Belastingdienst. Met de wet in de hand walst u over het ganse land, no more!

 

belastingdienst
BRIEF AAN DE BELASTINGDIENST

Zelden zo verdrietig en zo kwaad geweest. Vandaag was de begrafenis van mijn vader die slechts 75 jaar is geworden en bovendien gestorven is van verdriet over het wee van deze samenleving. De ellende was hem teveel geworden en hij had het opgegeven.

blauwe ellendeUitgerekend op deze dag ontving ik uw schrijven over een nietszeggende, zelf verzonnen “naheffingsvordering”. Een herinnering voor een paar dûzend euro. Moet je nagaan. Als ik na een jaar een factuur stuur, dan wijst men naar zijn voorhoofd omdat dat ronduit onfatsoenlijk gedrag is. Maar uw instituut meent zich het te kunnen permitteren tot vijf jaar terug te gaan. De handelswijze van uw instituut als uitvoerend instituut van de “Staat der Nederlanden” is misselijkmakend te noemen omdat het op niets gefundeerd is. Dat leg ik gratis voor u uit. Daarna gaat de teller lopen.

Immers… een mens is het enige dier dat voor zijn bestaan dient te betalen. 
Probeer dat een kat of een vogel eens uit te leggen.
Het is pure ONzin en zelfuitgeroepen WAANzin; het getuigt van karikaturaal gedrag en dat hoort niet.
Niet up to date
Eeuwenlang zijn uw wanpraktijken, opgestart door K & A – “Kerk en Adel” – getolereerd in deze Verdeel-en-Heers-maatschappij maar de maat is vol. Het is nu een andere tijd en u en uw instituut verliezen nu in rap tempo terrein. U dient dit te onderkennen en uw antieke, achterhaalde handelswijze aan deze tijd te actualiseren. Anders gezegd, er zit niets menselijks in uw handelswijze. Het hart ontbreekt. Volledig.big cheeses

De naheffingsvorderingen die uw vertegenwoordiger oftewel Commice, nav een boekenonderzoekje in juli 2014, namens uw instituut op mij afgevuurd heeft, komen op mij overigens zowel lachwekkend als weerzinwekkend over.

Het belangrijkste van dit alles is, dat ik hierin niet langer wens mee te gaan. U legt uw onderdanen/burgers regels op die letterlijk on-voor-stel-baar zijn. Bij het opstellen ervan ben ik nooit gekend; ik heb ze nooit onderschreven maar -wanneer ik u de kans geef- worden ze wel door mijn neus geboord.
Welk wel-denkend mens, zich bedienend van Gezond Verstand, zou hierin meegaan, “denkt” u? Dat mijn vader dat wel heeft gedaan is hem in zijn 75ste levensjaar uiteindelijk noodlottig geworden. Het was zijn innige wens: “Doe het anders dan ik, Rob, want ik deed het verkeerd” en dat doe ik. Hij was gezond, maar stierf van verdriet. Als ik sterf, zal dat eervol zijn.

strontbelasting

Ik ga dus niet mee in uw regels.

Volgens de diverse Verdragen zoals UVRM, waaraan De Nederlandse Grondwet en daarmee alle wetten hun bestaansrecht ontlenen, heb ik het RECHT om te behoren tot een associatie. Dat is geen plicht en dat is logisch, want dan zou dat slavernij zijn of onderwerping tot horigheid.

Welnu… wat is het verschil, wanneer u mij een eenzijdig contact presenteert dat ik niet kan opzeggen?
 Dus zeg ik mijn “ongeschreven” contract met de Belastingdienst , als uitvoerend orgaan der Staat der Nederlanden bij deze op.

“Afspraak om escalatie te voorkomen”

Anders gezegd: ik stel voor dat u met mij een afspraak maakt om mij in persoon te ontmoeten en de zaken door te spreken voor ze escaleren. Ik geef u een eerlijke kans om van uw misvatting terug te komen omdat dit alleszins neigt naar diefstal, onderwerping en slavernij en er niets positiefs is op te merken aan de bekende blauwe envelop en haar boodschap.

evenloppe

Waar? Bij mij thuis natuurlijk. U wilt wat van mij immers, dus u vindt mij hier. Ik ga niet naar uw kantoor in Hoorn of in Sint HeereJezusVeen; dat weiger ik. Al mijn leveranciers van diensten kwamen ook altijd naar mij toe, dat is gebruikelijk; en zo ook uw vertegenwoordiger oftewel Commice der Inspecteur der belastingen; twee maal zelfs, afgelopen zomer. Daar krijgt u nog een rekening van trouwens. Ik wacht even op een geschikt tijdstip.

De troeven die ik achter de hand heb zijn velerlei.

Om te beginnen heeft u geen contract met mij.

Ik ben niet gehouden om deel te nemen aan de Staat der Nederlanden maar heb in de loop der decennia honderdduizenden guldens en euro’s gedoneerd. Onvrijwillig en zonder contract. Het is Pay-back-time, luitjes.

1K euro

Ik overweeg een tegenvordering voor alle smart en tegenwerking waar u mij, ongevraagd, jarenlang mee achtervolgd heeft en mij nu zelfs letterlijk mijn vader heeft ontnomen, die God betere het, nooit emotioneel toegankelijk is geweest uit vrees voor Het Systeem, waarin we wèl het Verstand maar nóóit het Gevoel mochten laten spreken, want dat zou een teken van zwakte zijn.  Een achterhaald concept dat hij met zijn leven -75 jaar lang overigens- heeft moeten bekopen. €50.000.000 zou nog te weinig zijn voor het verlies van levensgenot van de afgelopen decennia en voor het verlies -letterlijk- van zijn leven.


aangifte_tegen_staat_ommekeer_flyer

NB: Voor de goede orde stel ik dat Het Systeem en niet zozeer alléén de Belastingdienst verantwoordelijk is voor zijn voortijdig overlijden, maar ik onderken wel dat de Belastingdienst er ontegenzeggelijk en onontkoombaar een belangrijke en aanzienlijke rol in gespeeld heeft. In het terroriseren van een natie. En aangezien de Belastingdienst als Kassa optreedt van de Staat der Nederlanden…moet ik dus bij u zijn.

U levert mij ongevraagd commerciële diensten zonder tegenprestatie die kennelijk en overduidelijk onder de ANBI-(Algemeen Nut Beogende Instelling)-regelgeving vallen en dus feitelijk en ontegenzeggelijk aftrekbaar zijn.
U eist mijn bijdrage zonder contract, er van uitgaand, dat ik wel zal voldoen; om opsluiting of plundering te voorkomen.
Tegelijk heeft u geheime afspraken gemaakt met multinationals voor “legale” belastingontduiking voor tien duizenden miljarden dollars per jaar.

anbi

Slavernij en/of horigheid zijn verboden maar toch heeft u een manier gevonden om mensen te ketenen en te dwingen belasting te betalen op bijna alles; afromen dus zonder er iets naar verhouding voor terug te leveren.
“Wanneer belastingheffing op een contract berust en dat contract is niet op te zeggen door de mens dan is dat slavernij – en als het niet op een contract berust dan is er sprake van horigheid wat ook een misdrijf is”

Dit is een faire waarschuwing. “Geen afspraak? Geen dialoog? Rechtzaak!” Da’s mijn overweging, om de wanpraktijken van de Staat der Nederlanden en haar Belastingdienst in het bijzonder via alle mogelijke kanalen voor het voetlicht te brengen.

Geld wordt niet in eigen beheer geproduceerd maar uitbesteed aan een rente-vragend particulier bedrijf dat rente op rente op rente rekent waardoor dik 70% van elke euro in mijn hand verworden is tot “schuld” en niet tot bezit. Een nalatigheid die onherroepelijk het einde van de euro inluidt omdat het niet volhoudbaar en dus niet te houden is. Dom, dus.

Uw handelswijze is inconsequent, tendentieus (bevooroordeeld, gekleurd, misleidend, onbetrouwbaar), tegenstrijdig, onfatsoenlijk en verwerpelijk. Dus verwerp ik het. Duidelijk verhaal.

wat een lul

Ik beloof en garandeer u keet van hier tot Tokyo die uw kantoor in de grondvesten zal doen trillen – en niet van geluk. De grens van het toelaatbare is bereikt en ik ben fu-ri-eus en bovendien geen zacht ei. 
U dient te beseffen dat niet u de Macht in handen heeft, maar dat deze ligt bij Het Volk – dat zich tot dusverre als Mak Lam naar de Slachtbank heeft laten leiden, maar die tijd verandert hart (met een “t”) en dat wordt met iedere maand duidelijker.

melkkoe

U kunt er niet omheen dat wij in het tijdperk der Grote Veranderingen zijn beland en dat ik uw negatieve, zuigerige en uitbuitende schrijven niet langer wens te ontvangen, maar dat u de telefoon ter hand durft nemen om een afspraak te maken en de dingen door te nemen, nogmaals, om escalatie te voorkomen.
De grens is bereikt en eerlijk gezegd, daar ben ik persoonlijk nogal fors doorheen geschoten óók.
Mijn mouwen zijn opgestroopt en ik maak spreekwoordelijk gehakt van on-zinnig denkwerk, waarbij denk-fout op denk-fout wordt gestapeld van zogenaamde “algemeen aanvaarde” gedragsregels die het u tot dusverre gunden om een heel volk uit te buiten ten bate van een handjevol Machthebbers.

revoltt

De tijd van de heksenjachten en de onderdrukking is definitief voorbij.
Ofwel u neemt tijdig maatregelen om uw vege lijf te redden.
Ofwel u ziet de komende tien jaar hoe uw instituut langzaam de zee in geschoven wordt, onvrijwillig, door onwillige burgers die het niet langer pikken.

Bottomline. Mijn leven is niets waard als ik het niet anders doe dan mijn voorganger: mijn dode vader. Ik ben als Gandhi en heb letterlijk niets te verliezen, anders dan mijn eer en mijn Gezond Verstand.

ghandi fawkes

Mij vermoorden, opsluiten of dergelijke is zinloos. De geest is uit de fles en IEDERE jongeling draagt dit Heilig Vuur in zich. Het masker van Guy Fawkes uit V for Vendetta lijkt hier van toepassing: het gaat niet om mij maar om het verwoorden van wat er leeft in De Mensheid. Ooit van Nieuwetijdskinderen gehoord? Die komen de wereld regeren en u bent langzaamaan uitgerangeerd geraakt. Tijd om dat te onderkennen en uw maatregelen te nemen.

 

Waarom? Omdat NIEMAND GELUKKIG IS.
We zijn bij het hart weggeraakt en iedereen laat zich dicteren door verstandelijke regeltjes. U ook. En ik ben het zat.
Want zo werkt dat niet.

Denk niet “zo’n vaart zal het niet lopen”. U bent te laat. De verandering is al ingezet. Het Mannelijke Verstand kan het nóóit winnen van het Vrouwelijke Gevoel. Want dat is God zelf. Dat u het even weet. Of beter: dat u het zich maar weer even herinnert. Om nooit meer te vergeten.

bd stopt ermee

                                                                          Robert Jan Simons

We beseffen ons terdege dat er onder de lezers mensen zijn die zich afvragen hoe het dan zit met het sociale vangnet waarvan goedbedoelende mensen het idee hebben dat we hier nog steeds een van de beste sociale voorzieningen hebben ter wereld.

Als je het feit erbij haalt dat het fenomeen van steeds verdere afbraak van de zorgplicht van overheden wereldwijd overal plaats vindt, lijkt het me des te verontrustender dat Nederland als zorgstaat de laatste jaren links en rechts wordt ingehaald door de gestage invoering van Orwelliaanse wetgeving.

Voorop: De brief die we hierboven hebben geplaatst, vertegenwoordigt een sentiment dat om zich heen slaat als een pandemie.

Echt niet iedereen bevindt zich in het stadium waarin symptomen zich niet langer laten negeren. Toch vragen we iedereen de inhoud van het artikel op te vatten als opinie. Wél hebben we voor hen die geïnteresseerd zijn geraakt in de diepere achtergronden die de legitimiteit van ons belastingstelsel onderbouwd, onder de loep nemen: hieronder een aantal links die doen wat wij beloven..

http://www.mind-trek.com/practicl/tl16a.htm

https://verliesdenaam.wordpress.com/

http://ikmaakbezwaar.net/

Een gedachte over “Belastingdienst. Met de wet in de hand walst u over het ganse land, no more!”

  1. Beste Paul iedereen met een naam is zelf in fraude gelokt.
    De naam die je van je ouders hebt gehad is door hun weggegeven aan de overheid en is sindsdien hun copyright eigendom van hun en jij hebt geen toestemming om die naam te gebruiken. Feit dat je reageert op die naam maakt je fraudeur en maakt je tevens papierdood en kun je dus niet meer praten en heb je geen enkele mensenrechten meer.
    lees dit …
    http://verliesdenaam.wordpress.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *