlijk met hun kinderen?

Dus waarop richt zich zijn perceptie? Niet op het establishment. Van het establishment valt niets af te nemen. De 0,001% in Nederland, die hier over het kapitaal gaan. Alles dat u verliest, is hun winstoogmerk. Daar gaat zo’n Paul Vlaaindebroek zijn grijpgrage vingers niet aan branden. De wet staat aan hun kant, het kapitaal staat aan hun kant, ze beheren de supermarkten en de voedingsindustrie, de werkgelegenheid, de banken, dus wat wou je daar dan tegen beginnen?

Er is nu alleen nog het volk, en bij gebrek aan geld, want er zijn al grote deurwaarderskantoren die zelf onderuit dreigen te gaan omdat er niets meer te halen valt bij deze kaal geplukte kip, dan pakken we hun kuikens en hun eieren toch af?  Dan nemen we hun kinderen! En ze gedwongen steriliseren, want dat is waar dit over gaat. Population control.

Nederland is aan het afglijden tot een model waar Hitler veel te weinig tijd voor heeft gekregen om het te realiseren. We zien hier dat die onheilige drie-eenheid; de raad van kinderbescherming, jeugdzorg en de rechtbank (zorgrecht) het steeds meer voor het zeggen gaan krijgen.  Het gebruik van dubbelspraak, het benoemen van zaken die het omgekeerde doen van wat de term doet vermoeden: Sociale dienst / het Nieuws / de Zorg / Onderwijs / Volksvertegenwoordiging etc.. maakt dat niet langer de jeugd de toekomst heeft, maar jeugdzorg (lees ook de links, ouders, laat je hierover informeren, want dit gaat ook over jouw kinderen)

Het gaat allemaal om ouders die er een potje van maken, maar de perceptie van deze man die ook nog eens in de positie zit om van zijn denkbeelden een juridisch bindende werkelijkheid te maken, die richt zich niet op het ongedierte in Den Haag die er helemáál een potje van hebben gemaakt.
Denkt u nou werkelijk dat het hier gaat om het welzijn van onze kinderen? Dat steeds meer ouders in de rij staan bij de voedselbank? want dat boeit ze niet, en dat schijnt deze meneer ook niet te boeien. Het perverse is dat het zogenaamde welzijn van uw kind, de spreekwoordelijke stok is om mee te slaan, en u daar te raken waardoor u uw kinderen en uw nageslacht wordt ontnomen.

Ondertussen worden er meer en meer bejaarden (misschien wel uw (groot)ouders) de straat opgeknikkerd, door instanties die van de regering de vrijbrief hebben gekregen om dit te doen, omdat ze mogen handelen vanuit winstmarge. Richt deze perceptie zich op die mensen? Dit potje om het zomaar eens te zeggen. Welnee. Niet interessant dus…

Nu staat de grootste kinderroof van Nederland aller tijden voor de deur, maar ook dat zal in Nederland geen rimpel door het volk laten trekken. Ze hoeven het niet eens in griezelige complotkamertjes te voltrekken, hup het kan zo op de voorpagina’s van de propaganda maffia, want men weet dat de jarenlange afbraak door het collectieve kwaad, en de haar vertegenwoordigende media en politieke handlangers hun werk hebben gedaan. U bent inmiddels helemaal overtuigd van uw eigen aangeprate handelsonbekwaamheid. Het jarenlange slopen en ontwrichten van de familiaire eenheid, het afnemen van de sociale context, we zijn er helemaal klaar voor..

De samenleving, hetgeen alleen nog maar een naam is, bestaat alleen nog maar uit bange individuen die rondlopen binnen de eigen cirkel van hun kunnen, en niks meer durven te zeggen dat buiten die cirkel zou kunnen vallen, bang dat ze er dan zelf ook buiten vallen. Zij (wiens naam we beter niet kunnen noemen) weten dat ze op niet al teveel protest meer hoeven te rekenen.

Totdat u aan de beurt bent, en de lange arm van de wet, oom agent, uw beste kameraad bij u voor de deur staat om uw kind(eren) te collecteren. Terwijl uw buurman schichtig van achter het raam toekijkt, maar niet meer dan dat. En dan komt uw protest veel te laat, (kent u dat geloei van koeien uit het slachthuis?) en dat gebeurt puur omdat u / wij allen jarenlang voor de weg van de minste weerstand gingen, en al die bestuurlijke nonsens die hebben geleid tot een labyrinth van bedrog gewoon hebben laten gebeuren. Omdat u nog steeds, als een koe op de rails staat te kijken naar de naderende trein.

Zo’n makkie is het in dit land geworden voor de heersende klasse om u alles te ontnemen wat u lief is.

Dus, veel plezier woensdag, fijne wedstrijd,  fijn dat we die saamhorigheid nog kennen wanneer het er écht op aan komt. Right!? Hup Holland hup, brood en spelen wachten op u. Code oranje..? Gewoon negeren, niks aan de hand joh, als je maar lol hebt.
Iemand nog chips?

Meer weten?

http://soulvability.nl/de-rfid-chip-en-de-correlatie-met-het-wi-fi-veld-en-mannelijke-plicht/

www.worldwatch.org

http://nos.nl/op3/artikel/2008022-mijn-900-wachtwoorden-staan-op-de-chip-in-m-n-hand.html

Meer verontrustend nieuws over BJZ:  59-meldingen-bij-inspectie-van-seksueel-misbruik-in-jeugdzorg-instellingen

Filmmateriaal dat laat zien dat bovenstaand incident niet op zichzelf staat:

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *