Een burgerinitiatief. Hoe pak je dat het beste aan?

Van de samenleving zelf wordt steeds meer verwacht; een van de grootste ontwikkelingen van dit moment. Dat is voor mij de reden om een maandelijks e-magazine uit te brengen over burgerinitiatieven, dat dieper ingaat op deze ontwikkeling én praktische ondersteuning biedt aan initiatiefnemers, overheden en bedrijven.

Top 4 behoeften burgerinitiatieven

Op basis van de Maatschappelijke Exchange database, een landelijke database met burgerinitiatieven (zie volgend onderwerp), heb ik een steekproef gedaan. Hieruit blijkt dat initiatiefnemers van burgerinitiatieven aan vier onderwerpen grootste behoefte hebben:

MAExchange

De Maatschappelijke Exchange

De Maatschappelijke Exchange (MAEXchange) is een landelijke database voor burgerinitiatieven, ontwikkeld door Kracht in Nederland op verzoek van goededoelenfondsen en ministeries. De functie van de MAEXchange is drieledig:

  1. Overzicht geven wat de waarde is van alle initiatieven in je werkgebied (bereik, tijdsinzet vrijwilligers, toekomstbestendigheid, behoeften, etc);
  2. Initiatieven in contact brengen met financiers en ondersteunen in andere treden van de piramide. Doel hiervan is het vergroten van de zelfredzaamheid van initiatieven;
  3. Initiatiefnemers van lopende initiatieven en initiatieven in de ideefase in beeld brengen bij overheden. Dit om de samenwerking te bevorderen.

Initiatieven kunnen zich inschrijven in de MAEXchange. Daardoor maak je het makkelijker het makkelijker om oplossingen te vinden voor de thema’s op vier treden van de behoeftenpiramide.
Samen met Kracht in Nederland bied ik een scan aan, die beleidsmakers inzicht geeft in welke initiatieven er in een gemeente zijn en welke waarde zij vertegenwoordigen. Basismateriaal dat zij kunnen gebruiken bij de samenwerking rondom burgerparticipatie en overheidsparticipatie.
Meer over de MAEXchange >>

Welke juridische vorm past bij je (burger)initiatief?

Bij een (burger)initiatief wordt al snel aan een coöperatie gedacht. Maar dit hoeft niet altijd de meest geschikte vorm te zijn voor uw initiatief. Daarom heb ik in onderstaand schema de afwegingskaders weergegeven.

tabel-burgerinitiatieven

Wil je meerdere personen betrekken voor langere termijn, dan kiest je al snel voor een vereniging of een coöperatie. Wil je met een aantal bedrijven samen een bepaald duurzaam initiatief opzetten, dan is een VOF of BV een betere keuze.
Wanneer je samen wilt werken aan een duurzame toekomst met zowel bedrijven als particulieren, dan blijft eigenlijk alleen de coöperatie over als meest geëigende rechtsvorm.
Meer informatie over rechtsvormen >>

Bent u geïnteresseerd in meer tips rondom burgerinitiatieven of wilt u meer weten over trends en ontwikkelingen, neem hier dan eens een kijkje >>

Over de auteur van dit artikel:

Paul van Bree geeft bedrijven en overheden inzicht in trends en ontwikkelingen. Zij gebruiken deze kennis om strategische beslissingen te nemen of om draagvlak voor activiteiten op te bouwen. Hij geeft een maandelijks e-magazine uit over burgerinitiatieven. paulvanbree.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *