Uitspraak Centrale Raad van Beroep inzake daging Zorgstelsel

Eerder dit jaar berichte Soulvability over de dappere strijd die Fred de Klerk juridisch voerde tegen de staat en de zorgverzekeraars voor de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.

Fred strijdt al negen jaar voor ‘vrije toegang tot de rechtbank’ en is al vier jaar bezig met deze zaak, waarin hij de staat en de zorgverzekeraars voor het gerecht daagt wegens wanbeleid, onbehoorlijk bestuur, mensenrechten schending en de lijst met overtredingen en vergrijpen gaat zo nog wel even door.
Fred komt met het aanspannen van deze zaak, tegen het zorgstelsel op, voor iedereen die de afgelopen jaren flink is getroffen door de alsmaar hoger wordende ziektekostenpremies voor verzekerden in het algemeen, en het daaropvolgende leed wat ontstaat bij verzekerden die deze kosten niet kunnen dragen. De wet verplicht elke burger in het bezit te zijn van een zorgverzekering en legt boetes op aan iedereen, die aan deze verplichting om welke reden dan ook niet kunnen voldoen. Hiervan is vaak het gevolg dat de onvrijwillige contributie die men niet langer kan betalen wordt omgezet in een nog hogere premie vanuit het Zorginstituut naast de boetes die er ook niet om liegen. Bovendien worden de getroffenen van dit beleid eveneens geregistreerd als wanbetaler. Hierdoor komen mensen alleen maar dieper in de schulden en nog verder in de problemen en dat is de afgelopen jaren onder een groot deel van de bevolking duidelijk merkbaar. Het lijkt er op alsof de staat blind is voor de problemen die er overal ontstaan doordat er mensen zijn die noodgedwongen, niet kunnen voldoen aan de eisen van de wet. Verzekeraars leggen zonder pardon boetes op zonder enige vorm van onderzoek over wat de reden is dat mensen de betalingsplicht niet kunnen dragen.

Fred begon zijn strijd vanwege een opgelegde boete, die hij heeft omgezet naar een aanklacht tegen de Nederlandse staat. Volgens hem is het huidige zorgsysteem tegenwoordig niets meer dan een commerciële organisatie. Er wordt niet meer aan de mens gedacht maar aan de portemonnee van de zorgverzekeraars. Toen gaven we al aan dat de zaak (2e zitting)  op 25 september om 09:30 ’s ochtends de raad een definitieve uitspraak zou doen en we te horen gingen krijgen of Fred in het gelijk gesteld gaat worden.

Inmiddels is het zover.

 

Download hier de pdf van de complete zaak zoals Fred hem heeft ingediend bij het gerechtshof.

Hieronder, de complete rechtszitting in beeld en geluid.
Helaas mocht er alleen gefilmd worden vanuit de persruimte ernaast.

 

Helaas is het zo, dat de uitspraak afgelopen vrijdag niet voorgelezen werd. Gezien alle gestelde eisen, zou de man/vrouw die het voor moet lezen er waarschijnlijk een dagtaak aan gehad hebben. Wel zal er een persbericht verschijnen. Zodra mogelijk zal deze uiteraard ook gedeeld worden, en daarvan houden we je op de hoogte.

Fred werd gevraagd wat hij er van verwacht, en daarop antwoordde hij dat hij er van uit ging, niet op alle punten in het gelijk te worden gesteld, maar het feit dat zij een bericht doen uitgaan, zegt wel dat ik in ieder geval deels in het gelijk gesteld ben (tenzij het uiteraard mijn arrestatie betreft wegens poging tot het ondermijnen van het zorgstelsel/de zorgverzekering ). Zo redeneerde hij.

De volledige uitspraak is hem vrijdag toe gezonden en wordt deze maandag verwacht. Zodra hij deze heeft doorgenomen, zal Fred het resultaat delen via Ordeopzaken .

Voor diegenen die nog niet bekend zijn met de eisen, hier volgen de belangrijkste:

1.Directe beëindiging van de huidige zorgverzekering
2.Terugvordering van alle winsten en solvabiliteitsreserves van de zorgverzekeraars
3.Een onafhankelijk en onpartijdig accountantsonderzoek naar de door deze verzekeraars gemaakte (on)kosten, waarbij reclamekosten, betaalde provisiekosten en bovenmatige andere kosten teruggevorderd dienen te worden
4.Terugbetaling van: geslaagde invorderingen van opgelegde boetes over de jaren sinds invoering van de zorgverzekering
5.Vervolging in persoon en functie, op alle genoemde punten van geschil, van de verantwoordelijken, inclusief de bewindslieden, de Staten Generaal en het koningshuis
6.Buiten vervolging, het op staande voet ontslaan, zonder recht op discriminerend wachtgeld of de discriminerende compensatiewetgeving, van de top, bestuur en juridische afdeling van Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit, wegens grove schuld/nalatigheid in de uitoefening van hun taak
7. Onrechtmatigheid regering
8. UVRM dient gelijk gesteld te worden met andere verdragen en volledig geïmplementeerd te worden in de Nederlandse wetgeving
9. Artikel 120 Gw dient buiten gebruik gesteld te worden op grond van artikel 8 UVRM
10. Omkering bewijslast strijdig met UVRM en andere verdragen
11. Onrechtmatigheid van het gevoerde incassobeleid.

Update 10 oktober 2015: De zorg en de zorgverzekering moeten sociaal

Door mijn zaak (deels) samen te voegen met andere uitspraken is er door de Centrale Raad van Beroep in strijd gehandeld met fundamentele rechtsbeginselen. Ook heeft de CRvB nagelaten, ondanks uitdrukkelijk verzoek hiertoe, een gemotiveerde uitspraak in overeenstemming met het gestelde in art. 41 Handvest EU te doen op alle punten.

Gezien het onderbouwen van een actie hiertegen gepaard gaat met veel onderzoek, zal verdere informatie enige tijd op zich laten wachten. Zodra er op basis van verdere bestudering van het vonnis meer informatie kan worden gegeven, zal dit op de pagina Ordeopzaken geplaatst worden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *