Week 1: One simple idea

In de eerste weekreview van het nieuwe jaar, leek het ons wel toepasselijk om te wekelijkse Soulvability  boekreview af te trappen met een positief boek. Althans, dat is waar dit boek zich op richt: De kracht van positief denken. Wellicht een steuntje in de rug, bij het waarmaken van je goede voornemens. One simple idea: how positive thinking reshaped modern life van Mitch Horowitz.

Door: Cathleen McGuire

Positive-thinking

De kracht van het positieve denken is een notie die diep verankerd ligt in de Amerikaanse psyche, maar dat was niet altijd het geval. Het is een levensopvatting die terug gaat naar het hermetisme, een oude Grieks-Egyptische filosofie die het verwerven van esoterische krachten behelsde. Wat in het huidige spraakgebruik “The Secret” wordt genoemd moest worden herontdekt na eeuwenlang in de vergetelheid te zijn geraakt.

Op basis van uitgebreid onderzoek reconstrueert Mitch Horowitz de moderne geschiedenis van positief denken, daterend van de Transcendentalisten die in de jaren dertig van de 19de eeuw ontstonden. One Simple Idea is een potpourri van kleurrijke karakters, een levendige schets van het Amerikaanse leven, gezien door de lens van een groeiende alternatieve spirituele ontwikkeling.

Het eerste boek van Horowitz, Occult America, verkende de geschiedenis van de New Age-beweging.  Het is een verstrekkend, fascinerend onderzoek, vol oorspronkelijk materiaal.  De opvolger One Simple Idea  richt zich op positief denken, de New Age-overtuiging die het diepst is doorgedrongen tot de Amerikaanse psyche.

New Thought (het Nieuwe Denken), zoals het soms wordt genoemd, kwam niet kant en klaar uit de lucht vallen. Het was een geleidelijke verschuiving van zienswijzen, in gang gezet door tal van mensen die Horowitz aan de vergetelheid ontrukt.  Een groot aantal vroege fakkeldragers hadden een vasthoudende en non-conformistische natuur, wat hen in staat stelde de confrontatie aan te gaan met vastgeroeste, gangbare geloofsstelsels.

Mary Baker Eddy, Marcus Garvey, Norman Vincent Peale, Ronald Reagan en Oral Roberts zijn wat bekendere namen die in dit rijtje thuishoren en in het boek aan bod komen. Van ieder van hen onderzoekt Horowitz de schaduwzijden en tegenslagen om hun mythische succes te begrijpen.

Behalve inspirerende leiders bracht de beweging van het positivisme bekende organisaties voort,   (Twelve Step, Unity) en kernachtige concepten  (“Yes, we can,” “Follow your bliss”). Helaas werden de altruïstische grondslagen van een van zijn invloedrijkste principes— de zogeheten Law of Attraction, enigszins te vergelijken met: wie goed doet, goed ontmoet —misbruikt ten gunste van welvaartsvermeerdering en eigen gewin. Dale Carnegie’s How to Win Friends and Influence People is een basisgids voor het op die manier exploiteren van positieve gedachten.

Ieder van ons heeft het recht op ontplooiing (niet in militaire zin, dank u beleefd), maar de enorme potentie die het positieve denken bezit om de samenleving te veranderen is nog nauwelijks aangesproken. Vanwege zijn solipsistische neigingen en New Age-stigma, is het geloof in positief denken al met al nog vrij beperkt. De wereld moet er nog van worden overtuigd dat ‘’gedachten dingen zijn”—een van de belangrijkste leerstellingen van het positivisme.

Maar de tijdgeest is aan het veranderen. Horowitz verkent de kwantummechanica van het positieve denken om zijn formidabele vermogens te verklaren. Naarmate meer mensen het potentieel van neuroplasticiteit inzien, bijvoorbeeld, of begrijpen dat dankbaarheid wetenschappelijk kan worden gemeten, wordt de kans groter dat we onze geestkracht gebruiken om het bewustzijn van onze soort te veranderen—precies zoals de Hermetisten en Transcendentalisten het zich hadden voorgesteld.

Bron: www.theoptimist.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *