VVD de democratisch gekozen bedreiging van onze democratie

Enige maanden terug was ik met SoulvabilityTV in het uiterst Christelijke Urk, waar Premier Rutte nog vlak voor de gemeentelijke verkiezingen binnen zijn premierschap de tijd vond om campagne te voeren voor de *VVD. We spraken Mark Rutte op de dag dat veel burgers zich hadden geïrriteerd, niet zozeer aan het complete onvermogen tot zelfreflectie van de regerende politieke partijen. Nee, vooral vanwege de oproep aan Nederland om massaal onze stem te verheffen tegen het a-sociale beleid van deze regering, en op zoveel mogelijk plaatsen het verkeer plat te leggen en zo aandacht te vragen voor het afbraak beleid van kabinet Rutte 2.

authority-power-jesus

*VVD: Lobbygroep voor de hoogste inkomensgroepen in Nederland, met als dekmantel: politieke partij.

Het zou eens afgelopen moeten zijn met de half waarheden die het publiek steeds voorgeschoteld krijgt en waarmee we vóór de crisis al een rad voor ogen werden gedraaid, en de preek die afleid van de dieven in de kerk, waardoor we bij het verlaten van de kerk erachter komen dat we zijn beroofd, maar steeds maar niet in de gaten hebben door wie. Ik moet zeggen dat Mark Rutte bij mij de indruk opriep van een oprechte man die eigenlijk (nog) vrij onbewust is op vele gebieden en net zo goed als het “kerkvolk” gelooft in de waarachtigheid van zijn eigen preek, want zo staat het geschreven.

Het grote deel van het stemvee, ‘schapen’ die blind geloven in hun herder(s) in Nederland is over het algemeen makkelijk te beïnvloeden. Maar deze man gelooft werkelijk in zijn verhaal. Het interview dat de spil vormt van een reportage waar wij deze maand mee uit komen zal deze oprechtheid openbaren. Waarmee we niet zeggen dat intenties zaligmakend zijn.

Natuurlijk behartigen politieke partijen belangen binnen een samenleving die deze partijen door het draagvlak  dat zij vertegenwoordigen, bestaansrecht geven. Het streven hierachter is om de democratie te dienen. De VVD echter is binnen het politieke bestel, een klasse apart. Om een beeld te geven welke rol de VVD inneemt in de politiek en onze samenleving, zou ik de vergelijking willen doortrekken met de kerk, de parochie, de voorganger en hun geloof.

constantijnDe kerk die met de opkomst van het door Rome gestichte Rooms Katholieke geloof (na de “bekering” van Keizer Constantijn tot het Christendom) tot doel had alle volkeren te bekeren en samen te brengen onder één geloof en daarmee horig aan het Romeinse Rijk, verving de hogepriesters, Druïden en Sjamanen die binnen de gemeenschappen van het grenzeloos “verdeelde” (of was het gedeelde) Europa van toen, de politieke macht hadden en de politieke maar ook culturele leiders waren en hun volk. Welke zij toe spraken zoals dat nog steeds vanaf het altaar en de kansel gedaan wordt. De tempels en heilige eik e.d. werden vervangen door kerken en de Roomse priesters als directe plaatsvervangers van “God” (maar stiekem eigenlijk van Rome / Vaticaan)

Ons politiek systeem die de staat vertegenwoordigt is weliswaar gescheiden van kerk en religie, maar wordt ons door een hogere entiteit (Voorheen “en nog steeds” Rome, tegenwoordig Brussel / de EU) opgelegd. De priester of bisschop / kardinaal (staats-secretaris / minister / premier ) treedt op als directe vertaler van het woord Gods (de Wet, Overheid) die ons als kerkgemeenschap (landgenoten)  parochieleden / schapen van de kudde (Staatsburger / stemvee) hun wil opleggen.  Wij treden vrijwillig toe tot deze commune (een milde omschrijving van: sekte) vanwege ons geloof in God (in democratie) en geloven dat onze kerkvaders / voordragers (volksvertegenwoordigers) deze direct vertegenwoordigen en daarom in ons belang zullen handelen. Als “wederdienst” voor dit “edele” offer, dragen we iedere dienst bij aan de collecte (belastingdienst)

de-oorsprong-en-betekenis-van-666Je zou kunnen zeggen dat we met het opgeven van onze directe lijn met God, het weggeven van onze stem, aan wie wij onze eigen verantwoordelijkheid en daarmee de macht over onszelf hebben weggegeven, en daarmee in feite onze ziel, om de kwaliteit van ons leven te bepalen.  Met andere woorden, we hebben de zaak omgedraaid en exact het tegenovergestelde gedaan dat de échte vertegenwoordiger van God. de Christus, ons kwam vertellen als directe afgevaardigde van het Koninkrijk Gods. (voor wie niet direct begrijpt wat dit was en wat dat betekent, jammer, misschien een ander keertje, of lees verder en het wordt ook wel duidelijk)

Zoals leadzanger van de groep Depeche Mode; David Gahan erover zingt in het nummer: Your own, personal Jesus. Een aanklacht tegen een tijdperk waarin we de leegte die we voelen in onszelf buiten onszelf trachten in te vullen.  Een volk krijgt de leiders (voorgangers) die het verdiend. Hebben we daarmee een leider als Mark Rutte dan gemaakt tot onze persoonlijke Jezus?  Of eerder, een anti-Jezus. De VVD gelooft tenslotte meer in oog om oog tand om tand. Lik op stuk. Ieder voor zich en God voor ons allen. En alleen als je geld hebt, is je vrijheid niet duur.

thieves be goneIs de spreker op de kansel, die ons ter communie leidt dus de dief in onze tempel? Is dit dan de anti-christ?  Of kan het zijn dat wij onszelf hebben beroofd van ons dierbaarste bezit? Dat wij zelf de dieven zijn van onze werkelijke macht binnen ons God gegeven heiligdom?

Wij, hebben ons heiligdom van idealen en standaarden, ingeruild en verward met onze koopmansgeest, een “strategische stem” uitgebracht door onze idealen (ingefluisterd door hebzucht) te verkwanselen aan onze pragmatische koopmansgeest. En nog steeds zijn er mensen die niet door hebben wie de VVD werkelijk vertegenwoordigd. Los van het feit dat er in mijn ogen geen enkele politieke partij deugt. Maar nogmaals, een volk krijgt de leiders die het verdient.

Een koopman die met een andere sjacheraar onze rijkdommen, verworvenheden en gemeengoed verkwanselt.  Zoals in het geval met het het mensenrchten en internationaal recht schendende asielbeleid van Fred Teeven, dat al die tijd achter de hand blijkt te zijn gehouden om als ruilmiddel in te kunnen zetten op arbeidskorting voor de hogere inkomens ten koste van de lagere inkomens.

De zoveelste maatregel om de kloof tussen arm en rijk in dit land te vergroten. Voor wie werk je dan, als je je positie gebruikt om deze situatie moedwillig te versterken?

Dat het de VVD duidelijk niet om mensen gaat maar om invloed en geld blijkt wel de mentaliteit:
Als de PvdA het asielbeleid wil aanpassen, de strafbaarstelling illegaliteit, dan valt er over te praten, maar dat is niet gratis.
(500 miljoen euro)  Wij doen niet aan cadeautjes.”  Nee zoveel is duidelijk. 

wilt u t bonnetjeKortom handjeklap over de ruggen van een groep mensen die in ons land door de VVD werden gecriminaliseerd omdat ze hun levensbedreigende situatie zijn ontvlucht en hier terecht kwamen, zodat degenen die hier het meeste hebben, nog meer krijgen over de ruggen van de minder bedeelden.  Toch een verkapte vorm van mensenhandel als je het mij vraagt. Kennelijk een liefhebberij binnen de VVD.

Wat ik hiermee wil zeggen is dat we weer meer in de rol stappen van  ‘predikant’ en barmhartige sameritaan, en minder in die van koopman, tollenaar en farizeeër. Dat we die VOC mentaliteit waar de gggggggrristelijke voorganger van Rutte destijds toe opriep lekker laten varen, lekker naar het einde van de wereld, toen die nog plat was.  Waar (over) alles wat krom is, recht wordt gesproken.

En er keihard wordt geblaft, als een regering ergens anders ter wereld de fout in gaat, maar nooit echt sancties volgen.

Annelies Pilon zei het al zo mooi:

Pragmatisme is in de plaats gekomen van idealisme. Anders gezegd, pragmatisme is ons nieuwe idealisme. Wat een armoe!

Screenshot 2014-04-05 at 17.29.34Ondertussen gelooft bijna niemand meer in de huidige politiek en in politici in het algemeen. Maar ook het geloof in onszelf en in positieve veranderingen lijken we kwijt te zijn. We zijn het spoor misschien een beetje kwijt, en dat hoeft helemaal niet erg te zijn. maar in plaats van er naar op zoek te gaan lijken de meesten van ons zich juist te verstoppen. Weinigen nemen de moeite zich te verdiepen in waar de poitiek en uitvoerend orgaan “de overheid” het recht vandaan menen te halen om regels en beleid te installeren die slechts nog in dienst staan van kleine maar machtige belangengroepen, waarvoor de rest van de bevolking inmiddels krom ligt, om voor de infrastructuur te betalen die onze belangen hoort te behartigen, maar juist tégen ons wordt gebruikt. Het ziet er in vele opzichten naar uit dat het overheidsapparaat en de volksvertegenwoordiging niet langer bezig zijn om onze belangen te beschermen. Wij zijn verkocht, in een vijandelijke overname.

En in dit interview  (die iets langer op zich liet wachten, maar waardoor we ook de tijd kregen om de waarde van onze politieke voorganger Mark Rutte, af te rekenen op zijn retoriek. Helaas konden we hieruit niet anders dan concluderen dat deze prediker voor eigen parochie nog gelooft in de sprookjes die ook hem worden verteld, indien hij ze niet ter plekke verzint.

 

 

 

 

Een gedachte over “VVD de democratisch gekozen bedreiging van onze democratie”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *