Oproep aan allen die de wereld een stukje mooier willen maken.

flowww

Beste mensen,

Ik wil graag de wereld een klein stukje mooier maken dan hij nu is. Daarom vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Er is iets waar ik mij over verwonder, en sinds ik dat doe denk ik te weten hoe Galileo Galilei zich voelde toen hij verkondigde dat de aarde rond was in een wereld waar iedereen ervan overtuigd was dat de wereld plat was. En hoe het indianenopperhoofd Seatlle zich voelde toen hij in 1854 een rede hield en zich verwondert afvroeg ‘Hoe kun je de lucht bezitten?”.

Waar ik mij over verwonder is de onwetendheid van mensen in combinatie met onverschilligheid. Bij weinig items is deze combinatie van onwetendheid en onverschilligheid zo zichtbaar als bij het item elektromagnetische straling. Er zijn heel veel overtuigende aanwijzingen dat elektromagnetische straling afkomstig van o.a. zendmasten, mobiele telefoons en draadloos internet schade kan toebrengen aan mens, dier en natuur maar in Nederland schijnt bijna niemand het te weten of zelfs te willen weten.

mobbedEr zijn zelfs zoveel aanwijzingen dat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO mobiele telefoons op de lijst ‘mogelijk kankerverwekkend’ heeft opgenomen en de Raad van Europa in 2012 een resolutie heeft aangenomen waarin ze haar lidstaten adviseert wat elektromagnetische straling betreft het voorzorgsbeginsel in acht te nemen omdat “werd vastgesteld dat er voldoende bewijs is voor mogelijke schadelijke gevolgen van elektromagnetische velden voor het milieu en de gezondheid van de mens”.
In Nederland kijkt de gemiddelde burger je meewarig aan als je over dit onderwerp begint. En als je als bezorgde burger een vraag over dit onderwerp stelt aan een instantie zoals de GGD, de gemeente of het Antennebureau krijg je de gevleugelde uitspraak te horen ‘Er is wetenschappelijk nog niet bewezen dat het schadelijk is – einde discussie”.

Maar als dat zo is, wat bezielt de WHO en de Raad van Europa dan? En de regering van Frankrijk die onlangs wifi verboden heeft op plekken waar kinderen onder de twee jaar verblijven? Zijn die hun gezonde verstand verloren of zijn wij als Nederlanders dat?

Ik vrees het laatste. Je hoeft maar eventjes op internet rond te surfen om tot de conclusie te komen dat er legio wetenschappelijke onderzoeken en peer-review publicaties zijn die uitwijzen dat straling van draadloze technologie schadelijke effecten kan hebben op mens, dier en natuur, zoals de Reflex-studie, de Interphone-studie en het Bio-initiative Rapport. Alleen worden deze door de Nederlandse overheid terzijde geschoven omdat ervaringen van mensen als niet-wetenschappelijk worden betiteld en er geen gewicht wordt toegekend aan resultaten van experimenten met dieren of in-vitro.

In mijn ogen is dit het toppunt van onwetendheid. De Dalai Lama wees tijdens zijn bezoek aan Nederland er nog op dat ‘alles met elkaar verbonden is’. Of zoals opperhoofd Seatlle zei ‘ wat de mens de natuur en de dieren aandoet, doet hij uiteindelijk zichzelf aan’.

save the planetHet ontbreken van ‘wetenschappelijk bewijs’ blijkt ook nog eens niet een kwestie te zijn van “niet aangetoond’, maar van een conceptuele discussie die bovendien ook nog eens gaat over wetenschappelijke paradigma’s. Maar in feite is het heel simpel: al is de schadelijkheid van iets maar één keer aangetoond, dan kan nooit meer gezegd worden dat het niet kan. En absentie van bewijs is geen bewijs van absentie.

Wat deze hele kwestie nog interessanter maakt is dat op een achteraf-plek op de website van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden, dé instantie die burgers en instanties over dit thema moet voorlichten, een video te vinden is

Daarin wordt openlijk verteld dat er allang voldoende aanwijzingen zijn dat straling schadelijk kan zijn en waarin wordt gesteld dat de overheid de Nederlandse burger zou moeten voorlichten zodat zij een keuze heeft en zelf voorzorgsmaatregelen kan nemen (zie http://www.floww.com/nl/nieuws/2014/05/20/kennisplatform-elektromagnetische-velden-spreekt-zich-uit-straling-mogelijk-wel-schadelijk ). Terwijl aan de voordeur van diezelfde instantie nog steeds het ‘officiële standpunt wordt verkondigt dat ‘niet wetenschappelijk is aangetoond is dat…..’.

Waar ik mij over verwonder is niet dat het instituut “De Nederlandse overheid’ haar burgers niet voorlicht en draadloze technologie heeft ingevoerd terwijl niet bewezen is dat het veilig is. De overheid heeft namelijk meerdere belangen te vertegenwoordigen, waaronder de economische, en in een tijd van crisis als deze worden andere belangen daaraan nogal eens ondergeschikt gemaakt. Daar kun je van vinden wat je wilt, maar dat is gewoon zoals het is en voor het één zal het positief uitvallen en voor het ander negatief.

Maar deze Nederlandse Overheid bestaat uit gewone mensen zoals jij en ik, uit vaders, moeders, opa’s, oma’s. Waar ik mij daadwerkelijk over verwonder is de onwetendheid, de onverschilligheid, de inertie en dat er maar heel weinig mensen persoonlijk de verantwoordelijkheid voelen om een gezonde toekomst voor onze kinderen en van de planeet veilig te stellen. Of het nu gaat over het item elektromagnetische straling of andere zaken die absoluut niet in overeenstemming zijn met het ware, goede en het schone. Want, zegt de onverschillige mens die zich afschermt door vooral onwetend te blijven, “Er zijn ergere problemen in de wereld’ of “Je moet toch ergens aan doodgaan’.

Screenshot 2014-06-16 at 17.29.35Misschien ben ik een irreële idealist maar ik denk dat een houding als deze er mede oorzaak van is dat de wereld nu is zoals hij is. Zonder onwetendheid in combinatie met onverschilligheid zou er nu geen honger in Soedan zijn. Zonder onwetendheid in combinatie met onverschilligheid zou er nu geen economische crisis zijn. En als we onwetend en onverschillig blijven ten aanzien van de keerzijde van draadloze technologie durf ik te stellen dat wij de aarde en onze gezondheid schade toebrengen; iets waar met name de generaties na ons de prijs voor zullen moeten betalen. Terwijl het ook mogelijk is om op een bewuste manier met draadloze technologie om te gaan, waardoor je er plezier van kunt hebben en de schadelijke effecten toch zoveel mogelijk beperkt blijven. Maar dat laatste vraagt naast kennis vooral wijsheid..

Daarom wend ik mij nu tot jou met de vraag mij te helpen. Je hoeft daarvoor heel weinig te doen: het enige wat ik vraag is je onwetendheid en je onverschilligheid te offeren.

Ik vraag je om je een paar minuten van je tijd in het onderwerp elektromagnetische straling te verdiepen. En als je tot dezelfde conclusie komt als ik, namelijk dat de keerzijde van draadloze technologie iets is wat onder de aandacht gebracht dient te worden, vraag ik je om mijn mail door te sturen naar mensen om je heen, vooral naar moeders met kinderen. Kinderen die met een mobiel onder hun hoofdkussen slapen, meisjes die hun mobiele telefoons in hun BH dragen, jonge ouders die 24/7 de wifi-router aan hebben staan en een babyfoon met DECT-technologie hebben, wat in feite een mini-zendmast in de wieg is. Jouw hulp kan iemands gezondheid sparen.

before and after FlowwIk vraag je ook om je onverschilligheid te offeren. Veel mensen zijn afgestompt geraakt door de vele problemen die er zijn en het ogenschijnlijke weinige wat een individu daaraan lijkt te kunnen veranderen. Maar het is niet wat het lijkt: als ieder mens op de wereld gaat staan voor één van de vele problemen wereldwijd en ambassadeur van dat probleem wordt, dan ziet de wereld er binnenkort heel anders uit.

Als overheden niet bij machte zijn om bewustwording en een leefbare wereld tot stand te brengen, zullen wij dit als burgers, maar vooral als mensen, zelf moeten doen. Een mooiere en gezondere wereld is tenslotte ook ieders persoonlijke verantwoordelijkheid. Of om te eindigen met een quote van Albert Einstein: “The world is not destroyed by those who do evil, but by those who watch without doing anything’

Dank je wel voor je aandacht en steun.

Judith Jobse

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *