Waarheid en Echte Vrijheid deel 6

Het brein: werking en structuur.

door Eric vdf ten Hoopen

Screenshot 2015-03-24 at 22.33.37
Liefde is alles, angst een illusie. De waarheid kan nooit vernietigd worden.

In deze serie van artikelen bespreek ik alles over: Bewustzijn, Mind Control , Natuuren Spirituele Wetten, het Occulte en alle thema’s die betrekking hebben op de vrijheid van alle wezens op deze aarde. Deze rubriek kent geen taboethema’s, alles wordt besproken. Hier laat ik het licht schijnen op al het donkere op onze wereld. Ik zal krachtige oplossingen geven voor de problemen waar we als aardbewoners mee geconfronteerd worden op dit kritieke moment in de ontwikkeling van de aarde en de mensheid. Het moment van de keuze; bewustzijn of vernietiging, aarde of hel.

Screenshot 2015-03-24 at 22.33.48

Wat ik voortaan ook zal doen is evenementen melden welke van belang zijn voor de vrijheid van alle wezens. Indien je dus een evenement weet of organiseert welke helpt mensen en/of dieren vrij te maken of daar aandacht aan besteedt nodig ik je van harte uit deze aan mij te mailen via onderstaand mailadres. Ik neem wel de vrijheid zelf te bepalen wat ik wel of niet vind passen.

Voordat ik verder ga bij waar we de vorige keer zijn gebleven, wil ik eerst een ieder attenderen op de online cursus over de Unified Field Theory en ingaan op een opmerking die ik van meerdere lezers kreeg.

The Unified Field Theory.

The Resonance Project Foundation heeft een online programma ontwikkeld waarmee mensen diepgaande kennis kunnen ontwikkelen over The Unified Field Theory. Op 1 mei jongstleden startte de module DLV1. Je kan op elk moment inspringen alle live gesprekken worden opgenomen. Het is een cursus met schriftelijk materiaal, video’s, live gesprekken met Nassim Haramein en anderen etc. etc. Het geeft diep inzicht in het huidige paradigma en in het paradigma wat we nodig hebben om tot een betere wereld te komen. Uitleg over de wiskundige formules over Black holes en het Universum, die je gewoon gaat begrijpen, tot aan wat de oude beschavingen wisten en waar wij van kunnen leren tot aan de energie die nodig is om UFO’s te laten reizen tussen de zonnestelsels. Het geeft je inzicht in wat ons allen één maakt en zal dat bewijzen. Het zal je laten zien waarom en hoe we verbonden zijn met alles in het Universum. Een scala aan onderwerpen die boeien van het begin tot het eind en die je opleiden tot het niveau van Delegate 1 van The Resonance Project Foundation. Er is geen speciale voorkennis vereist. Via de link hieronder kan je alle informatie vinden. Ik hoop dat velen van jullie willen bijdragen aan een betere wereld en een goede toekomst voor de generaties na ons en verdieping zullen zoeken via deze online academie. De link is:

Delegate Level 1 Program

Als het niet lukt mail mij dan even via het onderstaande mail adres.

Dan de opmerking die ik van enkele lezers kreeg. Enkelen vroegen zich af of er een snellere weg is zich deze stof eigen te maken. Dit duurt voor sommigen te lang. Ja, dat begrijp ik, we zitten nu op deel 6 en ik denk dat ik wel 1000 delen kan en zal schrijven voor alles goed beschreven is. Dat is een lange weg te gaan. Er zijn twee manieren dit sneller te doen. De eerste is het volgen van een dagseminar “Natuur en Spirituele wetten”, zie de agenda onder aan dit stuk. Dat is een snelle methode om de basis te pakken te krijgen maar geeft niet de diepgang die ik je hier kan geven. Verder is er de mogelijkheid lid te worden van een mystieke school of, zoals je wilt, een orde. Deze orde heet de M.O.V.D.S. te bereiken via info@movds.nl .

Waarheid 6.1

 

Daar kan je lid van worden en lessen volgen welke al de onderwerpen beslaan die ik hier bespreek. Dit is een geheim genootschap dat als doel heeft alle geheimen te delen die nu voor de mensen verborgen zijn. Het maakt het occulte openbaar. Gevaarlijk maar goed werk. Eigenlijk net als deze serie artikelen. In tegenstelling tot andere ordes geeft de MOVDS alle kennis vrij omdat de filosofie van deze school is dat alle kennis voor iedereen vrij en onbeperkt toegankelijk en beschikbaar moet zijn. Het enige geheime aan deze mysterieschool is de ledenlijst.

Het brein: werking en structuur.

In deel 5 heb ik uitgebreid gesproken over de werking en de structuur van de hersenen in het licht van ons onderwerp; vrijheid. Ik sloot af met: Zuurstofrijk bloed gaat niet langer naar de organen en hersenen in stresssituaties. Mensen die dus continu in stress leven, en dat doet bijna iedereen tegenwoordig, geven dus weinig zuurstofrijk bloed aan de belangrijke organen en hersenen. Wel eens bedacht dat kanker o.a. komt door stress?

Het Reptielenbrein (R-Complex)

Oké, door waar we gebleven waren. Stress staat gelijk aan wat vroeger de vecht- of vluchtmodus was waarin we verkeerden als er gevaar dreigde. Die kennen we natuurlijk nog steeds als we acuut bedreigd worden maar de grotere, meer onzichtbare, bedreiging is die van de stress. We werken vele uren, hebben geldzorgen, angst voor deurwaarder of politie. Angst voor ontslag of ziekte en dood. Angst voor pijn en door al die angsten accepteren we dingen die nog meer stress geven. Controle door overheden….. Hierdoor leven we bijna constant in het reptielenbrein, de vorige keer heb ik al uitgelegd wat dit is en hoe het komt dat we een niveau lager gaan functioneren.

Waarheid 6.3

 

Omdat we door de stress geen optie hebben als vluchten of vechten (wat we normaal gesproken van nature zouden doen als we in een gevaarlijke situatie komen) blijven we gevangen in het reptielenbrein. We functioneren dan dus op het laagste niveau van bewustzijn. Mensen met bepaalde beroepen als militairen, maar vooral politieagenten en andere ordervolgers functioneren bijna continu op dit lage niveau van bewustzijn. Maar ook wij als populatie leven tegenwoordig bijna als geheel op dit bewustzijns niveau. Kijk maar om je heen en je herkent het. We eten mede aardbewoners, vechten voor geld en materialen, moorden vanwege politieke geschillen, zijn er trots op loonslaaf te zijn, vernielen aarde en milieu om het zelf comfortabel te hebben, gebruiken allerlei middelen (die we voeding noemen) welke ons vergiftigen en dat doen we willens en wetens omdat we het woord “lekker” zo belangrijk hebben gemaakt. En zo kan ik eindeloos doorgaan. Wat wij beschaving noemen is eigenlijk gewoon barbaars. Welk laag niveau van bewustzijn moet je hebben om trots te zijn op het feit dat je elke morgen verplicht op moet staan als de wekker gaat, snel wassen en aankleden, een kant en klaar ontbijtje erdoor wurmen, en dan na 30 minuten in de file te hebben gestaan de hele dag achter een computerscherm te mogen zitten waar je dat moet doen wat anderen van je verwachten, voor geld? Ja mensen zijn daar trots op: geen eigen initiatieven, niet creatief maar blij zijn met 3 weken vakantie in het jaar en een vrij weekeinde dat opgaat aan de tuin en de boodschappen.

Waarheid 6.2

Goed wat gebeurt er als we in stress zijn? We hebben als we aangevallen worden de vlucht- of vechtmodus. Als we willen vechten of vluchten hebben we onze ledematen nodig, die vragen dus al het beschikbare bloed om effectief te kunnen zijn. Gevolg is dat al het zuurstofrijke bloed dus verdwijnt uit de hersenen en de organen. Omdat we gevangen zitten in deze toestand is dat zuurstoftekort in de hersenen en organen dus in veel gevallen van lange duur. En ik denk bij 95% van de mensen is dat continu. Daar worden we dus ziek van. We hebben overal in ons lichaam zuurstofrijk bloed nodig, altijd! De vroegere vecht- of vluchtmodus duurde slechts zolang een aanval of vlucht duurde, seconden of minuten. Maar bedenk dat we dit nu continu hebben. Tot zover voor nu, het reptielenbrein, het basisbrein wat we ook wel het R-complex noemen.

Het Limbische Systeem.

Het limbisch systeem is de structuur die boven het reptielenbrein functioneert. Het regelt de chemische interacties welke het mogelijk maken emoties te hebben en te voelen. De vrouwelijke kwaliteiten van ons bewustzijn zoals in een eerder deel beschreven. In sommige mystieke tradities noemt men dit het midbrein of de middenkamer. Emoties worden niet in het limbisch systeem

gemaakt maar door het limbisch systeem kunnen we ze voelen. Zonder dit deel van het brein zouden we dus geen emoties kunnen voelen. Denk in dit kader even aan een reptiel die heeft geen limbisch systeem maar alleen het reptielenbrein. Het is daardoor een instinctief wezen. Het enige wat het doet is overleven. Het is koelbloedig. Het ervaart geen emoties zoals wij of mammals (zoogdieren) doen. Bedenk de verschillen tussen zeg een krokodil en een hond of chimpansee. Honden en apen hebben heel andere emotiebelevingen of uitingen dan een krokodil.

Ze kunnen verdrietig zijn, of blij en vele andere emoties uiten. Een krokodil kent dit niet. Dus het reptielenbrein en het mammalbrein ofwel het zoogdierenbrein wat ik liever het limbische systeem noem hebben we gemeen met vele diersoorten. Wat ons dus anders maakt dan dieren is het menselijke brein. En dat is waar veel mensen aan denken als de grijze massa. We hebben het dan met name over het buitenste deel van de hersenen wat we de neocortex noemen. Dit deel van het brein regelt al het hogere denken. Alle kenmerken die ons tot hoger ontwikkelde wezens maakt hebben we vanwege de neocortex. De neocortex is symmetrisch, we hebben een linker en een rechter hersen helft of hemisfeer. We hebben het daar al over gehad in een eerder deel. Belangrijk om de functies van beide delen te kennen. Ik raad je aan dit nog eens te bestuderen als je het je niet compleet herinnert. Het is belangrijk te weten hoe de beide helften samenwerken en wat de gevolgen zijn als een van de helften dominant is over de andere helft. Om Mind Control te begrijpen is dit noodzakelijke kennis. Om vrij te zijn moeten beide hersenhelften samenwerken om de juiste staat van bewustzijn te hebben. Niets mystieks of geheimzinnigs maar puur natuurlijke noodzaak. Er zijn twee belangrijke methodes van Mind Control die of de linker of de rechterhelft dominant maken: 95% van de mensen in de westerse wereld is in onbalans en heeft een helft welke dominant is met alle gevolgen van dien.

Waarheid 6.4

 

Daar ga ik de volgende keer dieper op in omdat dat alles met manipulatie en Mind Control te maken heeft en een groot effect heeft op de vrijheid die we ervaren en ook werkelijk (niet) hebben.

Denk er aan: Op het pad naar de waarheid zijn er maar twee fouten; Niet beginnen of niet de hele weg gaan.

eric

Evenementen

28 juni AWAKE te Wageningen. Een serie van sprekers waaronder ikzelf over vrijheid en aanverwante zaken. HET EVENEMENT VOOR DE WAKKERE MENS! In samenwerking met Michele Burg wordt hét evenement georganiseerd voor de wakkere mens! De exacte locatie zal later bekend gemaakt worden! We hebben meerdere sprekers o.a. eric vdf ten hoopen (de schrijver van Vdeze blog) die het onder andere gaan hebben over: Vrije pers , de 14 methodes van Mind control, Anonymous, de Natuur- en Spirituele Wetten, Waarheid en Deceptie, over beveluitvoerders (ordervolgers), Vaccins, Chemtrailes & Zelfvoorzienendheid (het creeëren van een systeem binnen het systeem)! More info coming soon!! Nodig je wakkere medemens uit en zeg het voort! Dit gratis evenement is georganiseerd door truthers voor truthers! Ga naar facebook en zoek op Awake. Of volg deze link: https://www.facebook.com/events/1110538462293836/ Verder is voor gratis toegang aanmelden noodzakelijk. Aanmelden kan op; joshua.meijer.1994@gmail.com Na aanmelding ontvang je je gratis toegangsbewijs.

Be the revolution!! BE THERE !!

11 Juli, Heerlen, Inleiding in de Natuurwetten. Aanmelden via; Gezondverstandavonden.nl

8 November; Deventer Dagseminar Natuur- en Spirituele wetten. Hoe het wel of niet kennen van deze wetten ons leven en gedrag beïnvloedt, Mind Control, bewustzijn, het occulte et cetera. Een lange sessie van 9.30 tot uiterlijk 21.30. Bij dit evenement is aanmelden via onderstaand emailadres verplicht. Entree is 25,00 euro in de voorverkoop. Aan de zaal 30,00 euro. Entree is inclusief koffie en thee. Lunch en diner moet men zelf meenemen of ter plekke bestellen. Alleen vegetarisch verkrijgbaar.

NOVEMBER 2015, 12 daagse studiereis naar Mexico, de Maya Riviera. Intensief de Unified Field Theory leren en beleven, dagelijkse sessies in het Nederlands. Het begin van een nieuw paradigma.. Maximale deelname 12 personen.

DECEMBER 2015, 12 daagse studiereis door Egypte langs de piramides, de tempels, mystieke plekken. Intensief de Unified Field Theory leren en beleven, dagelijkse sessies, een uur les in de koningskamer van de piramide: Waar was deze voor?! Van Cairo tot Aswan en Abu Simbel en alles er tussen. Maximale deelname 19 personen.

Eric

Denk er aan: vragen, suggesties, discussiepunten of evenementen? Mail ze naar info@resonanceproject.nl of via Skype als je wil praten op; erictenhoopen1

Liefde is alles, angst een illusie. De waarheid kan nooit vernietigd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *