Wat te doen met de onverbeterlijke “Plutocraat”?

Nick Hanauer is een van de superrijken. Ergens hoog bovenin de beruchte 1%. Een onverbeterlijke kapitalist (quote, unquote) . Maar wel eentje met een boodschap. En wel naar zijn collega- plutocraten. De boodschap is simpel en duidelijk: Wordt wakker! De groeiende ongelijkheid, begeeft zich inmiddels in een fase die doet denken aan de pre-revolutionaire fase van het 18e eeuwse Frankrijk. Hij beargumenteert in zijn wake up call, dat een dramatische verhoging van het minimum loon en salarissen in het algemeen de middenklasse weer welvarend zal maken, en tevreden waarmee een revolutie kan worden voorkomen.

Hij richt zich hiermee zonder omwegen tot de intrinsiek kwaadwillenden (oftewel de sociopaten) die diep geworteld zitten in het DNA van het kapitalistisch systeem.  Het kapitalistisch systeem is op zich niet een verkeerd systeem ware het niet dat het zeer vatbaar is voor een infectie met narcisme en psychopatie, die zich als een virus kan verspreiden onder alle mogelijke maatschappelijke posities, van helemaal in de onderste economische lagen en de grootste parasieten in de top van de hiërarchie. Het totalitaire karakter van een overheid die we een regiem zien opleggen aan haar burgers, is het cumulatieve resultaat van deze bedreiging. Hanauer waarschuwt zijn van de mensheid vervreemde kameraden, dat op deze koers, een voor hen, onfortuinlijk uitpakkende revolutie  niet lang meer op zich zal laten wachten. Ieder systeem dat onverbiddelijk is in het belonen van pathogeen machtsmisbruik door haar vertegenwoordigers en een hardvochtig beleid hanteert als maat naar de bevolking, kan chaos en opstand tegemoet zien.

Zo zijn we ruim een jaar verder sinds Hanauer zijn opmerkelijke lezing hield op het podium van TED. Heeft het enig effect gehad op de top van de 1%?  Waar zijn de loonstijgingen? Het enige wat je nog altijd ziet stijgen zijn de prijzen. Een spreekbeurt is (zo blijkt)  maar nauwelijks de moeite gebleken. In die zin kun je bij iemand met zulke connecties en middelen tot zijn beschikking rustig spreken van een half-slachtige poging om in te zetten op bewustwording en een betere wereld. Wat wordt er van ons (de 99+%) nou eigenlijk verwacht? Misschien toch maar die hooivork van stal halen?

Nick Hanauer

Venture kapitalist, auteur
Toch beschouw ik Nick Hanauer als een belangrijke particpant binnen het voortrazend debat over ongelijkheid — gezien de provocatieve argumenten die zijn gericht tot zijn mede-putocraten
Full bio

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *