Securitisatie volgens De Nederlandsche Bank van blablabla

Zonder een al te lange aankondiging. Advocaat Paul van de Waarsenburg is een van de weinige advocaten die ik ken (En ik ken er best wel wat) die rechtvaardigheid en gerechtigheid bij menselijke maatstaven prevaleert, boven het huidige justitiële apparaat, dat op wat beuzelarijtjes na, tussen burgers onderling er vooral blijkt te zijn als “safeguard” om het grote geld en haar beheerders in het zadel te houden. Kortom als jij met een groep anderen een spel speelt waarin jij niet alleen de regels bepaalt, maar ook nog bepaalt hoe die regels moeten worden uitgelegd en toegepast, kun je gewoon niet verliezen. Slim? Tot op zekere hoogte ja. Wat alleen niet zo slim is is te denken dat andere mensen zo dom zijn om daar in te blijven trappen. Respect voor Paul van de Waarsenburg. In de reactie van de DNB  op Paul zijn brief, kun je zien dat deze feitelijke schijninstantie haar eigen bullshit-rookgordijn erkent door (net als de belastingdienst) niet langer meer op persoonlijke titel, te corresponderen.  

security my ass

Over de (wettelijke) grondslag van securitisatie door private banken; het antwoord van De Nederlandsche Bank (DNB) op mijn e-mailbericht is binnen…

Van: Paulus van de Waarsenburg
Datum: 25 februari 2015 13:10:46 CET
Aan: info@dnb.nl
Kopie: Paulus van de Waarsenburg
Onderwerp: t.a.v. de heer M.; vraag n.a.v. ons zojuist gevoerde telefoongesprek; securitisatie

Geachte heer M.,

Hiermee kom ik terug op ons zojuist gevoerde telefoongesprek.

Ik vroeg u óf en zo ja, waarom en in hoeverre securitisatie van hypotheken door private banken – bijvoorbeeld ING Bank N.V. of (de genationaliseerde private bank) SNS Bank N.V. – is toegestaan.

Meer concreet: (1) op welke wettelijke leest is geschoeid de door Nederlandse private banken gevoerde praktijk van securitisatie van hun hypotheken?

Ik kwam tot die vraag, mede indachtig de omschrijving van het begrip “bank” op http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-201916.jsp#anchor-1, waarbij ik refereer aan artikel 1:1 Wft: “bank: een kredietinstelling als bedoeld in artikel 4 van de verordening kapitaalvereisten”; een private bank zet kredieten uit. Hieruit destilleer ik in ieder geval géén wettelijke grondslag van de praktijk van hypotheeksecuritisatie door Nederlandse private banken.

Indien er inderdaad geen sprake is van een wettelijke leest waarop de praktijk van hypotheeksecuritisatie door Nederlandse private banken is geschoeid, verneem ik gaarne (2) op welke leest deze praktijk dan wel is geschoeid.

In afwachting van uw reactie op (1) en (2), verblijf ik,

met vriendelijke groet,
Paul van de Waarsenburg
Telefoon 06-48085355

=====================================================

Cirkeldiagram-Securitisatie

Het antwoord (in algemene bewoordingen over het fenomeen securitisatie) namens DNB (dus publicatie daarvan levert een schending van niets op):

Van: Info@dnb.nl
Datum: 2 maart 2015 10:47:17 CET
Aan: Paulus van de Waarsenburg
Onderwerp: Betreffende uw bericht aan DNB
Antwoord aan: Info@dnb.nl

Geachte heer Van de Waarsenburg,

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft uw bericht van 15 februari 2015 in goede orde ontvangen. Wij kunnen u als volgt informeren.

De definitie van een kredietinstelling bepaalt alleen wanneer sprake is van een activiteit waarvoor een bankverguninng nodig is. De definitie bepaalt niet dat securitisatie een verboden activiteit zou zijn. Het is een transactie of regeling waarbij het kredietrisico dat verbonden is aan een leningportefeuille, wordt onderverdeeld. Een securitisatie is daarmee een regulier instrument van een bank om haar kredietrisico te managen. Wel bevat de Europese regelgeving (CRD IV / CRR) bepalingen waar securitisaties aan moeten voldoen.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
D.S.

De Nederlandsche Bank N.V.
Afdeling Communicatie

Heeft u meer vragen? Kijk dan op info.dnb.nl

Informatiedesk <20406374.jpg> <20006214.jpg>

Telefoonnummer: 0800 – 020 1068 (gratis)
Faxnummer: 020 – 524 2228
E-mail adres: info@dnb.nl

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van informatie door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. De e-mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. If you have received this email but are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete the message. Please be advised that the unauthorised use, disclosure, dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability.

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of malware, such as viruses, cannot be ruled out.

 

N=Eaed
Begrijpt u het nog?

 

Ik noem dit antwoord het zoveelste smakeloze voorbeeld uit de annalen van het Financiële Wilde Westen, waarin the outlaws, waaronder de private banken, met cheap tricks ongestoord hun mens- en maatschappijvernietigende werk kunnen blijven voortzetten, tenzij de dag aanbreekt waarop – ik noem maar even een dwarsstraat – tegenover het “managen van het kredietrisico van banken” niet iets of iemand staat die daarvan de wel heel zure vruchten plukt.

Anders geformuleerd: welke oetlul gelooft nu dat vercommercialiseerde risicoafdekking (bijvoorbeeld middels securitisatie) van een private bank aan de ene kant, vroeg of laat geen letterlijke en figuurlijke slachtoffers aan de andere kant maakt.

De betekenis van ‘bank’ in de Wet op het financieel toezicht (Wft) is van belang om te bepalen of bepaalde activiteiten onder één van de verboden van de wet vallen, dan wel of men in aanmerking kan komen voor een bankvergunning.
TOEZICHT.DNB.NL

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *