De Round up van Roundup. Yes, Nederland zegt Nee

roundup neeNederland is, in navolging van Rusland, Tasmanië en Mexico, de volgende in rij om Monsanto de deur te wijzen. Tegen het einde van 2015 zal de verkoop van glyfosaat gebaseerde herbiciden aan private partijen worden verboden als gevolg van een recent besluit van het Nederlandse parlement. Dit betekent dat mensen die RoundUp spuiten in hun tuinen en gazons op zoek zullen moeten naar een andere vorm van ongediertebestrijding. Het belangrijkste ingrediënt in RoundUp; glyfosaat, wordt al enige tijd in verband gebracht met kanker, onvruchtbaarheid, geboorteafwijkingen, schade aan het zenuwstelsel, en nierziekten.
Des te verontrustender dat Monsanto’s Roundup herbicide in metingen wordt gevonden in 75 procent van de Regen en luchtmonsters. Uit onderzoeken, gedaan door Milieudefensie en Friends of the Earth is komen vast te staan dat de lichaamsvreemde stof glyfosaat zijn ‘thuis’ heeft gevonden in de lichamen van zo’n 44% van de Europeanen. Maar ook naast de gezondheidsrisico’s voor de mens leidt het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bovendien tot verlies van biodiversiteit en tot steeds moeilijker te zuiveren drinkwater.

Esther Ouwehand,  – een van de twee parlementsleden namens de Partij van de Dieren hadden samen met Gerard Schouw van D66 een motie ingediend om glyfosaat te verbieden.

marianne en esther
Esther Ouwehand (l) en Marianne Thieme (r) van de PvdD

Politieke partijen PvdA, CU, 50 +, GroenLinks, SP en PVV steunden de motie, waardoor het moeilijk werd voor het kabinet om de milieuproblematiek te negeren. Dit leidde ertoe dat de motie, die al dateert uit 2011 uiteindelijk werd aangenomen.

Voor die tijd maakte kabinet Rutte in strijd met de wens van de Kamer allerlei uitzonderingen op het gevraagde verbod. Zo mochten gemeenten het gif inzetten op alles wat onder de gemeente plantsoenen viel, ook in de stadscentra. Particulieren mochten het publieksvriendelijk verpakte landbouwgif wel gebruiken in hun tuin, maar niet op hun terras. Dit leidde echter tot oncontroleerbare en onverantwoorde risico’s Vooral omdat kinderen zeer gevoelig zijn voor deze giftige stoffen met mogelijk levensgevaarlijke gevolgen waar de consument geen weet van had.

politiek pollVeel Nederlandse burgers hadden hun bezorgheid geuit over glyfosaat chemicaliën via Gifkikker.nl, een meldpunt gelanceerd in april door de Partij voor de Dieren en een stichting genaamd Bollenboos.
Hoewel het eigenlijk van de Nederlandse Gezondheidsraad zelf verwacht had mogen worden, prezen zij dit initiatief. Want tot het moment dat dit forum is opgezet, was er binnen de Nederlandse gemeenschap geen formeel orgaan waaraan ze hun bezorgdheid konden uiten. Inmiddels is er middels de Gezondheidsraad ook een verbod op neonicotinoïden van kracht, gifstoffen die zorgen voor massale bijensterfte.

Hopelijk zal het Nederlandse optreden tegen Monsanto ook andere landen en hun overheden inspireren om gehoor te geven aan de verlangens van miljoenen verontruste burgers die inmiddels hebben ingezien dat glyfosaat bestrijdingsmiddelen zelf bestreden dienen te worden omdat het middel vele malen erger is dan de kwaal.

 

 

Een gedachte over “De Round up van Roundup. Yes, Nederland zegt Nee”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *