Waarheid en echte Vrijheid deel 5

Het brein: werking en structuur.

door eric vdf ten hoopen

 

Screenshot 2015-03-24 at 22.33.37Liefde is alles, angst een illusie. De waarheid kan nooit vernietigd worden. In deze serie van artikelen bespreek ik alles over: Bewustzijn, Mind Control , Natuur- en Spirituele Wetten, het Occulte en alle thema’s die betrekking hebben op de vrijheid van alle wezens op deze aarde. Deze rubriek kent geen taboethema’s, alles wordt besproken. Hier laat ik het licht schijnen op al het donkere op onze wereld. Ik zal krachtige oplossingen geven voor de problemen waar we als  aardbewoners mee geconfronteerd worden op dit kritieke moment in de ontwikkeling van de aarde en de mensheid.

Het moment van de keuze; bewustzijn of vernietiging, aarde of hel.

 

Wat ik voortaan ook zal doen is evenementen melden welke van belang zijn voor de vrijheid van alle wezens. Indien je dus een evenement weet of organiseert welke helpt o.a. mensen vrij te maken of daar aandacht aan besteedt nodig ik je van harte uit deze aan mij te mailen via onderstaand mailadres. Ik neem wel de vrijheid zelf te bepalen wat ik wel of niet vind passen.

 

Het brein: werking en structuur.

In deel 4 heb ik gesproken over bewustzijn en het brein. Dat laatste ga ik nu uitdiepen en verder zal het onderwerp hersenstructuur alvast kort aan de orde komen. Mijn laatste zin in deel 4 was: Als wij acties ondernemen waarvan we weten dat ze moreel niet verantwoord zijn en we weten dat diep van binnen, dan zijn we in interne oppositie met ons eigen bewustzijn.

Xpressie

 

En om die reden voelen en ervaren we negatieve, oncomfortabele en pijnlijke situaties in dit leven en onze wereld. We hadden het over de beide hersenhelften en we hebben gezegd dat de rechter hersenhelft staat voor het vrouwelijke aspect. Lees het anders nog even terug in deel 4. We moeten de hersenen en hun werking begrijpen om er straks iets mee te kunnen. Saaie, taaie stof maar even doorbijten. Het gaat tenslotte over jezelf, je bewustzijn en de expressies of eigenschappen daarvan.

brein links rechts

De rechter hersenhelft staat voor het vrouwelijke omdat die meer naar binnen gericht is. Introvert is misschien iets te veel gezegd maar in ieder geval niet extravert. De rechterkant associëren we dus met de maan (symbolisch) het donkere, teruggetrokkene, passieve, Yin. En deze vrouwelijke kant van ons bewustzijn is direct gerelateerd aan onze emoties en onze emoties zijn de interne eigenschappen van ons bewustzijn. De linker kant van onze hersenen is de mannelijke, met de zon (symbolisch) geassocieerde kant. De Yang kant is meer naar buiten gericht, actiever, logisch en analytisch. Hij heeft een meer dominante en agressieve energie.

yin en yang

Dit gaat meer over hoe we ons bewustzijn vorm geven, onze acties en het gedrag dat we laten zien. We kennen allemaal het gezegde: “Je kent ze door wat ze doen”. Als we nu ons bewustzijn willen verhogen dan moeten we deze beide kanten zien te verenigen en in balans brengen. Het doel is dus dat we wezens worden die zo handelen als dat ze voelen en denken. Dus emoties, gedachten en acties op één lijn en niet in contradictie met elkaar. We doen wat we voelen om het kort te zeggen. Als iets voor ons moreel niet goed voelt dan laten we het. Dus als ik iets doe wat moreel slecht voelt, waarvan ik weet dat het slecht is, dan ben ik in oppositie met mijzelf. Wat de reden ook is, justificeren en excuses hebben geen nut, uiteindelijk voel ik me er slecht bij, tenzij ik psychopaat ben.

 

Als we bezig blijven met handelen, tegengesteld aan het eigen zelf dan zijn we in een staat van interne oppositie. Met ons “zelf” met ons eigen bewustzijn. En daarom ervaren we zo vaak die nare, pijnlijke, verdrietige zaken in ons leven en in de wereld. We moeten dus gevoel en acties (handelen) in één lijn brengen zodat we een hoger bewustzijn ontwikkelen en ons verlossen van die nare en pijnlijke ervaringen. Ik ga in deze serie een aantal eenvoudige oplossingen presenteren die ons helpen die balans te vinden en vast te houden zodat  we echte verandering in ons leven kunnen brengen. Er is namelijk een oplossing voor elk probleem dat we kennen. Je kan alles van een probleem afweten, het hele probleem van onder tot boven analyseren en beredeneren, tot in de puntjes begrijpen maar uiteindelijk zal er niets veranderen als je niet weet hoe je veranderen kunt.

De eerste stap is natuurlijk kijken hoe het probleem zich manifesteert en dan zoek je oplossingen. En die oplossing vind je als je diep ingaat op de aard van het probleem, de wortels van het probleem. En de grote oorzaak van de problemen die we kennen is dat we onszelf niet kennen.

Ons “zelf”!! We weten vaak niet genoeg van het menselijk bewustzijn en hoe het werkt. En dat, beste mensen is het droomscenario van de manipulators op deze wereld. Als je individuen of groepen van mensen hebt die niet weten hoe hun bewustzijn werkt of hoe hun “emotionele zijn” in elkaar zit dan heb je een groep van mensen die je makkelijk kan manipuleren als jij die kennis wel hebt.

En dat, en dat garandeer ik je, is de aard van de problemen die we in de wereld zien.

Dát is precies wat de elite, de occulte elite, en het establishment doet.

illiminatie

Zij manipuleren een volk dat onwetend is en geen of weinig zelfkennis heeft. Zij gebruiken de Natuur- en Spirituele wetten, waarvan zij alle kennis hebben, als wapen tegen de mensheid en alles wat leeft op deze aarde die deze kennis niet (meer) heeft. Zie het als een schaakspel. Zij kijken van boven naar het bord en hebben het overzicht. Wij zitten op het bord en zien niet veel meer dan de pion of het schaakstuk naast ons. Wij zijn de pionnen, de schaakstukken die gespeeld worden. De “poppetjes” zogezegd.

Zij kennen het spel en spelen het verbluffend goed.

Wij kennen de regels van het spel niet en zijn dus onderhevig aan wat zij wensen te spelen.

En dat spel noemen we de Natuur- en Spirituele wetten. Vanaf nu noem ik het Natuurwetten.

Derren Brown_A2

Natuurwetten zijn simpelweg het systeem waar we inzitten, of we nu willen of niet, het geloven of niet. Het zijn wetten die iedereen binden en we zijn er onderhevig aan of we willen of niet. Zoals bijvoorbeeld de zwaartekracht: of je daar nu wel of niet in gelooft, of je die accepteert of niet, je bent er aan gebonden. Zo werken Natuurwetten ze zijn voor iedereen overal en altijd gelijk. Niemand kan zich er aan onttrekken. Als we ze deze wetten breken of doen alsof ze niet bestaan dan zullen we er voor boeten.

Als je zwaartekracht negeert na het nemen van wat paddo’s of omdat je eigenwijs bent en van een hoge flat afspringt dan weet je nu al wat de gevolgen zijn. Zo werken natuurwetten, ze zijn onverbiddelijk, altijd eerlijk en ze gelden zolang dit Universum bestaat.

Als we in harmonie met deze wetten werken zullen we niet lijden. Dan zullen we vrij zijn. Gelukkig en vrij. Wat ik dus doe in deze serie is zorgen dat er meer mensen zullen komen die de Natuurwetten wel kennen en dus wel bestand zijn tegen die manipulators. En zodra we een kritische massa hebben zullen we de manipulators kunnen weerstaan. Als individu al meteen, zodra we de kennis hebben,

maar als collectief zodra we voldoende verhoging van het bewustzijn hebben kunnen realiseren.
Dus mensen die deze blog lezen of mijn seminars bezoeken zijn mensen die “het grote werk” kunnen doen ja zelfs de morele plicht hebben deze kennis te delen.

kennis is macht

Een bittere pil? Ja voor velen zal dit een onmogelijke hindernis zijn. Maar zoals altijd als de wereld het moeilijk heeft zullen er individuen opstaan die het tij zullen keren. Ben jij er één? Of blijf je slapen? Ik ga er voor, koste wat het kost, mijn fysieke lichaam kunnen ze beschadigen of iets aandoen maar mijn “IK” kan niemand tegenhouden. Ik ken mijn rechten volgens de Natuurwetten en die rechten blijf ik opeisen. Ik laat niet meer met me spelen, ik zit op de hoogte van diegenen die het schaakspel spelen. Ik nodig je uit met mij mee te doen.

Blijf deze blog volgen of bezoek een seminar opdat we onze wereld weer opeisen en terug pakken van de elite. Het is de hoogste tijd.

We gaan door op het onderwerp waar we mee bezig waren “zelfkennis”. Zelfkennis is dus wat we nodig hebben, “bewustzijn”. Ik heb al beschreven wat bewustzijn is en de definitie ervan gegeven.

Bewustzijn heeft dus interne vrouwelijke eigenschappen en externe mannelijke eigenschappen. Het is dus dualistisch van aard. Dit manifesteert zich in elke eenheid van bewustzijn, elk mens is een eenheid van bewustzijn, een unit. Natuurlijk zijn we allemaal onderdeel van het collectief bewustzijn maar ook heeft elk individu zijn eigen manifestaties of expressies van het bewustzijn. Er zijn eigenlijk maar drie expressies van het bewustzijn in de realiteit waarin we leven.
Deze expressies zijn; je gedachten, je emoties en je handelen. Gedachten, emoties en acties. Gedachten zijn een primaire expressie van bewustzijn, ze zijn niet specifiek mannelijk of vrouwelijk. Ze zijn geen in- of externe manifestatie maar een essentie. Zie het als ons scheppende aspect. Datgene in ons wat in staat is tot creëren, scheppen. Er is wel eens gezegd dat het Universum mentaal is, het bestaat uit gedachtenenergie.

wet van 3

Alles wat we kennen is ,voor dat het er was in onze realiteit, ergens een gedachte (God, vader), emoties: het Moederlijke (heilige geest) en in een triniteit is er dan natuurlijk een derde: dat zijn de acties, het handelen (de zoon). Vader, zoon en heilige geest waar kennen we dat van?
 Het derde aspect van ons bewustzijn is dus zoals gezegd het handelen, de actie. Dit is het externe mannelijke aspect van ons bewustzijn. Op een rijtje: Onze gedachten bepalen onze emoties en onze emoties bepalen hoe we handelen. Gedachten en emoties bepalen hoe we ons gedragen in de wereld naar onszelf en naar anderen. Naar alles wat er is.
Dus nog eens op een rij, maar dan anders: Vader > Moeder> Kind. Gedachte>emotie>actie. Mannelijk>vrouwelijk>kind.
Dit zien we in allerlei culturen en tradities terug, de Bijbelse verhalen, de Egyptische mythologie, de Griekse, het Hermetisme en vele andere. Met noemt het “De Wet Van Drie” in mystieke tradities. De actie (kind) het handelen of ons gedrag is dus het bijproduct van onze gedachten en emoties.

brain world in de hand

Om nu te begrijpen hoe mensen gemanipuleerd worden is het van groot belang te weten hoe deze drie aspecten zich manifesteren in het menselijk lichaam. Daarvoor moeten we weer naar de hersenen kijken. Ik heb niet de intentie hier een neurologisch seminar te geven maar de basis moeten we kennen. Als je willekeurige mensen neemt, op straat of in je familie, zijn er maar weinig die weten wat er tussen hun oren zit. Ze kennen de componenten niet, ze begrijpen niet hoe het brein werkt, ze weten niet welke verschillende eigenschappen van hun karakter of persoonlijkheid door welke delen gedreven worden. En dat is om verdrietig van te worden, of eigenlijk IS het verdrietig. Want als iemand het belangrijkste, het heiligste (op de vrije wil na) wat hij gekregen heeft niet begrijpt dan begrijpt hij ook niets van zichzelf. Laten we wel wezen ook de vrije wil zit tussen de oren. Als je wil begrijpen wat er gaande is in de wereld moet je begrijpen hoe je brein werkt anders weet je het niet en heb je alleen maar ingeprogrammeerde ideeën.
Daarom ga ik je als eerste de basisstructuur van het brein uitleggen.

neo cortex

Het oudste deel van het brein en ook het meest simpele deel zit in het onderste deel van de hersenen. Hoe interessant: het onderste deel is het laagste; de fundering. We noemen dat het reptielenbrein, of R-Complex. Dus voor de mensen die het niet wisten, in jouw lichaam zit een reptielenbrein. Dit deel van de hersenen controleert fysieke activiteiten, de automatische zaken zoals lopen, ademen, bewegen, zweten, etc. Het bestaat uit twee delen, de hersenstam die met de ruggengraat verbonden is en het Cerebellum. Zonder deze twee componenten kunnen we niet bewegen niet praten niet lopen niet ademen is hartslag niet mogelijk etc. Redelijk belangrijk dus want zonder dat deel kan je niets. Hier zit van oudsher ook iets anders. Het regelt namelijk het vecht- of vluchtmechanisme van het bewustzijn. Toen we nog niet zo ontwikkeld waren kwamen we nog wel eens roofdieren tegen en het R-Complex moest dan afwegen: “heb ik voldoende kracht, uithoudingsvermogen en skills om te winnen of kan ik het beter op een lopen zetten?”.
Dit deel van het brein heeft alles te maken met overleven. Dus regelt het ook eten en slapen. Alles wat we nodig hebben in de fysieke wereld waarin we leven. Wat gebeurt er in het brein als we in deze vecht- of vluchtstaat van bewustzijn verkeren?
Het hart gaat enorm pompen, het stuurt het bloed van alledelen van het lichaam daar waar we dat het hardst nodig hebben. Want of we nu vluchten of vechten, we gaan de ledematen inzetten. Dus daar gaat het bloed naar toe.
Tegenwoordig kennen we een vergelijkbaar gebeuren. Wat toen vluchten of vechten was kennen we tegenwoordig als stress. Als wij dus in deze modaliteit van bewustzijn gaan geeft het brein een signaal aan het hart dat dat het bloed moet pompen. Weg van het hoofd en torso richting de ledematen. Denk daar even over na, weg van hoofd en torso. En daar zitten de vitale delen. Zuurstofrijk bloed gaat niet langer naar de organen en hersenen in stresssituaties. Mensen die dus continu in stress leven, en dat doet bijna iedereen tegenwoordig, geven dus weinig zuurstofrijk bloed aan de belangrijke organen en hersenen. Wel eens bedacht dat kanker o.a. komt door stress?

Stresse

Genoeg gestrest voor nu, de volgende keer verder.

Denk er aan: Op het pad naar de waarheid zijn er maar twee fouten; Niet beginnen of niet de hele weg gaan.

eric

 

Evenementen

Juli, dag en zo volgen nog, Heerlen, Inleiding in de Natuurwetten.

8 November; Deventer Dag seminar Natuur- en spirituele wetten. Hoe het wel of niet kennen van

deze wetten ons leven en gedrag beïnvloedt, Mind Control, bewustzijn, het occulte et cetera. Een

lange sessie van 9.30 tot uiterlijk 21.30. Bij dit evenement is aanmelden via onderstaand emailadres

verplicht. Entree is 25,00 euro in de voorverkoop aan de zaal 30,00 euro. Entree is inclusief koffie en

thee. Lunch en diner moet men zelf meenemen of ter plekke bestellen. Alleen vegetarisch

verkrijgbaar.

NOVEMBER 2015, 12 daagse studiereis naar Mexico, de Maya Riviera. Intensief de Unified Field

Theory leren en beleven, dagelijkse sessies in het Nederlands. Het begin van een nieuw paradigma..

Maximale deelname 12 personen.

DECEMBER 2015, 12 daagse studiereis door Egypte langs de piramides, de tempels, mystieke

plekken. Intensief de Unified Field Theory leren en beleven, dagelijkse sessies, een uur les in de

koningskamer van de piramide: Waar was deze voor?! Van Cairo tot Aswan en Abu Simbel en alles

er tussen. Maximale deelname 19 personen.

Eric

Denk er aan: vragen, suggesties, discussiepunten of evenementen? Mail ze naar

info@resonanceproject.nl of via Skype als je wil praten op; erictenhoopen1

Liefde is alles, angst een illusie. De waarheid kan nooit vernietigd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *