Oneindige macht deel 1

Is macht erfelijk? Als we de schrijver van dit artikel mogen geloven dan is zéker het geval. Alleen zijn de machten, die binnen zekere kringen de “puppetmaster” worden genoemd, al eeuwen druk doende iedereen om de tuin te leiden. Vandaag de dag leven we in een bijzondere tijd. Mensen worden wakker..patronen worden zichtbaar. Raakt de onzichtbare top van de piramide door haar trucs heen?

Of lijkt dat maar zo? Hoog tijd voor een revolutie? Of gewoon niet klagen en leven naar de regels, dan is er niets aan de hand…

weishauptHoe kan je je macht zo vastleggen dat niemand je nog van de troon kan stoten? Dat vraagstuk is al in 1775 door de heer Weishaupt opgelost.

Weishaupt onderkende dat de machthebbers die hij steeds zag slechts tijdelijk op de troon zaten.
Met veel geweld werd de machtspositie verworven, om haar ook weer met veel geweld te verliezen.
Niet zelden verloor de machthebber daarbij letterlijk zijn hoofd.
Zelfs als het een machthebber lukte om de familie aan de macht te houden, was er ook binnen de familie bijna altijd wel iemand te vinden die vroeg of laat een gooi naar de macht zou doen.
Weishaupt vroeg zich af waar macht op gebaseerd was en hoe je die zo kon vestigen dat je niet meer in de twee meest logische valkuilen zou trappen, namelijk ijdelheid en ethiek.
IJdelheid omdat ze hun macht op een gegeven moment gingen etaleren. Iedereen kon zien hoe machtig de heerser was geworden. Als men dan ontevreden werd, dan was ook direct de schuldige duidelijk aan te wijzen.
Ethiek omdat men de twee universele waarden niet kon handhaven, namelijk niet stelen en niet moorden.
Om de macht te houden, moest men eigenlijk altijd wel terugkomen op die waarden. Men was aan het stelen en moorden. Dat kon je in het begin misschien nog wel verbergen onder een hoger doel, maar als je eenmaal aan de macht was, en je zag iemand je macht aantasten, dan was die hogere waarde al snel overboord.
We zien aan Amerika dat hogere waarden aan slijtage onderhevig zijn. Mensenrechten worden met voeten getreden als men wraak wil nemen of zich ernstig bedreigd ziet. De CIA folteringen zijn er het bewijs van.
Als je dus oneindige macht wilt hebben, dan zal je moeten afzien van ijdelheid en ethiek.
Weishaupt was lid van de vrijmetselarij en had toegang tot de machtigen binnen Europa.
Hij kon zijn onderzoek dus toetsen aan de werkelijkheid.
U mag kiezen
U mag kiezen

Belangrijk voor oneindige macht is vooral dat niemand weet dat je het hebt.
Je moet je macht voor het volk verborgen houden.
Als er dan onvrede is, dan pakken ze een zichtbare figuur die misschien wel wat te zeggen heeft, maar uiteindelijk niet de macht bezit.
Daarbij moet je de zichtbare machthebber in feite ook vaak wisselen, zodat deze ook niet te veel praatjes gaat krijgen als deze niet door het volk een kopje kleiner gemaakt gaat worden.
Dat is de kern van de democratie in Europa geworden.
De maximale periode is 4 of 5 jaar.
Daarna kan je eventueel nog een keer verkozen worden, maar steeds is er na zoveel jaar de onzekerheid of je de macht die je hebt wel kan houden.

Obama-George-Soros-puppet
Ondertussen kan de echte machthebber lekker blijven zitten en zijn macht over de generaties heen consolideren. De echte machthebber moet er echter voor waken zich niet te veel in de kijker te spelen. IJdelheid mag dus geen rol gaan spelen.
Ethiek is iets voor de gekozen machthebber. De echte machthebber heeft geen geweten. Er is maar één ding belangrijk en dat is het behouden van de onzichtbare macht.
Ook de echte machthebbers zijn mensen. Ieder mens heeft een geweten. Wat je dus moet doen, is het zo verpakken dat je geweten je niet gaat opspelen. ‘Je zal niet stelen’ moet je veranderen in ‘het zoveel mogelijk kapitaal vergaren is het hoogste doel’. En het doel heiligt de middelen.
Niet doden is ook aan te passen. Als de dood meer waard is dan het leven, dan is doden niet meer zo erg. Dat vrijmetselaars dus de dood vereren is een prima manier om het geweten te sussen. Daarnaast doden ze niet zelf, maar ze laten het soldaten en legers doen.
skull n bones
BIj Kerry en de Bush familie ligt hun politieke carriere aan de basis van een elitaire doodscultus vererende broederschap

Skull & Bones is bijvoorbeeld zo’n genootschap waar de zichtbare machthebbers van Amerika ook lid van zijn. De familie Bush bijvoorbeeld zijn bekende leden van deze club. Ze noemen zichzelf de Verlichten (illuminati).
Dat Verlicht zijn het tegendeel is van Bezwaard, dat is geen toeval. Dat maakt deel uit van de ethiek aanpassing die nodig is om ’s nachts te kunnen slapen.De maatschappij is een piramide waarbij iedereen in een schijf past. Iedereen krijgt de hoop om uitgenodigd te worden in een schijf hoger. Iedere laag er onder bestaat uit meer mensen met minder macht. Alleen helemaal bovenin hebben ze de beschikking over heel het plaatje. Des te lager dat je komt, des te minder kennis is er over hoe de macht verdeeld is. Dat de top van de piramide in de dollar terug te vinden is, dat is geen toeval. De dollar is het machtsmiddel waarmee de echte machthebbers zichzelf op de troon houden.Het grootste gevaar van de piramide vorm is het feit dat de meute zich onderaan bevindt. In Venezuela heeft de meute de macht gegrepen… althans… Met de macht van de meute heeft zich in dat land een nieuwe zichtbare machthebber gepresenteerd. De vraag is of deze machthebber niet ook door een onzichtbare macht gestuurd wordt. Immers is een voormalige buschauffeur nu president in dat land.

monkey hear monkey sayDe vraag is of dat vanwege zijn enorme leiderscapaciteiten komt, of omdat hij vanwege de geringe kennis van de structuur makkelijk te gebruiken was? Als de bevolking in opstand komt, dan is het belangrijk dat ze gaan roepen om een nieuwe beschermer. De echte machthebbers kunnen dan iemand naar voren schuiven die voldoet aan wat het volk roept. Ze krijgen dan tijdelijk een andere zichtbare machthebber, terwijl de echte machthebbers aan de macht blijven.
In Venezuela is de uitgifte van geld nooit aangepast. Wie het geld uitgeeft, die heeft de macht.
debt-slavesDat doet vermoeden dat uiteindelijk ook in dat land de echte machthebbers nog altijd aan de touwtjes trekken. Het kapitaal is er slechts herverdeeld. Amerikaanse bedrijven zijn genationaliseerd. Geld wordt er echter nog altijd door een centrale bank uitgegeven. De allerrijksten zijn waarschijnlijk alleen maar rijker geworden omdat ze hun geld snel omzetten in buitenlandse valuta die alleen maar meer koopkracht krijgt binnen Venezuela. De echte bezittingen, zoals land en bodemschatten zijn slechts van rijke eigenaar gewisseld.Het volk moet rijk genoeg zijn om tevreden te zijn, maar te arm om praatjes te krijgen. Als dat laatste gebeurd, dan moet ingegrepen worden. We zagen dat in 1968 in Europa. Men was na twintig jaar hard werken en sparen rijk geworden, maar met die rijkdom kon niet zo veel gekocht worden. Pas daarna kwam in Europa de consumentenmarkt op gang en kon de enorme middenklasse die was ontstaan bij de bedrijven van de rijkste elite allemaal consumenten producten gaan kopen waarmee ze hun huizen konden volzetten om de buren jaloers te maken.
Zo snel mogelijk moesten echter die spaargelden van de middenklasse worden omgezet in structurele schulden bij de bank, zodat die rijker geworden middenklasse er weer onder gehouden kon worden.Als een volk te machtig dreigt te worden, of het nu uit rijkdom of ontevredenheid is, dan wordt desnoods via een buitenlandse vijand een oorlog in elkaar gezet.Die oorlog zal veel vernietigen en dat wat vernietigd wordt, is vooral het kapitaal van de middenklasse.Tevens haalt het de macht weg bij de bevolking, want de dappere jonge mannen zullen als eerste sneuvelen.
Wat overblijft is een hanteerbare bevolking die via angst onder de duim gehouden kan worden.gdfggfg
De beste werkers waren de jonge mannen en die zijn na de oorlog weg. De resterende bevolking moet keihard aan de wederopbouw werken en zal de eerste tien tot twintig jaar niet in staat zijn om gezamenlijk in opstand te komen.Na zo’n twinig jaar moet je weer een oorlog verzinnen. Kijk naar de twintigste eeuw en constateer dat ze dat aardig hebben volgehouden. Tegenwoordig hebben we een andere oorlog. De oorlog tegen het terrorisme. Niemand weet nog wie de vijand is en deze oorlog kan niet gewonnen worden en duurt voort alsof het een honderdjarige oorlog is.

Door

Volgende keer meer..

Hieronder alvast een “sneak-preview”

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *