Medisch dossier patientenmoord

spuitjeeropTerwijl de inperking van de vrije artsenkeuze van minister Schippers, als wetsvoorstel is afgewezen in de senaat, en daarmee de wurggreep van de zorgverzekeraars op huisarts en overige zorg, lijkt dit even lucht te geven aan de geplaagde beroepsgroep. Desondanks toont de machtige zorgverzekeringsbranche a.k.a Farmaceutische industrie zich nogal doortastend doordat Artsen zich gemotiveerd door eigen belang genoodzaakt zien, om alsnog een wurgcontract aan te gaan met zorgverzekeraars inzake de vrije zorgkeuze. Wederom staat de patient en verzekerde in de kou. Maar Karma zou het nog weleens druk kunnen gaan krijgen in het hol van hippocrates. Dat de zorg in ons land duur wordt betaald, is duidelijk. De vraag is vooral, waar betalen we voor…is het money for value of vooral iets waar we al niet om hadden gevraagd toen het ons door de strot werd geduwd?
kleren vd keizerWaarom klopt die berekening niet, als we kijken naar de exorbitante rendement toenames van de jaarlijkse winst van de zorgverzekeraar tegenover een jaarlijkse verhoging van de zorgpremies. Ieder jaar verzint de overheid in collaboratie met andere grootgraaigrutters het zoveelste kontverhaal om de burger nog verder op kosten te jagen. Dit jaar gingen de premies omhoog omdat “er verschillende taken voor de langdurige zorg worden overgeheveld naar de zorgverzekeraars vanuit de AWBZ” (sure, whatever) Mag u zonder te raden, zeggen waar CEO’s en “FOP”managers hun eindejaars bonussen van uit laten keren. Corrupt tot op het beenmerg. Maar ja, laten we wel wezen, stelen cq georganiseerde misdaad was nog nooit zo makkelijk en risicoloos. En als u dacht dat de misdaad binnen de zorg en de politiek daar wel zal stoppen, luister dan maar eens naar het verhaal van Dr. Peter Glidden. U gelooft in de integriteit van het geneesherengilde, dít is er een. (zo’n integere dan)

Dr.Peter Glidden vraagt al enige jaren aandacht voor een van de meest voorkomende doodsoorzaken in de VS, namelijk dood, door medische arts. (Death by Doctor)

Dr. Peter Glidden
Dr. Peter Glidden

Daarbij zou het (in de V.S.) gaan om maar liefst 15.000 patiënten per maand. Het is het zoveelste medisch schandaal dat angstvallig buiten de pers gehouden wordt. Tenminste, de pers van de massamedia, want de onafhankelijke pers geeft hier al wel een tijdje aandacht aan. Helaas geniet heel vaak alles met een officiële status blind vertrouwen, en wordt alles wat die autoriteit uitdaagt, door de “ziend blinde massa” met de nek aangekeken. En zelfs als blijkt dat alles wat tegen de mainstream inzwemt met volledige onderbouwing een conspiracy schandaal boven water haalt, halen de meeste mensen de schouders op, en dobberen lekker in hun bubbeltje de stroomversnelling verder tegemoet.
Wat heeft toch zo succesvol ons innerlijk alarm geneutraliseerd?
Ter illustratie, plaatst Glidden deze bedreiging in het perspectief, waarbij twee vliegtuigen het WTC in vliegen, en 3500 mensen hun leven verliezen, met als gevolg oorlog met Irak en Afghanistan, met honderdduizenden onschuldige slachtoffers en het verlies van onze vrijheid en privacy tot gevolg.  Is dat in vergelijking met die medische slachtoffers (15.000 per maand) dan een overtrokken reactie, of is het een schande, dat voor deze massale slachtpartij, nog geen één arts of andere betrokken partij daarvoor achter de tralies verdween? Hoe kan deze sluipmoordenaar ongestoord haar gang gaan terwijl er mensen zijn die de feiten op een presenteerblaadje onder onze neus duwen. Wat mankeert die Amerikanen?

Nou ja, Amerikanen zijn tenslotte een raar volk, en bovendien ook behoorlijk dom, zoiets zou in Nederland op die schaal nooit kunnen gebeuren. Of toch?

medischemisleidingWat als blijkt dat ieder jaar in Nederland 9000 patiënten dood gaan door vermijdbare en verwijtbare fouten. Medische missers in Nederlandse ziekenhuizen die de doofpot in gaan en dit decennia lang. En dat deze zelfde industrie, jaarlijks ongeveer nét zoveel invaliden als doden veroorzaakt door dezelfde problematiek . En dat, omdat de 150.000 fouten op medische indicatie, gelukkig niet altijd de dood of blijvend letsel tot gevolg hebben. Als wij u vertellen dat deze cijfers nota bene voort komen uit wetenschappelijk onderzoek dat is gedaan op basis van registratie dossiers van ziekenhuizen zelf. Schokkende cijfers die zijn gelekt tijdens een besloten congres, aangezien deze informatie nooit naar buiten mocht worden gebracht.

schipperahoyDat hier alle judas zorg organisaties aanwezig waren die solidair de krachten bundelen om dit onder de pet te houden. Dat het zou gaan om cijfers die voortkomen uit onzorgvuldig onderzoek van een nog niet nader te noemen Drs. die dit in 2007, 2009 en 2013 in opdracht deed van het ministerie van VWS! Terwijl de werkelijke omvang van dit schandaal in de praktijk veel schokkender zou blijken, maar op de hoogste niveaus in de doofpot gehouden. Raar idee toch? Het enige dossier dat publiekelijk toegankelijk zou moeten zijn is het enige streng bewaarde en bewaakte medisch dossier in het land van ‘De Wereld op zijn kop Draait Doorrrr. Raar?? Schokkend eerder. Stel je toch voor: Patiënten en hun familie / nabestaanden in deze ziekenhuizen worden niet geïnformeerd of opzettelijk misleid.
med tuchtDat zou toch een grof en gewoon misdadig misbruik zijn van vertrouwen en kennis? Wat als hiertussen ook veel kinderen zaten die onnodig zijn gestorven en die feitelijk niet dood hoefden maar gewoon zijn vermoord. Dat kun je je bijna niet voorstellen, laat staan uw eigen kind. Gewoon allemaal afgedaan als een natuurlijke dood. Net als in Amerika (het land van de onbegrensde moeilijkheden) zouden artsen daarmee bewust de wetgevingen en hiermee mensenrechten schenden. Je moet er toch niet aan denken? In Nederland?

topsecretSchendingen van internationale en nationale wetgevingen?. Nu we het over rechten hebben..wat als we je zouden vertellen dat ook Justitie en OM hiervan weten maar zwijgen in alle talen. Dat er lijsten zijn met namen van de betrokkenen en de documenten die het bewijzen, maar dan diep weggestopt in een “vergeten” archief. In wat voor wereld zouden we leven als de verantwoordelijken van dit hierboven  (naar Amerikaans model) geschetste dodelijke zorg systeem nu en met elkaar de top functies zouden bekleden binnen de gezondheidszorg en in doofpot houden. Maar waarom zouden ze dit doen? Alsof ze er middels creatieve betalingen vorstelijk voor zouden worden betaald zeker?

Nee, gelukkig kunnen we ons hier geen voorstelling bij maken, dus kan het ook niet waar zijn. Zoiets verzin je toch niet? En anders zou zoiets heus wel in de krant komen. Stel je voor zeg. Hier in Nederland, ondenkbaar. Je moet er gewoon niet aan denken. Dokters voorschrift. Let maar op, je slaapt er beter van.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *