Astrology for the Soul

Daar is ie dan weer, de wekelijkse voorspellingen. De Erwin Krol van de sterren en planetenstanden, voor deze week. Injoy.

 

Just calm down said the spider to the fly,
All that lives certainly will die,
Peace will come within the more you know,
Everything that comes will one day go

Kalmeer een beetje zei de spin tot de vlieg
Uiteindelijk zal al dat leeft ook een keertje sterven
Vrede komt van binnenuit, naarmate je kennis toeneemt
Alles dat komt, zal op een dag ook weer moeten gaan

 

I see a bright future,
for myself and mankind.
The cost is small,
Compared to all,
We will receive in time.
Well, you may not be feeling this right now but that is the purpose of a mantra. Repeating the mantra serves to connect different synopsis in the brain and they are used to rewire our old programs. So during these times of intense change = stress it is helpful to step outside the fray use the power of the Word to create your inner reality anew. While in this time of letting go it helps to know there is great unseen intelligence guiding the flow. Believe……

Vertaling:
Ik zie een prachtige toekomst,
voor mezelf en de mensheid.
Het kost weinig moeite,
vergeleken bij alles,
wat we met de tijd zullen ontvangen
Misschien voelt het momenteel niet zo, maar het doel van een mantra is dan ook dat het herhalen ervan, een connectie maakt met een andere synopsis in je hersenen, om de oude programmering te vervangen.
Dus gedurende deze tijden van intensieve verandering en daarmee gepaard gaande stress, is het nuttig om een stapje terug te doen uit de gekte en de kracht van het woord te gebruiken om je innerlijke werkelijkheid te resetten en opnieuw te creëren. In deze tijden van loslaten, helpt het om te weten dat er een grote onzichtbare intelligentie is die helpt om in de flow te geraken en te blijven.

Hieronder de laatste forcast van Kaypacha in Egypte:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *