FusionWorld. Beter voor elkaar

PoH at FPFTijdens de voorbereidingen van het Vredesfestival, kwam ik in contact met Wilma van der Steen en Mitchel Krul die door Alexandra van Dam en Bob Honecker gevraagd waren voor het mede organiseren van het Positivity Event van Alexandra in Amsterdam. Echter de gemeente Amsterdam trok vlak voor aanvang van het festival de vergunning voor de locatie in. Ondanks dit leidde ons contact tot het openen van een nieuwe deur, een samenwerking tussen Earthmedia en de Stichting TalentenKansenFonds “Dreams of Change” voor het verwezenlijken van “FusionWorld”, de verzamelnaam waaronder o.a. Wilma, Vilna, Radio Decibel, Unique en WildFM en Earthmedia alle maatschappelijke doelen gaan verwezenlijken.

Bruggenbouwers die vanuit hartverbinding een precedent scheppen en met sociale activiteiten zoveel mogelijk mensen mobiliseren hun talent, kennis en andere middelen in te zetten, vooral voor iedereen die binnen de rücksichtlose verharding van onze samenleving tussen wal en schip zijn gevallen. Armoede, vereenzaming, vervreemding en angst spelen helaas een steeds dominantere rol. Het is triest dit te constateren terwijl dit allemaal niet zou hoeven. Er zijn op het vlak van bestuur, zorg, energie, wetenschap, gezondheid, onderwijs, voeding, economie en geld zoveel alternatieven die allen direct zouden bijdragen tot een meer harmonische en beter verdeelde samenleving, zonder roofbouw te hoeven plegen op beroepsgroepen, klassen, volkeren, toekomstige generaties, de natuur en onze planeet. Het is nagenoeg onbegrijpelijk dat we autoriteiten supporten die hier (nog) niet tot nauwelijks gebruik van maken. Wat voor doel zouden ze anders na streven?  Met de huidige participatiewet die in 2015 van kracht gaat, wordt er van iedereen binnen de samenleving verwacht het vooral zelf uit te zoeken. Dit kan ook worden uitgelegd als: Laten we het samen uitzoeken. Dit vraagt om initiatieven van mensen met een hart voor de medemens die het leiderschap in zich beantwoorden, aangezien het nu de ruimte krijgt.

system-failureDaarbij stelt FusionWorld aan u als ondernemer de vraag: Wat is de toegevoegde waarde van uw onderneming voor de aarde?
Zo zien we dat er steeds meer “grassroots” initiatieven ontstaan die van onderaf in de samenleving komen die aantonen dat er een groeiend besef vanuit de bevolking is dat onze “way of life” anders, beter en eerlijker kan.

Het beleid is gebaseerd op een paradigma waar je focus in het leven gericht is op werken voor je geld, waarvan we -gebaseerd op groei (van de economie)- een (steeds groter) deel afdragen aan een overheid die toeziet dat we ons niet druk hoeven te maken over allerlei randzaken die ons maar zouden afleiden van onze dagelijkse routine (welke gericht is op geld verdienen en angsten creëren ipv innerlijke groei en ontwikkeling, je hart volgen en compassie tonen voor de mede-mens).

De afgelopen jaren blijkt dat ons huidige systeem op vele fronten faalt. De gevolgen hiervan zijn overduidelijk, en we zien elk jaar dat de situatie zich als een voortdenderende trein zich per gepasseerd station, verslechtert. Toch blijven de meeste mensen zitten waar ze zitten en stappen niet uit, of gaan niet de cabine in, om te kijken of de conducteur nog wel bij zinnen is. Het is belangrijk het bewustzijn te verspreiden dat we massaal in een trein overstappen die verbindend tussen (semi)overheden en burgers werkt. Dat bewustzijn groeit, maar is nog erg verdeeld.

Logo-Earthmedia-2014-vierkant_transHet creëren van dit bewustzijn vraagt om initiatieven die friskijkers, innovators, omdenkers, changeworkers en andere hart-activisten effectief met elkaar verbindt, zodat draagvlak kan worden gecreëerd voor ondersteuning ervan. Een belangrijke groep binnen de visionairs die zien dat een betere, welvarende en prettig leefbare wereld geen utopie is maar een reëel en haalbaar feit, zijn ondernemers en mensen die bewust en vaak een tikje spiritueel (universum/coaching etc.) in het leven staan. Earthmedia is gebaseerd op een model waarin ook die groep zich kenbaar kan maken aan degenen die naar hun idee / oplossing (aanbod) op zoek zijn. Als klankbord en mediakanaal.
touring global fusion magicFusionWorld sluit hier feilloos op aan in een meer hands-on aanpak, waarin ondernemers onderling doelen (waaronder ook de commerciële) kunnen verenigen, binnen een uiterst (kosten)efficiënt model waarbij zelfs de rol van financiering door de bank, grotendeels wordt teruggedrongen. Echter ook binnen het huidige systeem, instanties en (semi)overheden uitnodigt om actief deel te nemen aan de werkelijke concensus van wat een participatiemaatschappij inhoudt.


Kwaliteit video: Dit interview is spontaan opgenomen met een mobiele telefoon. Om kosten te besparen voor de Stichting is de montage derhalve non-profit uitgevoerd.

headerfw

Wat is FusionWorld nog meer?

FusionWorld is tot stand gekomen in overleg met gemeenten en gemaakt voor de Stichting Dreams of hange (TalentenKansenFonds)

things vs peopleFusionWorld is een op alle fronten succesvol geteste online reizende publiekstrekker en biedt achter de schermen groeiende werkgelegenheid en een online maatschappelijk betrokken Netwerk van ondernemers die de marketing, verkoop van producten/diensten (buitendienst en webshop) en het FusionWorld Event voor de Stichting mogelijk maken. FusionWorld start met haar vaste team van Managers en interims in het nieuwe jaar in de regio Haaglanden. Samen met het UWV en het Werkgeversservicepunt worden hiervoor maandelijks zo’n 20 WijkWensenAdviseurs opgeleid en blijvend wekelijks getraind.

Het 7-daagse FusionWorld Event eindigt real live in de gemeente waar de meeste mensen hebben meegedaan. Door radio, internet en social media is alles mogelijk.

21 sept 2014De (viraal gemaakte) campagne wordt opgezet/opgenomen met 100 kinderen uit de regio Haaglanden die gratis een wijkverbeteringswens mogen doen. Zodra er 10 wensen van kinderen van 7 t/m 13 jaar uit één wijk binnen komen, komt er een getraind FusionWorld team aan en openen zij de poort om kans te maken om de Magische Bol in eigen woonplaats te krijgen.

Stichting Dreams of Change start bij de kern (in eigen land) om met opgehaalde donaties via een nieuw ontwikkelde donatieformule gezamenlijk met exclusieve Ontwikkelingspartners een sociaal verschil te gaan maken voor het onafhankelijk verbeteren van wijken, het wijkgericht verhogen van de sociale cohesie en het regionaal verlagen van de werkeloosheid.

Wilma vd Steen
Wilma vd Steen

De Stichting Dreams of Change financiert o.a. winnende kinderwensen van 7 t/m 13 jaar ter verbetering van hun wijk en winnende nieuwe maatschappelijke projecten die het welzijn en welslagen van kinderen en jongeren direct of indirect verhogen. Gezien de toenemende jeugd- en sociale problematiek is het van een steeds groter wordend belang dat er financiën blijven stromen voor oplossingen voor gedupeerde doelgroepen (kinderen, jongeren, ouderen, dieren, werkzoekenden) die tussen wal en schip vallen.
De Stichting wil een onmisbare sociale en betrouwbare steun worden voor particulieren, (lokale) ondernemers,scholen en verenigingen. Hiervoor werkt de Stichting samen met en signaleert voor (semi)overheden. De Stichting verzamelt en verbindt daarnaast organisaties, stichtingen en netwerken door inzet van positieve wijkacties welke per actieperiode op een Event uitmunten.
Uit alle sociale en maatschappelijke wensen komen winnaars. Deze worden genomineerd door het (wijk) publiek waarbij de eindbeslissing bij de gemeente ligt die het 7-daagse Magische Bol Event in ontvangst gaat nemen (in welke wijken zitten deze winnaars?). De Stichting financiert. Met behulp van FusionWorld Partners en de buitendienst zet de Stichting een “wijken-battle” op en werken zij met alle deelnemende wijken toe naar de Finale in een groot en onvergetelijk overdekt event. Kijk op www.fusionworld.nl  voor meer details..

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *