Uitnodiging TUIG, tweede kamer


Onderstaande brief is in een persoonlijke e-mail gericht aan alle kabinets – en tweede kamer leden die binnen hun departement invloed uitoefenen op het economisch, financieel beleid en werkgelegenheid. Voorlopig nog geen persoonlijke reacties. We houden je op de hoogte

Hoogedelgestrenge Heer en Vrouwe van de Tweede Kamer,

Het is met groot genoegen u, indien u in gaat op de uitnodiging te mogen verwelkomen rondom de tafel van het eerste Onafhankelijke media programma: TUIG!
Tuig zal op 26 mei a.s. worden uitgezonden in de Catacomben van Den Haag, op de zeer rijksbegrotingsvriendelijke afstand van 300 meter vanaf het Binnenhof.
De eerste uitzending van deze revolutionaire talkshow zal gericht zijn op het basisinkomen. Daarna veranderen we van onderwerp en stellen we (onszelf en een aantal deskundige gasten de vraag wat er eigenlijk gebeurd is met de seksuele revolutie.
In de eerste fase van het programma hebben wij Robin Ketelaars en Ronald Mulder uitgenodigd om uitleg te geven, waarom een onvoorwaardelijk basisinkomen voor de opleving zorgen kan en zelfs een duurzame oplossing kan bieden voor de kwakkelende economie, waar het huidige kabinet faalt, volgens velen.
Zowel PvdA als de VVD zien in het onvoorwaardelijk basisinkomen echter niet de oplossing.
Omdat TUIG als onderdeel van de Onafhankelijke Pers, zich committeert aan de code van Bordeaux, zouden wij in het kader van hoor en wederhoor de leden van het kabinet of de Tweede Kamer, de gelegenheid willen geven hun tegenwerpingen omtrent de OBI te onderbouwen en de daarbij horende standpunten of bezwaren te verdedigen.
Naast ruimte voor discussie en debat, is er verder ruimte voor Haagse Gezellagheid met muziek, vertier en een hapje en een drankje (naar keuze)
De Onafhankelijke Pers vertegenwoordigt een groeiende groep van inmiddels ongeveer een miljoen kiesgerechtigden, die valt samen te vatten in de benaming: Cultural Creative.
Ook wel averechts denkenden of kantelaars wier maatschappelijke betrokkenheid en drang tot innovatieve oplossingen voor vastgelopen en zich herhalende problematiek meer dan gemiddeld groot is.
Onder de ontvangers van deze e-mail hebben wij de politici geselecteerd van wie wij denken dat deze zich oprecht doch volgens ons op achterhaalde wijze inzetten voor vernieuwing en een leefbare samenleving. Desondanks pretenderen wij niet het monopoly te hebben op het gelijk of de wijsheid in pacht.
Waar wij echter met zékerheid voor staan is een grootschalige onderneming van gemeenschapszin. Aan u om te bepalen of u hier namens de politiek, uw partij en vooral uzelf, onderdeel van wilt gaan uitmaken.
Wij hebben voor één, hooguit twee sprekers ruimte aan tafel om namens de eigen partij of bijvoorbeeld het kabinet te komen spreken tijdens een tafeldebat over het onvoorwaardelijk basisinkomen.
U kunt zich middels een reply op deze e-mail aanmelden voor de kandidatuur om plaats te nemen aan het “vuist op tafel gesprek” rondom het basisinkomen.
U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen: 06 4***5**3
Ook voor vragen of opmerkingen staat het u vrij ons per e-mail te benaderen of ons via dit nr.  te bellen
Hoogachtend,
Paul van der Sluijs
Uw host namens TUIG
DSC_6792

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *