Waarheid en echte vrijheid: deel 3

Wat mensen zeggen nodig te hebben om gelukkig te zijn.

Liefde is alles, angst een illusie. De waarheid kan nooit vernietigd worden.

aarde

In deze serie van artikelen bespreek ik alles over: Bewustzijn, Mind Control , Natuur en Spirituele Wetten, het Occulte en alle thema’s die betrekking hebben op de vrijheid van alle wezens op deze aarde. Deze rubriek kent geen taboethema’s, alles wordt besproken. Hier laat ik het licht schijnen op al het donkere op onze wereld. Ik zal krachtige oplossingen geven voor de problemen waar we als aardbewoners mee geconfronteerd worden op dit kritieke moment in de ontwikkeling van de aarde en de mensheid. Het moment van de keuze; bewustzijn of vernietiging, aarde of hel.

 

Ik beloofde deze keer door te gaan op; “wat wij mensen graag wensen zodat we kwaliteit in ons leven ervaren. Voor ik daar induik nog wat andere zaken. Wat ik voortaan ook zal doen is evenementen melden welke van belang zijn voor de vrijheid van alle wezens. Indien je dus een evenement weet of organiseert welke helpt o.a. mensen vrij te maken of daar aandacht aan besteedt nodig ik je van harte uit deze aan mij te mailen via onderstaand mailadres. Ik neem wel de vrijheid zelf te bepalen wat ik wel of niet vind passen.

De evenementen waar ik in dit artikel graag aandacht voor vraag, kun je vinden onderaan dit artikel.

Mensen zeggen dat ze willen dat bepaalde voorwaarden aanwezig zijn voor zowel zichzelf als voor de mensheid als geheel, zoals geluk, gezondheid, vrede, vrijheid, welvaart, etc..

Laten we beginnen met een sociaal experiment wat we deden. We vroegen 100 mensen wat ze belangrijk vinden in hun leven om het leven als een kwalitatief hoogstaand leven aan te merken. De vraag was simpel: ”Geef drie dingen die je het meest waardeert in het leven en die de kwaliteit van je leven bepalen”. Wat komt daar uit? Je krijgt een groot aantal verschillende antwoorden; van geld, familie, gezondheid tot bezit en religie en vele andere antwoorden. Allemaal erg algemene zaken in het leven. En wat ons opviel is dat niet één van al de ondervraagden ons het antwoord “WAARHEID” als reactie gaf. Niemand!! En dit mensen, is de reden dat we als soort in de ellende zitten. Mensen hebben niet het idee dat waarheid waardevol is. Dat het iets betekent in de relatie tot de ervaringen in hun leven. Dat het de kwaliteit van de ervaringen in hun leven dicteert. Als wij in lijn zijn met wat is (en wat is dat is waar) (zie deel 1) dan spreken en leven we volgens de waarheid. Dan leven we volgens de Natuur- en Spirituele Wetten. Met andere woorden morele wetten.

human origins

En daar gaan we het uitgebreid over hebben. Want als we volgens de waarheid leven verbetert de kwaliteit van ons leven en dat van anderen om ons heen.

Al het leven. Als we in ons leven niet volgens deze waarheid, zeg Natuurwetten, leven zullen we proportioneel lijden. Ik bedoel te zeggen hoe lager de moraal in een samenleving hoe meer lijden men zal ervaren in die samenleving. Omgekeerd evenredig dus. En dat geldt voor vele samenlevingen. Hoe hoger de moraal van die samenleving des te minder het lijden zal zijn. En andersom ook, hoe lager de moraliteit des te meer lijden er is. Overdenk het eens en bedenk wat voorbeelden. De geschiedenis is vol van voorbeelden van met name de lage moraal. Dit is een fundamentele wet in de natuur. Hoe hoger de moraal hoe hoger de kwaliteit van het leven Helaas weigeren veel mensen deze fundamentele wet te zien en te aanvaarden. Maar hoe dan ook, het is net als met de zwaartekracht; je hoeft er niet in te geloven om deze wet te laten werken. Als je van een flatgebouw afstapt val je omlaag en te pletter of je nu gelooft in zwaartekracht of niet. Geloof is irrelevant de natuurwetten gelden voor iedereen en overal en in dezelfde mate. Je kan ze dus negeren maar naar mate je ze negeert zal je lijden. Hoe hoger het flatgebouw hoe harder de val. Dat geldt dus ook voor de Natuur- en Spirituele Wetten hoe meer je ze negeert hoe meer het lijden zal toenemen. Ik ga hier dieper op in. Nu wil ik eerst, omdat ik denk dat dit de juiste plaats daarvoor is, even het verschil duidelijk maken tussen 2 soorten van onwetendheid.

rockefella

Niet weten en negeren

Er zijn twee vormen van niet weten. Als eerste de vorm van niet weten die te maken heeft met het niet beschikbaar zijn van bepaalde informatie of het niet op kunnen nemen van informatie. En ten tweede de vorm van niet weten die te maken heeft met het negeren van beschikbare informatie. In het Engels (VS) heb je het in de eerste vorm over nescience en in de tweede vorm over ignorance. Ignore, negeren dus, het bewust aan de kant zetten van kennis. De Boeddha zei het zo mooi: “Mensen moeten leven volgens de Dharma, alleen niet iedereen heeft de beschikking over deze kennis en diegenen die er niet over kunnen beschikken zullen er niet aan gehouden zijn”. Nescience is dus een vorm van onwetendheid die je iemand niet kwalijk kan nemen, om welke reden ook is er voor dit wezen geen toegang tot de informatie. Die is niet beschikbaar of die is voor het wezen niet te begrijpen, of welke reden er dan ook voor is. In geval van ignorance, het negeren van kennis, ligt dat anders. Daar ligt iets van een verantwoordelijkheid in. Als je bepaalde kennis hebt en je weigert deze kennis te gebruiken en dat schaadt een ander dan is dat kwalijk en is er sprake van schuld. Bedenk maar voorbeelden er zijn er genoeg te bedenken. Overheden die zware metalen of formaldehyde aan vaccinaties toevoegen negeren de kennis die ze hebben over de werking van zware metalen en formaldehyde op mensen. Dat is kwalijk, het schaadt de mensen, dus is er sprake van schuld. Dit is ignorance. Degene die de vaccinatie toedient, er heilig in gelooft en absoluut de ingrediënten niet kent van dit vaccin, is onwetend omdat deze informatie niet beschikbaar is. Toch? Of niet? Of zou deze toediener zich eerst hebben moeten informeren over de werkelijke inhoud van dit vaccin? We hebben tenslotte internet en alle informatie is beschikbaar. Waar het om gaat is dat we beschikbare kennis negeren en daarmee lijden veroorzaken. Een jong kind dat vlees eet terwijl hij dezelfde morgen naar de kinderboerderij is geweest en daar een kalfje aaide is onwetend als hij bij het avondeten een runderlapje voorgeschoteld krijgt. Zijn ouders weten waar het lapje vandaan komt, hoe het gekweekt is, onder welke omstandigheden, hoe slecht het dier het gehad heeft, dat het vol met hormonen en antibiotica zit en dat het dier een nare dood is gestorven na een ruw transport naar het slachthuis. Toch negeren ze deze kennis terwijl ze weten hoe schadelijk het is dit te geven, zowel voor het dier, het milieu, het kind als de hele samenleving. Dat is ignorance.

schapen wolkjes

De ouders maken zich dus schuldig aan een feit dat ze hadden kunnen voorkomen door de kennis die ze hebben toe te passen. En daar zit de clou; toegepaste kennis is de oplossing voor alle problemen waar we als mensheid mee te maken hebben. En daar schort het tegenwoordig aan en dat ga ik uitgebreid behandelen. Ik ga het in deze serie uitputtend hebben over de redenen van de huidige staat van de mensheid en de wereld. Dit zal veel mensen af en toe rauw op hun dak komen, sommigen zullen zich beledigd voelen en weer anderen zullen zeggen: “dit voelde ik als kind al”. Ik kan alleen maar zeggen dat de waarheid altijd in strijd is met de onwaarheid, ze vecht continu tegen de leugen, ook die leugens waar we heilig in geloven en dat is soms moeilijk te verteren. Maar ik beloof de volhouders dat het absoluut bevrijdend is en ze de verlichting geeft die ze nodig hebben. Je zal de dingen op de wereld begrijpen, weten waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren en wat je er tegen kan doen. Je zal zelf bevrijd worden van angst en het juk dat slavernij heet, als je de gegeven kennis toepast en verspreidt, wat een fikse dosis lef zal vereisen. Dat zijn de enige voorwaarden maar ook heel moeilijke voorwaarden waar veel mensen nog niet aan toe zijn. Als je liever in je comfortzone blijft zitten en je niet in wilt zetten voor de waarheid kan je hier beter stoppen met lezen. En je weer aan de “belangrijke” dingen wijden.

czone

 

Ah je bent er nog We gaan door.

Solipsisme (de grootste leugen)

In het eerste deel heb ik al gezegd dat ik even op dit onderwerp in zou gaan. Solipsisme is een ideologie die levensgevaarlijk is. Ik noem het de grootste leugen. Er is één leugen groter dan alle andere leugens die ooit verteld zijn en dat is deze. Solipsisme! Deze ideologie/filosofie is al diep ingeburgerd is de westerse samenleving en veel mensen die je spreekt geloven in deze ideologie. En ze geloven er in ondanks alle argumenten en bewijzen die het tegendeel aangeven. Deze ideologie is een hardnekkige leugen die je er bijna niet meer uitkrijgt. Velen van jullie zullen dit woord hier voor het eerst lezen of er weinig over gehoord hebben want men praat bijna niet over deze filosofie of ideologie. Veel mensen zijn solipsist en weten het zelf niet eens maar geloof me de manipuleerders van deze wereld willen dat je deze filosofie zonder vragen of verweer aanhangt. Dit is de grootste deceptie die de manipuleerders gebruiken. Ik zal je eerst de definitie geven van wat solipsisme is: “De filosofische notie dat je eigen waarneming ((mind)(verstand)) het enige is wat er is. Dat de eigen perceptie de enig ware perceptie is. Daarbuiten bestaat niets”. Dus de eigen perceptie is de enige wat de waarheid is en daarbuiten is alles illusie, nep, niet bestaand, etc. Mensen, als je daar in gelooft dan kan je nu stoppen met lezen en leren want alles buiten je eigen verstand en perceptie bestaat niet. Dus ook kennis bestaat niet. Ook waarheid bestaat niet. Er is geen gevaarlijker bijgeloof dan te geloven dat er geen waarheid bestaat! Deze ideologie is bedacht en geïmplementeerd om mensen er van te weerhouden de waarheid te zoeken. Het klinkt misschien ironisch, maar hoe verder je mensen afhoudt van de Natuurwetten hoe makkelijker je ze kan beheersen en sturen waar je ze hebben wil. Laten we eens kijken waar deze ideologie naar toe leidt.

solipsismSolipsisme, ook wel theoretisch egoïsme genoemd, de filosofische opvatting dat alleen het ik en zijn bewustzijnsinhouden realiteit bezitten. De buitenwereld bestaat dus enkel in mijn hoofd. Solipsisme zegt dat er geen realiteit is. De eerste stelling is dat er geen echte ervaringen zijn: het is allemaal maar perceptie. Met andere woorden als ik denk dat het Universum niet bestaat dan bestaat het niet. Het enige wat is, is dat wat ik denk en waarneem tussen mijn geboorte en mijn dood, de rest bestaat niet. De tweede stelling die solipsisme kent is, als stelling 1 dan toch niet helemaal klopt en er zou iets bestaan, dan kunnen we het niet kennen. Er bestáát niet iets als kennis. De derde stelling binnen deze leugen is: ook al zouden we iets van kennis kunnen hebben of er zou toch iets zijn, een object een idee een concept ook al zou je kunnen zien dat het bestaat en het begrijpen dan nog is het onmogelijk dit te communiceren met anderen. Kennis over wat ook kan niet overgebracht worden. En dit is de grootste leugen die manipuleerders de mensen willen laten geloven, want dan beginnen die mensen niet eens aan het proces van ontwaken. Het ontwakingsproces heeft één belangrijk gegeven namelijk dat je moet geloven dat er een waarheid is en dat je die kan ontdekken en begrijpen. Als dit geloof er niet is dan begin je niet eens aan het proces. En dat is precies wat de manipuleerders, die ik later bij naam zal noemen, willen. Het roept op tot nonactiviteit tot niets doen, tot acceptatie van alles wat er is hoe slecht ook. Als jij niet gelooft in waarheid zal je die nooit gaan zoeken. Als je gelooft dat je niet in staat bent de waarheid te vinden of te begrijpen zal je haar niet zoeken. Dit heet solipsisme en er zijn meer solipsisten dan je wilt geloven.

03-Solipsism

Voor mensen die op dit soort sites komen is dat lastig te aanvaarden maar geloof me: het is zo. En nu je weet dat het zo is, zal je ze regelmatig gaan zien en spreken.

Ik kom in veel groepen waar het over vrijheid en waarheid gaat, vrije energie en dergelijke en zelfs dáár hoor ik mensen zeggen dat echte waarheid niet bestaat of dat ieder zijn eigen waarheid heeft. Je vraagt je af wat die mensen daar dan doen als de echte waarheid toch niet bestaat en alles perceptie is. En percepties zijn dan ook per definitie niet de werkelijkheid. Ik zeg; hoe beter de perceptie van iemand in lijn is met de waarheid hoe dichter deze bij de realiteit zit. En ik denk ook dat het onze taak is onze perceptie zo dicht mogelijk bij de waarheid te brengen, met dat wat is. Zodat we niet continu in een fantasiewereld leven en niet continu alles negeren wat we waarnemen, met name wat we waarnemen in ons zelf, want dat is waar dit allemaal vandaan komt. Jullie horen me niet praten over de slechtheid van het hoogste controleniveau wat we kennen op deze wereld. Je hoort me niet zeggen dat de manipulatoren van deze wereld het ons aandoen. Ik heb ook niet veel haat of bitterheid naar deze mensen toe. Want zij hebben iets wat wij missen. Ze zijn verenigd, ze hebben één gezamenlijk doel, dezelfde agenda en ze zijn het met elkaar eens. In tegenstelling tot ons. Waar zijn wij het nu over eens? Welk gezamenlijk doel hebben we als mensheid? Hoe zijn we verenigd? Niet toch? Zij wel en dat is waar ze sterk in zijn. Gebroederlijk samen, hoe ziek hun ideeën ook zijn, terwijl wij vechten over religie, wetten, oorlogen etc. Zij zijn ook verenigd met zichzelf, zoals ze voelen zo denken ze en zo handelen ze. En dat maakt ze zo succesvol in wat ze doen en willen.

solipsisME2champagne

Wij mensen hebben die dingen niet in lijn. We voelen en denken het één maar doen zo vaak het andere. Meestal voor geld of iets anders wat ons ego streelt. En dat maakt dat wij zo gemakkelijk te sturen en te manipuleren zijn. Wij hebben niet wat zij hebben, wij hebben niet onze gevoelens (emoties) gedachten en acties op één lijn en dat maakt ons zwak. Er zijn maar weinig mensen die deze 3 modaliteiten op één lijn hebben en echt doen wat ze voelen dat ze moeten doen. En zo komen we dan steeds verder van het pad van de waarheid af. En dat is de reden waarom we lijden kennen in deze wereld. De mensen die ons besturen manipuleren en beheersen kennen die eenheid wel, ze kennen ook de Natuurwetten en hoe onze psyche werkt en gebruiken die kennis als wapen tegen ons en andere mensen die ze onder de duim willen houden. Want als je zoveel kennis hebt van alles en deze uit de gemeenschap kan trekken en houden en deze kennis kan verstoppen, haar occult maken, dan beheers je alles. Dat is trouwens wat het woord occult betekent: Verstoppen, weghouden, van het Latijnse werkwoord occultare wat letterlijk als verstoppen vertaald kan worden. En dit is ook weer één van de onderwerpen waar we het veel over zullen hebben, occulte systemen, occulte kennis en occulte groepen. Hou in gedachten dat het woord occult niet meer betekent dan verborgen of verstopt elke keer als ik het aanhaal. En dat zal ik in deze serie vaak doen, woorden terugleiden naar hun oorsprong en de werkelijke betekenis geven. Want door woorden worden we voor een groot deel gestuurd en gemanipuleerd. Door woorden worden we onder controle gehouden meer dan door welke methode ook. Laat ik afsluiten met het voorstellen van een experiment. Vraag aan iedereen of een aantal mensen die je ziet de komende week wat het woord occult betekend. Noteer dat en stuur het naar onderstaande mail adres. De volgende keer gaan we dan daarmee verder en duiken we in het begrip “bewustzijn” en de werking van het menselijk brein.

occultchurch

Eric

Denk er aan: vragen, suggesties, discussiepunten of evenementen? Mail ze naar info@resonanceproject.nl of via Skype als je wil praten op erictenhoopen1

Evenementen binnenkort: 

Evenementen die nu bekend zijn, zijn natuurlijk alleen mijn presentaties en studie reizen:

10 Maart Anna Paulowna, GezondVerstandAvonden, Black (w)hole The Unified Field Theory in het kort, in begrijpelijk Nederlands aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30. Bij dit evenement is aanmelden verplicht. Dit kan via: gezondverstandannapaulowna@gmail.com de entree is 10,00 euro

8 November; Deventer Dag seminar Natuur- en spirituele wetten. Hoe het wel of niet kennen van deze wetten ons leven en gedrag beïnvloedt, mind control, bewustzijn, het occulte etcetera. Een lange sessie van 9.30 tot uiterlijk 21.30. Bij dit evenement is aanmelden via bovenstaande emailadres verplicht. Entree is 25,00 euro in de voorverkoop aan de zaal 30,00 euro. Entree is

inclusief koffie en thee. Lunch en diner moet men zelf meenemen of ter plekke bestellen, alleen vegetarisch verkrijgbaar.

NOVEMBER 2015, 12 daagse studiereis naar Mexico, de Maya Riviera. Intensief de Unified Field Theory leren en beleven, dagelijkse sessies in het Nederlands. Het begin van een nieuw paradigma.. Maximale deelname 12 personen.

DECEMBER 2015, 12 daagse studiereis door Egypte langs de piramides, de tempels, mystieke plekken. Intensief de Unified Field Theory leren en beleven, dagelijkse sessies, een uur les in de koningskamer van de piramide: Waar was deze voor?! Van Cairo tot Aswan en Abu Simbel en alles er tussen. Maximale deelname 19 personen.

Liefde is alles, angst een illusie. De waarheid kan nooit vernietigd worden.

Een gedachte over “Waarheid en echte vrijheid: deel 3”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *