Alles is energie. Dat is alles.

greenplant Een tijdje terug was ik samen met Mike Houtman bij hem thuis, methodieken aan het bestuderen die lieten zien dat je  op huis tuin en keuken wijze kunt voorzien in je eigen energie behoefte. Ik werd enthousiast van de mogelijkheden die Mike me daarin toonde. Waaronder bijvoorbeeld het opwekken van elektriciteit uit planten en aarde. Uit aardappels en citroenen. Maar ook hoe je een potlood als grondstof kunt gebruiken voor een krachtige batterij en zelfs hoe je, door het creëren van een nano laagje carbon (Koolstof in wezen, hoofd ingrediënt van mensen en potloden) en een formule van middeltjes uit het keukenkastje (waaronder plakband) flinterdunne, maar onverwoestbare zonnepanelen kunt maken met een rendement dat vele malen hoger is dan conventionele zonnepanelen. En zo zouden we nog wel even kunnen door gaan. Al jarenlang is er een roep om alternatieve, duurzamere methoden om energie op te wekken. Zelfs Shell helpt. (Vooral zichzelf maar dat is een ander verhaal) De holy grail van vrije en schone energie is in bepaalde kringen echter nog altijd het fabelachtige nulpunt-energie.

Graphene XMike is van huis uit uitvinder ” een engineer ”  zoals ik dat noem. En nou wil het dat Mike een week of wat later me enthousiast laat weten dat hij een manier heeft gevonden om veel effectiever, rendement te halen uit uit huidige vormen van schone energie, die deel uitmaken van zogenoemde open systemen (zoals wind – en zonne energie)
Dat werkt als volgt:

Het gaat hier om de balans in het midden van de krachten die bij energie winning vrij komen, dit noemt hij de balans van de gegeven factoren in een gegeven  > 0 < en je hebt links en rechts van de balans energie ! Als je naar de sinus generator op het plaatje kijkt zie je dat de verschuiving van het geheel boven 0 lijn meer is dan onder de 0 lijn. Het verschil is je winst in die balans.

Geen Nulpunt energie, maar wél Nullijn energie, zo gezegd. Het is geleend van het principe van de ” Joule thief ”

joulethief selfmadeEen joule thief steelt energie uit de veld spanning van haar omgeving bij het terug vallen van het magnetisch veld in de secondaire spoel, maar eigenlijk is het lenen. Energie word namelijk niet verbruikt maar gebruikt!

Je haalt er nog altijd minder uit als dat er ingestopt word! maar het maakt gebruik van een open systeem. In geld uit gedrukt kun je stellen dat je winst hebt dan kost het minder voor dezelfde energie of kun je stellen dat je meer hebt voor het zelfde geld! Open systemen zijn ook wind energie en zonnen energie maar geld bepaalt of het gunstig is, niet de energie noch de hoeveelheid energie. Een andere wetmatigheid dan de natuurwetten, maar echter een spelbepalende factor op de energie markt. Zo geeft bijvoorbeeld diesel meer energie dan benzine maar is goedkoper dus met belasting belast.

Dit principe van de Joule-thief, kent Mike al jaren, maar nu we ook grafeen kunnen maken kunnen we het opschalen en deze is gewoon te koop. Het betreft een Lynx Joule Lamp met ingebouwde SJR (Vacuüm Emulgator)
Via deze youtube link hier zie je het systeem. Mike wilde daarmee een accu lader maken voor laag spanning bronnen zo als planten en kleine zonnen cellen.
Grafeen
En toen zag hij dit en dacht ach ja, met je tuintje je huis verlichten moet dan wel mogelijk zijn met het hier boven beschreven Joule thief systeem en accu opslag gezien dit systeem 24 uur per dag het jaar door werkt.  https://www.youtube.com/watch?v=4awMjtlzteM
Om dit te begrijpen scheelt het als je weet hoe een magnetisch veld werkt.
Deze man legt het op een manier uit dat zelfs een moeder het haar kind zou kunnen uitleggen en andersom:

 

In de vraag hoe Mike zo op het idee kwam het anders te doen, kreeg ik een verhaal over kwantummechanica golven in harmonische versterking interferentie waarbij de ene golf zich uit vlakt terwijl de ander zich versterkt. 

Kortom energie toepassingen met Grafeen en joulethieves met Mike’s zgn Nullijn energie is misschien wel de next best thing na Nulpunt energie, en uitermate hoopgevend voor iedereen die op zoek is naar een zelfvoorzienende offgrid leefwijze.

nullijn energie mike

Maar wat de wereld echt zou kunnen gebruiken is vrije energie. Velen hebben zich bezig gehouden met het (her)ontdekken van deze mythische energievorm en de methode waarvan Nicola Tesla in 1891 verklaarde:  “In de gehele ruimte is er energie … Kinetische energie is de sleutel naar een oneindige bron en oneindige mogelijkheden. Zodra de mensheid dit ontdekt is het slechts een kwestie van tijd dat zij er in zal slagen hun machines te verbinden aan het tand-wiel van de natuur … Vele generaties zullen komen en gaan, maar met de tijd zal onze technologie worden gedreven door de energie die beschikbaar is op elk punt van het universum. “

 

Nulpunt energie, is in metafysische zin energie uit het “niets” of eerder het aetherische veld, en is natuurkundig gezien de laagste vorm van energie in een fysiek mechanisch systeem, die constant blijft wanneer alle andere energie afwezig is. Dit bestrijdt eerdere definities van het vacuüm, zoals ruimte verstoken van de materie, het opnieuw definiëren van de zwarte ruimte van het heelal als een onzichtbare en kwantum constante interactie. Om dit in perspectief te zetten, de toepassing van energie die constant is en oneindig beschikbaar zou elke belangrijke commerciële energieleverancier, olie-industrieel en nutsbedrijf over de kop helpen. Tegelijkertijd zou daarmee de vervuiling van onze planeet grotendeels zijn opgelost. Iets waar de oligarchische energienet monopolisten en centrale bankiers (lees: Schaduwregering) die de autoriteiten wereldwijd weer aansturen volgens de berichtgeving, niet op zitten te wachten.
.
Kun je echt iets uit niets krijgen?
Het is onduidelijk of Tesla er ooit in is geslaagd zijn theorie in de praktijk te brengen. (Mede omdat de geschiedenis die ons op school wordt geleerd, Tesla geheel buiten de boeken houdt, en de dubieuze rol die grootbankier en oliemagnaat JP Morgan en Thomas Edison hierin speelden. Pas in 1927 toen fysicus Werner Heisenberg vaststelde dat de (a) beweging en (b)  exacte positie van deeltjes onberekenbaar blijven als gevolg van de onmogelijkheid om beide variabelen nauwkeurig simultaan te isoleren, bleek dat hij niet langer alleen stond  . Zijn bevindingen werden gepubliceerd in de Scientific American. Hierin werd Heisenbergs wet gevalideerd in het bestaan ​​van oneindige en onzichtbare energie, maar dat de variabelen niet konden worden gemeten, en daarmee niet wetenschappelijk aangetoond.
Meer concreet bewijs kwam in 1947 toen Hendrik Casimir ontdekte dat in de spleet (kleine afstand tussen identieke metalen platen kan ook ander materiaal zijn) delen van het electro-magnetisch spectrum worden opgeheven. De hierdoor ingekorte golflengtes fungeren als een kracht die ze naar binnen te duwen. Dit staat bekend als het Casimir-effect.
Casimir effect
Nulpunt energie kan worden waargenomen in de continue vloeibare toestand van Helium, die constant blijft, ongeacht de atmosferische temperatuur. Fysiek kan nulpunt energie worden gevoeld bij net nemen van een scherpe bocht of in een snelle lift, te wijten aan het verzet van traagheid. Fysicus Robert Forward zet  in 1984 deze theorie om in een daadwerkelijke toepassing van deze ontdekking. Het betreft de transformatie van nul-punt energie in bruikbare elektrische energie via de bouw van een “vacuüm fluctuatie batterij” op basis van het geleidende plaat ontwerp van het Casimir Energieveld. Door het indrukken van de platen door de krachten die ontstaan zou genoeg zijn om energie tot nul-punt energie om te zetten en elektrische energie op te wekken.De implicaties van nulpunt energie, zou een paradigma verschuiving teweeg brengen in een globale economie, die leunt op eindige brandstoffen en de industriele principes van vraag en aanbod.
...maar zo
Het zou een reden kunnen zijn waarom op de vlak de wetenschappelijke ontwikkelingen zo traag verlopen. Het behoeft geen verdere toelichting waarom de multi-miljarden industrie waarmee nu in ieders energie behoefte wordt voorzien deze hele handel komt stil te liggen omdat iedereen op zeker punt een eigen nulpunt generator heeft gescoord, n consument -af is. En misschien nog wel erger..de gouden handel in milieuheffingen inzake het terug dringen van die verdomde CO2 uitstoot. Die historisch laag is in vergelijking met andere jaren. Hoewel de hoeveelheid strontium, barium, koper, lithium, en nano-aluminium deeltjes in onze atmosfeer wel verontrustend hoog zijn. Maar dat probleem lost zich dan vanzelf ook op, aangezien vliegverkeer qua aandrijving dan niet langer afhankelijk meer zal zijn van straalmotoren..Het vrije-energie-initiatief wordt steeds relevanter in het licht van verslechterende omstandigheden in de wereldproblematiek, zoals deze door de VN en daaraan gelinkte agenda 21 (en 30) wordt geadresseerd. Nul-punt energie zou ons zou kunnen bevrijden van een Status Quo die afhankelijk is van, aan eindige grondstoffen bevestigde technologie . Wanneer de conventionele kaders van consumer driven wetenschap de horizon van onze toekomst heeft vervuild, zal een nieuwe, onafhankelijke wetenschap geworteld in een soort peer to peer grassroots beweging het over moeten nemen, waar de huidige mainstream wetenschap haar final frontier heeft bereikt. Binnen zo’ n wetenschappelijke gemeenschap zou Nulpunt energie centraal staan.Het vooruitzicht van oneindige energie die onafhankelijk kan worden gewekt op grote schaal, zou weleens het antwoord kunnen zijn op de nood binnen het sociale landschap waaronder de mensheid momenteel mondiaal gebukt gaat. Gezien de groeiende economische ongelijkheid. Waarin de meest wenselijke revolutie tusshappy-energie-banner1en de haves en not haves een Nulpunt Revolutie zou zijn.Ook in een meer metafysische implicatie, kan het cyclische en permanente karakter van deze energie dieper en meer wetenschappelijk verantwoord inzicht geven in de mechaniek van levens-energie en de hieraan gekoppelde levens-cycli en of er leven is na de dood. Het zou bovendien een einde kunnen maken aan de religie kaart die de elite altijd succesvol heeft kunnen spelen in het verdeel en heers spel.  Zodra duidelijk is dat energie evenredig in oorsprong gelijk is. En dat alles energie is, en de mens daar geen uitzondering op vormt, zullen apartheid, discriminatie, rassenhaat, xenofobie, angst voor het onbekende, onderscheid en religieuze oorlogen tot NUL worden gereduceerd.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *