Waarheid en echte vrijheid deel 4. Brein en bewustzijn

WAARHEID EN ECHTE VRIJHEID deel 4.

Wat is bewustzijn? En het brein?

door eric vdf ten hoopen

Liefde is alles, angst een illusie. De waarheid kan nooit vernietigd worden.

Screenshot 2015-03-24 at 22.33.37

In deze serie van artikelen bespreek ik alles over: Bewustzijn, Mind Control , Natuur en Spirituele Wetten, het Occulte en alle thema’s die betrekking hebben op de vrijheid van alle wezens op deze aarde. Deze rubriek kent geen taboethema’s, alles wordt besproken. Hier laat ik het licht schijnen op al het donkere op onze wereld. Ik zal krachtige oplossingen geven voor de problemen waar we als aardbewoners mee geconfronteerd worden op dit kritieke moment in de ontwikkeling van de aarde en de mensheid. Het moment van de keuze; bewustzijn of vernietiging, aarde of hel.

Screenshot 2015-03-24 at 22.33.48

Wat ik voortaan ook zal doen is evenementen melden welke van belang zijn voor de vrijheid van alle wezens. Indien je dus een evenement weet of organiseert welke helpt o.a. mensen vrij te maken of daar aandacht aan besteedt nodig ik je van harte uit deze aan mij te mailen via onderstaand mailadres. Ik neem wel de vrijheid zelf te bepalen wat ik wel of niet vind passen.

Het Bewustzijn en de werking van het menselijke Brein.

Vorige keer sloot ik af met het voorstellen van een experiment. Mijn verzoek aan jullie was mensen te vragen wat het woord “occult” betekend. Ik kom zo direct op de resultaten. Verder gaan we deze keer in op het bewustzijn, de werking van de hersenen en meer. Omdat deze serie een opeenvolging is van informatie en een stapsgewijze initiatie in occulte (verborgen) kennis is het raadzaam altijd met het eerste deel te beginnen. Met name als we wat verder in de materie zijn is dat van groot belang om de context te begrijpen en ook werkelijk iets aan deze serie te hebben. Wat je er aan hebt? Daar kom je vanzelf achter . Maar pas op, eens begonnen met het opnemen van deze kennis betekent dat, dat je meer en meer wilt. Er is geen weg terug. En laten we wel

wezen: op het pad naar de waarheid zijn er maar twee fouten mogelijk. De eerste is: nooit beginnen en de tweede is: niet het hele pad gaan. Kennis is verlichtend en maakt vrij. Op de vraag aan Jezus: “vertel ons, hoe kunnen we vrij zijn?”, zei Hij: ”kennis maakt vrij”. En welke kennis is dat dan? Dat is de kennis die alom aanwezig is en toch verborgen voor het overgrote deel van de mensheid. Hier gaan we daar verandering in brengen en alles wat bewust verborgen is gehouden voor de mensheid, om ons makkelijker controleerbaar te maken, weer aan het licht brengen.

We beginnen met het experiment wat we deden. Wat is voor mensen de betekenis van het woord “occult”? Bijna alle reacties die mensen gaven waren negatieve connotaties. Van slecht, evil, zwarte magie tot Satanisme, dood en verderf tot Bilderberg groep en bankiers. Allemaal woorden die kwaad aanduiden. Maar is dat wel zo? Is dat wat het woord occult werkelijk betekent? In het vorige deel heb ik al aangegeven waar het woord vandaan komt. Van het Latijnse werkwoord “occultare” wat gewoon verbergen of verstoppen betekend. In de betekenis zoals ik het hier gebruik betekend het dus niets anders dan “verborgen Kennis”. Kennis die bewust van de mensen is weggehouden om het tegen ze te kunnen gebruiken, als wapen, als strategie om het doel van een kleine groep waar te maken. Die kleine groep duiden we vaak als “De Elite” of “De Illuminatie” het zijn de heersers op deze wereld en hun doel is niet in het belang van de mensheid als geheel. Ik kom op het doel van de Nieuwe Wereldorde, zoals we ze ook kennen, nog uitgebreid terug. Ook over het occulte zal ik het vaak hebben, de systemen, de methodes, geloven, occulte groepen, etc. Hoe is het nu mogelijk dat het woord “occult” zo negatief overkomt? De elite waar we het net over hadden heeft de bewuste keuze gemaakt deze kennis bij de “gewone” mensen weg te houden om ze te kunnen manipuleren, controleren en besturen. Deze kennis gaat over alle aspecten van ons bewustzijn, hoe onze psyche werkt en heel veel meer. Om ons weg te houden bij die kennis hebben ze een negatieve betekenis gegeven aan het woord “occult” want als iets negatief is, of slecht, dan laten we het wel om daar in te duiken, laat staan het te onderzoeken. En je ziet het; ze zijn goed in wat ze doen, ze hebben het tot iets gemaakt waar we het liefst verre van blijven. Tot we weten wat het werkelijk is en hoe het wel kennen van de verborgen kennis ons leven kan veranderen.

Screenshot 2015-03-24 at 17.01.00

We zullen zien dat niet al het occulte per definitie slecht is. Voor mij zijn er twee soorten occulte stromingen de lichte en de donkere. De lichte probeert de wereld te verbeteren met deze kennis de donkere wil deze kennis alleen voor het eigen gewin gebruiken. Je kunt aan de staat en conditie van de wereld en onze soort wel zien welke groep meer succes heeft. Ik ga het in deze serie nog over andere verschillen hebben zoals het verschil tussen kennis en wijsheid, tussen intellectueel en intelligent en andere zaken waar onderscheid belangrijk is.

Wat is het belang van kennis? Veel mensen hebben enorm veel kennis van alles wat er op aarde gaande is. Kennis is niet veel meer dan info. Wat belangrijk is, is wat je doet met die kennis. Hoe pas je kennis toe, wat doe je met wat je weet? Ik hoop dat deze serie de motivatie en inspiratie zal zijn voor velen om het meest krachtige middel wat we kennen in het Universum in te zetten voor “het grote werk” en die kracht is de menselijke stem.

De elite gebruikt die stem 24/7 dag in dag uit voor deceptie en manipulatie, voor het propageren van leugens onder andere de grootste leugen, dat waarheid niet bestaat. En “Vergeet het gewoon: je kan nooit begrijpen wat er in je zelf gaande is”. Dat doet en zegt de elite, de illuminatie. Het gaat er dus om wat je doet met de kennis die je hebt. Gebruik je die ten goede of ten kwade? Weet je?! In deze serie is er geen negatieve informatie, er zijn geen taboethema’s. Informatie op zich heeft geen positieve of negatieve waarde. Degene die de kennis toepast bepaalt of de kennis ten goede of ten kwade wordt gebruikt. Hier wijk ik nogal af van de New Age beweging die zegt dat je negatieve info moet weren of negeren. Neen, negatieve kennis bestaat alleen als het op een dusdanige manier is toegepast dat het iets of iemand schaadt. Ik ben dus niet een aanhanger van de New Age beweging want volgens mij is het ergste wat je kan doen je afkeren van de waarheid, hoe erg die soms ook kan zijn. Als we niet willen kijken naar onze eigen schaduwzijde, de donkere kant in ons zijn, dan komen we niet veel verder op de reis naar de waarheid en de vrijheid die we zo nastreven. We moeten durven kijken naar het hart van onze donkere kant en deze confronteren onze problemen. Velen zullen dit slecht nieuws vinden en dit liever niet horen, maar er is geen vluchtweg of korte route uit de situatie waar we met ons allen inzitten. De enige weg eruit is er dwars doorheen. Niet onderdoor, niet er overheen, niet er omheen, niet de andere kant op lopen, maar dwars door het midden. De enige weg uit de door ons zelf veroorzaakte problemen is onszelf ermee confronteren en ze uit de weg ruimen. En de manier waarop is: kijken naar jezelf. En dat is wat we uiteindelijk doen. Deze serie is een proces van zelfonderzoek. Zoals ik in het eerste deel al citeerde: “Ken u zelve en u zult het universum en de goden kennen”. Zelfkennis is: weten waarom we dingen doen zoals we ze doen, waarom we geloven wat we geloven en de fundamenten begrijpen van waarom we ons gedragen zoals we doen. Zolang je geen duidelijk beeld hebt van deze dingen ben je niet in staat dingen voor jezelf of anderen in het positieve te veranderen. Dus eerst kennis opdoen anders lopen we als kippen zonder kop rond, niet wetende wat we aan het doen zijn.

Screenshot 2015-03-24 at 22.31.00

 

En belangrijker nog, niet wetende wat er in ons zelf omgaat. Goed, dat wetende: laten we eens ingaan op wat menselijk bewustzijn nu eigenlijk is. Want bewustzijn is eigenlijk de oplossing voor alle problemen waar we als soort, als dierenrijk en als aarde mee te maken hebben. Het is de oplossing om nooit meer bedrogen te worden. Het is de oplossing om niet meer gecontroleerd en gestuurd te worden door andere mensen. Zonder bewustzijn zijn we de kip zonder kop. We wandelen in het duister. Als je op het laagste niveau van bewustzijn zit, basisbewustzijn, kan iedereen je elke leugen verkopen. Je zal het verschil tussen waarheid en onwaarheid niet kunnen onderscheiden. Denk eens na over de leugens in de wereld die we geloven, hebben ze die aan ons verkocht?? Of hebben we ze zelf gekocht?! Die vraag moeten we ons zelf stellen. Hadden we zo’n behoefte aan iemand die onze verantwoordelijkheid overnam? Iemand die voor ons dacht? Iemand die onze problemen oplost? Dat we onze eigen verantwoordelijkheid opgaven? Ook die voor de waarheid? En er zelfs onze vrijheid voor opgaven?

We hebben zelf gekozen voor de ellende waar we in zitten, we wilden deze ellende zelf, althans we hebben er willens en wetens voor gekozen. De enige manier om er weer uit te komen is het laten toenemen van het collectief bewustzijn. Dat is de verantwoordelijkheid die we met zijn allen dragen. In de Alchemie noemt men het “Het Grote Werk” namelijk het verkondigen van de waarheid aan iedereen die het wil horen en aan een ieder die het eigenlijk niet wil horen. Let wel: de waarheid brengt veel weerstand met zich mee: bij vrienden, familie of waar je de waarheid ook verkondigt krijg je mensen tegen je. Mensen die het liever houden zoals het is, omdat dat makkelijker is. Of mensen die er gewoon niet klaar voor zijn omdat ze zo hechten aan de Mind Control waarin ze zitten dat ze bang zijn voor alles wat dat omver zou kunnen werpen. Elk probleem draagt het zaad van de oplossing al in zich en voor de problemen waar we als mensheid voor staan is het zaad: Menselijk Bewustzijn. Wat is dat dan, Bewustzijn? De definitie die ik eraan geef of wat ik ermee bedoel als ik het woord bewustzijn gebruik is: Onze vaardigheid om patronen en hun betekenis te herkennen in de zaken die om ons heen en in ons zelf plaatsvinden, in relatie tot die gebeurtenissen zelf. Duidelijk? Dus gevoelens, gedachten, alle patronen en niet alleen dat ze er zijn maar waarom ze er zijn. Elke keer als je een patroon vaststelt moet de vraag zijn: WAAROM? Want dat is wat bewustzijn werkelijk is. Steeds weer de vraag stellen waarom is dit zo waarom is dit de natuur van dit gebeuren, dit patroon of gevoel. Dus als ik het woord bewustzijn gebruik in deze serie bedoel ik en ik herhaal het nog eens om te benadrukken wat ik bedoel: Onze vaardigheid om patronen en hun betekenis te herkennen in de zaken die om ons heen en in ons zelf plaatsvinden in relatie tot die gebeurtenissen zelf. En niets anders. Niet iets zweverigs of mystieks, gewoon voetjes op de vloer, zweven mogen ze bij de New Age, hier gaat het over waarheid en ik zeg je: de waarheid is meestal simpel. Bewustzijn kan groeien door kennis of gemanipuleerd worden door kennis. Dat laatste is waar we diep op in gaan als we het gaan hebben over occulte methodes, controle hebben over menselijk bewustzijn door derden. Want hoe je het ook noemt dat is Mind Control; één van de centrale onderwerpen in deze serie. Om de doodeenvoudige reden dat wanneer iemand de methodes van Mind Control niet kent en begrijpt hij/zij erdoor gemanipuleerd kan en zal worden. Dagelijks, zo sterk zelfs dat hun gedachten niet eens van henzelf zijn. Mind Control vindt plaats op meerdere manieren, ik ken nu 14 methodes en er komen steeds nieuwe methodes bij. De nieuwe herken je gemakkelijk als je de bestaande allemaal kent. Al deze methodes zal ik hier bespreken zodat ze op de mensen die deze blog lezen geen effect meer zullen hebben. FREE YOUR MIND

Screenshot 2015-03-24 at 22.31.22

 

Ik zal me met name richten op de massaMind Control technieken en methodes waar we allen door geraakt worden maar ook op de op trauma gebaseerde Mind Control op één persoon behandelen. Dat laatste om mensen die hier slachtoffer van zijn op te sporen en te helpen. En, omdat mensen die slachtoffer zijn van op trauma gebaseerde Mind Control een gevaar kunnen zijn voor anderen en zichzelf. Ze hebben meervoudige persoonlijkheden, waaronder ook slechte persoonlijkheden die op een bepaalde manier getriggerd kunnen worden en dan doen wat ze in geprogrammeerd is. Ik ken er inmiddels een paar en wellicht is het goed er eens iemand over te interviewen en dat als geluidsopname te plaatsen. Of later in de radio-uitzendingen. Als jullie ideeën hebben hoor ik het graag. Maar hoe dan ook; met name zal ik massaMind Control uitwerken, Mind Control welke hele populaties beïnvloedt en manipuleert door fundamentele axioma’s in die mensen te programmeren. Dus de methodes die werken op de geloofssystemen welke mensen als waar zien en als waar ervaren, maar dat niet perse zijn. We moeten echt al die methodes kennen, krachtige methodes die werken met woorden. Taal is een krachtige Mind Control methode. Ik weet niet of jullie bekend zijn met NLP, Neuro Linguïstisch Programmeren? Een bekende methode welke gebruik maakt van woorden, keuze en spraakpatronen om bepaalde ideeën of concepten in iemands bewustzijn te planten zodat ze zich op een bepaalde manier gedragen. Iedereen kan het leren en iedereen die het kent weet dat het tegen mensen te gebruiken is. Daar zullen we het over hebben, en over symboliek. Symboliek is een archetypetaal dus een taal geschreven met basis vormen net als dat een Architect met basis vormen werk (en meer tegenwoordig ) . Een taal waarvan we de bouwstenen en syntaxis moeten kennen, anders zijn we er volledig aan onderworpen op het onderbewuste niveau. Ik ga in op het gebruik van frequenties, kleuren en vormen en hoe deze in combinatie worden gebruikt om ons te manipuleren en onze gedachten te programmeren en ons gedrag te controleren en besturen. Eigenlijk is het veel meer dan Mind Control….. het is bewustzijns controle waar we als menselijke soort mee te maken hebben. Het is bewuste externe controle op de vormen van expressies van het menselijk bewustzijn. Het menselijk bewustzijn heeft twee manifestaties (als ik het zo mag noemen) de interne vrouwelijke en de externe mannelijke manifestatie. Samen vormen ze het geheel en de kwaliteit van dat bewustzijn. Verschillende spirituele systemen hebben verschillende namen aan deze manifestaties gegeven. We kennen ze als Yin en Yang in de Oosterse filosofieën, de kabbala geeft er weer andere namen aan. In de vrijmetselarij hebben ze het over de twee pilaren, de zon welke de vrouwelijke rechter hersenhelft verbeeldt en de maan die voor het mannelijke staat en dus links is. Allen vertegenwoordigen dus de rechter en de linker hersenhelft. Rechts is de vrouwelijke (interne) manifestatie van emoties, intuïtie, holistisch denken, creativiteit, compassie en meer. De linker hersenhelft associëren we met de mannelijke manifestatie van het bewustzijn en dan mag je denken aan; logica, analytisch denken, wetenschap en wiskunde etc.

Screenshot 2015-03-24 at 22.31.57

 

De mannelijke kant is niet passief die doet dingen de vrouwelijke kant is meer van het voelen en denken meer passief. Wat wij als mens willen en wat ons een hoog bewustzijn geeft is dat de beide hersenhelften (hemisferen) in balans zijn. Een symbool van een brein dat perfect in balans is kennen we allemaal het is de Davidsster (Jodenster in WOII) Een driehoek met de punt naar boven is het mannelijke (fallus) symbool. Een driehoek met de punt naar beneden stelt de baarmoeder voor en is dus het vrouwelijke symbool. Er zijn nog vele andere namen voor te bedenken. Salomonszegel zeggen we, Sal staat voor sol is zon: mannelijk. Mon staat voor moon is maan: vrouwelijk. Als je dan beiden verbindt heb je de tempel van Salomon. Mooi hè, die symboliek?! De perfecte balans in bewustzijn.

Screenshot 2015-03-24 at 22.31.41

 

Wat dan als er niet zo’n perfecte balans is? Wat als de mannelijke helft dominant is? Dan krijgt je het volgende beeld:

Screenshot 2015-03-24 at 22.33.09

Ik gebruik af en toe plaatjes uit het dag-seminar Natuur- en Spirituele wetten om de dingen wat duidelijk te maken. We moeten er dus naar streven balans te krijgen tussen de beide hemisferen. Wat je dan krijgt is dat je gevoel/emoties, je gedachten en je acties op één lijn komen te liggen. Dat betekent dus dat je je goed voelt bij wat je doet. Belangrijk!! Veel mensen doen dingen waar ze zich niet goed bij voelen maar doen ze omdat ze dat moeten (van wie?) of omdat ze denken dat het goed is, vaak tegen beter weten én hun eigen gevoel in!! Of ze zijn al zover heen dat ze niet eens meer voelen dat er een contradictie zit tussen hun eigen werkelijke gevoel en wat ze doen. We willen dus dat onze acties het gevolg zijn van wat we werkelijk voelen. Niets anders. Als wij voelen dat oorlog slecht is en we daar niets mee te maken willen hebben maar toch volop belasting betalen waarvan we weten dat dat onder andere gebruikt wordt voor de financiering van wapens, zijn onze gevoelens niet in lijn met onze acties. Dan doen we ergens iets fout. Of er is iets wat maakt dat we ondanks ons gevoel toch een bepaalde actie doen waar we eigenlijk niet achter staan. Als ik iets doe wat niet overeenkomt met mijn gevoel ben ik in oppositie met mijzelf, Het Zelf. Wat de reden of het excuus ook is om het te doen uiteindelijk houdt het geen stand en voel ik me slecht. Ik zeg het nog eens: Als wij acties ondernemen waarvan we weten dat ze moreel niet verantwoord zijn en we weten dat diep van binnen, dan zijn we in interne oppositie met ons eigen bewustzijn. En om die reden voelen en ervaren we negatieve, oncomfortabele en pijnlijke situaties in dit leven en onze wereld.

De volgende keer ga ik hier verder op in, spreken we verder over de onbalans in onze hersenen en wellicht gaan we polariteiten uitdiepen. We kijken hoe ver we komen.

Denk er aan: Op het pad naar de waarheid zijn er maar twee fouten; Niet beginnen of niet de hele weg gaan.

eric

Evenementen

8 November; Deventer Dag seminar Natuur- en spirituele wetten. Hoe het wel of niet kennen van deze wetten ons leven en gedrag beïnvloedt, Mind Control, bewustzijn, het occulte etcetera. Een lange sessie van 9.30 tot uiterlijk 21.30. Bij dit evenement is aanmelden via onderstaande emailadres verplicht. Entree is 25,00 euro in de voorverkoop aan de zaal 30,00 euro. Entree is inclusief koffie en thee. Lunch en diner moet men zelf meenemen of ter plekke bestellen, alleen vegetarisch verkrijgbaar.

NOVEMBER 2015, 12 daagse studiereis naar Mexico, de Maya Riviera. Intensief de Unified Field Theory leren en beleven, dagelijkse sessies in het Nederlands. Het begin van een nieuw paradigma.. Maximale deelname 12 personen.

DECEMBER 2015, 12 daagse studiereis door Egypte langs de piramides, de tempels, mystieke plekken. Intensief de Unified Field Theory leren en beleven, dagelijkse sessies, een uur les in de koningskamer van de piramide: Waar was deze voor?! Van Cairo tot Aswan en Abu Simbel en alles er tussen. Maximale deelname 19 personen.

Eric

Denk er aan: vragen, suggesties, discussiepunten of evenementen? Mail ze naar info@resonanceproject.nl of via Skype als je wil praten op; erictenhoopen1

Liefde is alles, angst een illusie. De waarheid kan nooit vernietigd worden.

2 gedachten over “Waarheid en echte vrijheid deel 4. Brein en bewustzijn”

  1. Mooie serie, ik lees het met veel interesse.

    Even een kleine correctie:
    Je schrijft: In de vrijmetselarij hebben ze het over de twee pilaren, de zon welke de vrouwelijke rechter hersenhelft verbeeldt en de maan die voor het mannelijke staat

    Het is net andersom, de zon is manlijk en maan is vrouwelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *