Zorg(en)instituut Nederland

In een “kleren van de Keizer” achtig verhaaltje voor het slapen, kun je voor wie er nog naar wil luisteren, de minister president regelmatig een precedent horen scheppen voor een van de beste zorgsystemen ter wereld, namelijk die van onszelf: De olifant in de tweede kamer wordt daarbij herhaaldelijk tot grijsgedraaide muis gereduceerd door te stellen dat de kosten van de gezondheidszorg hier in Nederland relatief laag zijn, in vergelijking met de rest van de wereld. Terwijl Rutte zich fier op de borst slaat en roept: ‘Wij hebben dat in Nederland fatsoenlijk geregeld’ zien we op de achtergrond overduidelijk de symptomen van een zorgbeleid dat structureel steeds verder faalt, naarmate de ziektekosten premie stijgt. Een verdrievoudiging van de premies van 8 jaar geleden. Laat staan wanneer we terug zouden gaan naar de tijd van de ziekenfondspremie.

Rutte schermt er met zorgzoethoudertje de zorgtoeslag listig op los. Als pleister op de wonde na het zout en zuur van forse  verhogingen in het eigen risico die evenredig lijken te stijgen met de bonussen die de TOP van het zorgverzekeringswezen bij elkaar graaien uit de groeiende winstreserves, terwijl de bij wet opgedrongen verzekeringspolis steeds minder te bieden heeft. Waar zijn dan die kosten op gebaseerd? En zouden wij niet heel goed zónder die zorgversjacheraars kunnen?

bonusgraaien

Wat koop je bovendien voor die zorgtoeslag als inmiddels miljoenen medelanders, te boek staan als wanbetaler wegens een premieachterstand bij het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ). Hoe lang denkt dit kabinet nog vol te houden de bal van hun onkunde of anders kwaadaardige afbraakbeleid onder de voormalige middenklasse en ook de zwakkeren binnen de samenleving, bij de slachtoffers zelf te leggen? Door zonder meer te beweren dat iedereen die zijn/haar financiële zaken niet op orde heeft, dat aan zichzelf te danken heeft omdat zij hun leefstijl niet hebben aangepast aan hun huidige situatie?

Om te voorkomen dat dit artikel een boek wordt, zal ik niet te diep in gaan op de tendens vanuit de politiek om voor alle geldverslindende missers en reddingen van ondermeer banken (die notabene geld uit niets creëren, iedereen beduvelen en dan tóch nog omvallen) op de burger te verhalen als het om de rekening gaat van het graaiersbuffet waardoor wij nu met de gebakken peren zitten. Het burgertje het volle pond aan belastingen opleggen daarvoor, en de Transnationale Corperaties en banken taxfree de rest van de wereld uit laten buiten, zou je als het verzonnen was nog niet bedenken. Terwijl het eigenlijke kapitaal (onze arbeid) dat geld nog van een werkelijke waarde voorziet, ook weer uit de reële economie wordt onttrokken door zaken als libor rente, foreign exchange rates, en ABP miljarden die verdwijnen in de zakken van de elite en hun partners in mondiale zwendel (om maar een paar voorbeelden te noemen) De grote dikke IKKEs  waar minister President Rutte eigenlijk tegen praat, als hij weer eens zegt: “Dat hebben we in Nederland goed geregeld”.

In bovengenoemde voorbeelden wordt al zoveel geld uit de economie onttrokken, dat je daar de wereldwijde crisis, (Die net zo per ongeluk was als de zoveelste kerel die de OK op de eerste hulp wordt binnen gereden omdat die naar eigen zeggen in de douche was uitgegleden waardoor die bus met scheerschuim [1.] “een Teeventje” deed op zijn rectum.) er acuut mee zou oplossen.   rectalfbHet is met een beetje gezond boerenverstand dan ook redelijk veilig om te concluderen dat het winstoogmerk van dit kabinet, en feitelijk de politiek in het algemeen niet handelt in ons belang. Hoe (on)bewust dat is, laten we om een tweede boek te voorkomen hier maar even in het midden.

Ondertussen is de zorg onbereikbaar geworden voor ouderen – en thuiszorg. En Ervaren zowel medewerkers als afhankelijken van de zorg met de dag, een terugval in menswaardigheid, en een bijval in vereenzaming, verharding en verarming van het dagelijks bestaan.
Vooral verstandelijk gehandicapten hebben het hard te halen, en zitten of liggen bejaarden soms dagenlang in hun eigen poep, ondanks dat ze op een belletje mogen drukken, waarmee hun zelfredzaamheid zou zijn gewaarborgd. Want we hebben dat in Nederland, goed geregeld. Poep!

En wat die Zorgtoeslag betreft. Voor de meeste mensen die hiervoor in aanmerking komen, geldt tegelijkertijd dat zij deel uitmaken van de groep mensen die hun zorgverzekering niet meer kunnen betalen en om die reden als wanbetaler worden geregistreerd. Vervolgens een hogere premie krijgen opgelegd door de staat. (Zorginstituut) Boetes betaalt over de achterstand.
En als klap op de vuurpijl gaat u niet langs start en ontvangt géén zorgtoeslag. Want u heeft daar niet (volledig) voor betaald. Logisch zou je zeggen, best, ga alleen niet zeggen dat de zorg hier goed geregeld is terwijl in de praktijk, de groep die de toeslag zou moeten krijgen, er niet voor in aanmerking komt, omdat ze het zich niet kunnen veroorloven. En door o.a. de incasso hyena’s zelfs twee tot drie keer duurder uit is dan wie het qua inkomsten allemaal nog wel kan dragen.

vvd-huizenmarkt-marktwerking1
Verschillende motieven voor de vlucht in de marktwerking. In de jaren 90 vormde de Zorg voor politici een hoofdpijndossier. Men nam toen zonder meer aan dat de ‘markt’ het wel beter zou kunnen en de zorgverzekering werd ondergebracht bij verzekeringsmaatschappijen. Wat die vooral bleken te kunnen: scherp inkopen. de inkoopprijs van geneesmiddelen daalde. Dat lijkt een succes vanuit een financieel oogpunt bekeken. Er zit echter een medisch nadeel aan. Patienten krijgen vaak in plaats van specifiek voorgeschreven medicijnen een vervangend generiek middel. Dat vervangende middel blijkt niet of niet altijd goed te werken en kan voor de patient ernstige gevolgen hebben. Nu weer terug naar de motieven. Voor de verzekeraars een lucratieve business, je kan niet verliezen, als de kosten stijgen dan verhoog je de premie gewoon. Dat ligt gewoon in de aard van commerciële bedrijven. Heeft men de kosten nu wel in de hand? Het lijkt er niet op. De ziektekosten stijgen, een vreemde paradox is dat de winsten van de zorgverzekeraars ook fors stijgen. Op het eerste gezicht zou je zeggen dat de kostenstijging door de zorgverzekeraars zèlf worden veroorzaakt. Hoe zou dat dan komen? In de premie die we voor de zorg betalen zit ook een vergoeding voor de kosten van de verzekeraar plus de winstopslag. De werkelijke collectieve ziektekosten worden dus verhoogd met de kosten van de verzekeraars en hun winstopslag. Een andere oorzaak van stijgende kosten is dat ziekenhuizen hun verrichtingen factureren aan de zorgverzekeraars op basis van de beruchte Diagnose Behandel Combinaties (DBC). Factureren is een commerciële handeling. Commerciële bedrijven doen dat dagelijks. Het gaat erom dat je zoveel mogelijk levert/produceert en dat factureert. Een commercieel bedrijf zal vrijwel altijd proberen de omzet te vergroten, dat is nu eenmaal het karakter van de commercie. De politiek wil ziekenhuizen de marktwerking laten volgen. Het gevolg is dat ziekenhuizen steeds meer gaan factureren, dat is het gevolg van marktwerking. Ziekenhuizen gaan nog wel meer vreemde dingen doen, sommigen hebben al een marketing manager aangesteld om hun diensten nog beter aan de man te brengen. Idioterie natuurlijk want wie laat zich nu een blindedarmoperatie aansmeren? Zo’n operatie is nodig of niet nodig en daar heeft een marketing manager niets mee te maken. De ziektekosten zullen verder stijgen omdat marktwerking voor een ziekenhuis een verkeerde prikkel is. Kan het anders en beter? Ja dat kan. Draai de marktwerking terug en haal de verzekeraars uit de zorgketen. De kosten van de zorgverzekeraars verdwijnen en ook de kosten van DBC bureaucratie kunnen worden geschrapt. Laat de overheid de zorg-premies inhouden en de volledige verantwoording voor de gezondheidszorg weer op zich nemen. De ziekenhuizen en zorginstellingen moeten niet bestuurd worden op basis van kostenbeheersing en omzetgroei maar op de op patienten gerichte aanwending van de beschikbare capaciteit. Geef de ziekenhuizen weer terug aan de doktoren en de verpleegkundigen. Dun de managementlagen flink uit en slank het bestuur en toezicht af.

Gezondheidszorg

Iedereen in Nederland heeft het recht op de hoogst mogelijke standaard van gezondheid en daarmee op gezondheidszorg. De overheid heeft de verplichting het recht op gezondheid te bevorderen, beschermen en verwezenlijken. Het recht op gezondheid is onder te verdelen in kwaliteit, toegankelijkheid, beschikbaarheid en aanvaardbaarheid van gezondheidszorg. Als hierdoor instellingen geen goede zorg kunnen verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking of mensen die in aanmerking komen voor een PGB kan dit leiden tot een inbreuk op het recht op gezondheidszorg. Lees meer over mensenrechten in de zorg

Ook het wanbetalende SVB is een symptoom van dit falende beleid, dat middels de Zorg, aantoont dat we ons zorgen moeten maken over de bipolaire stoornis in het systeem dat wordt aangedreven door een schizofrene overheid, en een hof kweekvijver van narcisten en sociopaten aan het Binnenhof..

In het helingsproces van ons zieke landje is het van doorslaggevend belang, dat we ons niet langer door deze psychiatrische gevallen als een stel terminale patienten laten eugeneticeren euthaniseren, maar bereid zijn om in actie te komen. En dan vooral voordat we een keer zelf aan de beurt zijn, en nog iets voor degenen kunnen betekenen die het nú nodig hebben.
De elite heeft al haar vertegenwoordigers, voorvechters en omgekeerde Robin Hoods. Wie staat op voor degenen die het écht nodig hebben?  Jan van der Gracht, maar ook Fred de Klerk is zo iemand. Zij nemen het op voor de zwakkeren binnen de samenleving. Zij roepen niet alleen, zij doen ook wat zij zeggen. Help de mensen (vooral ouderen en kinderen) vanuit SOLIDARITEIT met alle mensen die slachtoffer zijn en anders binnenkort wel worden, van de beslissingen van deze regering.

[1.] Teeventje. De Tweede kamer steeds weer betreden, terwijl dat moreel gezien helemaal niet meer kan. Omdat dat eigenlijk totaal ongepast is.  Als een drol met heimwee, die je je heimelijk in je kont laat naaien, omdat je het bevrijdende, euforische gevoel na exit nog eens wilt herbeleven in een Stockholm syndrome gedreven psychotische verlatingsangst.

Een gedachte over “Zorg(en)instituut Nederland”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *