Week 4: Animal Farm

animalfarmGezien de recente ontwikkelingen leek het ons wel geschikt om en oud bok van stal te houden, dat ondanks het verleden naarmate de tijd verstrijkt alleen maar actueler lijkt te worden. To see the farm is to leave it. Mocht je je afvragen wat dat betekent, dan heb je dit boek nog niet gelezen. Het boek kent een profetische waarde, die evenals zijn andere boeken waaronder 1984 door insider van de elitaire nieuwe wereld orde, George Orwell, via fictie als waarschuwing diende voor de mensheid. Een waarschuwing tegen een overduidelijk programma van een plutocratische agenda en de opzettelijke creatie van een wereldwijde dystopie, gedreven door een doodscultus. Een doctrine van Animalisme.

piggsHet boek Animal Farm (1945) van de Britse schrijver/journalist George Orwell. Het satirische verhaal gaat over een groep dieren die er genoeg van hebben als slaven van de mensheid te leven, en die de macht in eigen handen nemen. Het loopt uiteindelijk – anders dan de meeste dieren verwachtten – uit op een tirannie. Met Animal Farm bekritiseert Orwell het totalitaire politieke systeem van de Sovjet-Unie na de oktoberrevolutie. Na een revolte op een boerderij, waarbij de mensen verjaagd worden, nemen de varkens, die de doctrine van animalisme hebben ontwikkeld en de revolutie hebben geleid, geleidelijk aan de touwtjes in handen op het bedrijf. Twee varkens, Napoleon en Sneeuwbal, raken verwikkeld in een machtsstrijd die uiteindelijk leidt tot de uitwijzing van Sneeuwbal. Het leven op het landbouwbedrijf wordt harder en harder voor de rest van de dieren. De varkens leggen steeds meer controles aan hen op terwijl ze voor zichzelf voorrechten opeisen. Uiteindelijk is alles wat van de ‘Principes van Animalisme’ overblijft de regel dat ‘alle dieren gelijk zijn, maar sommige meer gelijk dan andere’. Elke stap in deze ontwikkeling wordt gerechtvaardigd middels propaganda. Met een groep wrede honden als stok achter de deur, drukt Napoleon zijn zin door en zorgt hij voor een luxe leven voor zichzelf. De varkens gaan op twee benen lopen. In de laatste scène bekijken de dieren de varkens en mensen, maar kunnen geen verschil meer zien. Een boek over dieren dat tot op de huidige dag niet veel aan actualiteit heeft verloren!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *