Waarheid en Echte Vrijheid deel 7. Het brein; onbalans door Mind Control

WAARHEID EN ECHTE VRIJHEID deel 7
Het brein: Onbalans door Mind Control.

Screenshot 2015-03-24 at 22.33.37

                                                                                                                 door eric vdf ten hoopen

Liefde is alles, angst een illusie. De waarheid kan nooit vernietigd worden.

In deze serie van artikelen bespreek ik alles over: Bewustzijn, Mind Control , Natuur- en Spirituele Wetten, het Occulte en alle thema’s die betrekking hebben op de vrijheid van alle wezens op deze aarde. Deze rubriek kent geen taboethema’s, alles wordt besproken. Hier laat ik het licht schijnen op al het donkere op onze wereld. Ik zal krachtige oplossingen geven voor de problemen waar we als aardbewoners mee geconfronteerd worden op dit kritieke moment in de ontwikkeling van de aarde en de mensheid. Het moment van de keuze; bewustzijn of vernietiging, aarde of hel.

Screenshot 2015-03-24 at 22.33.48

Wat ik voortaan ook zal doen is evenementen melden welke van belang zijn voor de vrijheid van alle wezens. Indien je dus een evenement weet of organiseert welke helpt mensen en/of dieren vrij te maken of daar aandacht aan besteedt nodig ik je van harte uit deze aan mij te mailen via onderstaand mailadres. Ik neem wel de vrijheid zelf te bepalen wat ik wel of niet vind passen.

Voordat ik verder ga bij waar we de vorige keer zijn gebleven, wil ik eerst een ieder attenderen op de online cursus over de Unified Field Theory.

The Unified Field Theory.

The Resonance Project Foundation heeft een online programma ontwikkeld waarmee mensen diepgaande kennis kunnen opdoen over The Unified Field Theory. Op 1 mei 2015 startte de module DLV1 (Delegate level 1). Je kan op elk moment inspringen alle live gesprekken worden opgenomen. Het is een cursus met schriftelijk materiaal, video’s, live gesprekken met Nassim Haramein en anderen etc. etc. Het geeft diep inzicht in het huidige paradigma en in het paradigma wat we nodig hebben om tot een betere wereld te komen. Uitleg over de wiskundige formules over Black holes en het Universum, die je gewoon gaat begrijpen, tot aan wat de oude beschavingen wisten en waar wij van kunnen leren tot aan de energie die nodig is om UFO’s te laten reizen tussen de zonnestelsels. Het geeft je inzicht in wat ons allen één maakt en zal dat bewijzen. Het zal je laten zien waarom en hoe we verbonden zijn met alles in het Universum. Een scala aan onderwerpen die boeien van het begin tot het eind en die je opleiden tot het niveau van Delegate 1 van The Resonance Project Foundation. Er is geen speciale voorkennis vereist. Wel is het handig als je Engels van voldoende niveau is. De vaktaal of het jargon van de fysica leer je snel. Via de link hieronder kan je alle informatie vinden. Ik hoop dat velen van jullie willen bijdragen aan een betere wereld en een goede toekomst voor de generaties na ons en verdieping zullen zoeken via deze online academie. De link is:  http://academy.resonance.is/product/delegate-lvl1-exploring-unified-physics-program-pass-spring-2015/?rpf=62

Delegate Level 1 Program

Als het niet lukt mail mij dan even via het onderstaande mailadres.

AWAKE 2015

Onlangs gesproken op Awake 2015 een leuk evenement voor mensen die wat verder willen denken dan wat ze aangeboden wordt via de reguliere media. Awake 2015 was klein van opzet maar een succes dat minstens één keer per jaar plaats zal vinden. Ik houd jullie via deze blog op de hoogte.

Wat zijn de gevolgen van Mind Control op de twee hersenhelften?

Vorige keer (in juni) sloot ik af met de opmerking verder in te gaan op de twee methodes van Mind Control welke de linker of de rechter hersenhelft dominant maken. Om dit goed te begrijpen is het van belang de functiegebieden van de beide afzonderlijke hersenhelften te kennen. Ik verwijs je naar een eerder blog in deze serie waar dat uitgebreid beschreven staat. We herinneren ons de mannelijke linkerhelft en de rechterhelft met vrouwelijke eigenschappen.

http://projectavalon.net/forum4/attachment.php?attachmentid=29355&d=1427624586

Om goed te functioneren als mens, en een zo hoog mogelijk bewustzijn te hebben moeten de beide hersenhelften in balans zijn.
Als bij mensen alleen de linker hersenhelft ontwikkeld is of beter gezegd als de linkerhelft dominant is dan zal de rechterhelft ondergeschikt zijn. Mensen “leven” soms in de linker hersenhelft. Als dit gebeurt is de Neocortex beschadigd en zal een van de lager gelegen structuren die we inmiddels kennen als het Limbisch systeem en het Reptielenbrein de algemene controle overnemen. We weten dat het Limbisch systeem verantwoordelijk is voor emoties en dergelijke. Omdat dit systeem uitschakelt zal de mens met de dominante linker hersenhelft weinig of geen emoties kennen. Het Reptielenbrein neemt de controle over. Als je in de wereld om je heen kijkt zou je misschien iets zien van wat ik hier zeg?! Emotieloze bestuurders, banken die gezinnen zonder pardon op straat zetten, harde zakenmensen, mensen die niets meer om elkaar of om de wereld geven en alleen aan eigen genot en bevrediging denken (reptielen) etc. Je kan dit lijstje bijna eindeloos uitbreiden.

https://i2.wp.com/i.ytimg.com/vi/qU0y_nhALXY/hqdefault.jpg?resize=474%2C356

Wat nu als de rechter helft dominant is? Dan is er ook sprake van een hersen beschadiging en zal ook in dit geval een lagere structuur het besturen van deze mens overnemen. In dit geval zal het Reptielenbrein zich uitschakelen en zal het Limbisch systeem de boel overnemen. Men zal niet meer rationeel zijn, emoties nemen de overhand en men zal passief alles aanvaarden. Dit zien we ook in de wereld om ons heen. Mensen nemen hun toevlucht tot New Age en andere onzinnigheden. Laten alles gebeuren, van belastingverhoging tot het afpakken van een goed zorgsysteem aan toe. We zien zonder een vin te verroeren toe hoe financiën belangrijker zijn dan welzijn, hoe 500 miljoen dieren elk jaar geslacht worden na een verschrikkelijk leven te hebben gehad. De mensen met een dominante rechter hersenhelft zijn de perfecte slaaf. Ze werken van de vroege ochtend tot de late avond, nemen genoegen met 3 weken vakantie per jaar en zijn trots op dat wat ze denken te zijn. Ze vinden gezag prima en controle noodzakelijk. Het zijn vaak fans van de overheid. En vaak heeeeeel spiritueel. “Alles is zoals het is en alles is goed”, zeggen deze zwaar beschadigde mensen.

https://i0.wp.com/sagaciousnewsnetwork.com/wp-content/uploads/2013/07/mindcontrol-347x260.jpg?resize=466%2C349

Hoe komen we aan deze onbalans? Inderdaad de oplettende lezer weet het. Het is Mind Control!!
Als je links dominant bent ben je veel en vaak of zelfs uitsluitend blootgesteld aan “aardse zaken” zoals wiskunde, geschiedenis (jaartallen), heb je vast een indoctrinatiecentrum (school geheten) doorlopen, zat je op voetbal en keek je veel televisie. Zat je in het leger of bij de Padvinders. Als je al naar de kerk ging was je er zeker van dat je de bijbel moest gehoorzamen en als er geen bijbel was dan wel de door mensen gemaakte wetten.
Als je rechts dominant bent zal je juist veel “niet-aardse zaken” te verstouwen hebben gehad: Religie, spiritualiteit, New Age, ouders die je veel vertelden over de niet aardse zaken. Heb je “de juiste boeken” gelezen, etc.
Sommigen zullen zeggen: “Dit is reductionisme, het is te simpel”. Nou, nee dus: Hoe het brein functioneert bepaalt hoe we ons gedragen in deze wereld. Op een van mijn dag seminars zat een bekende neurowetenschapper die ook boeken geschreven heeft. Hij kwam naar voren en vroeg of hij iets mocht zeggen. Hij vertelde aan de groep dat alles wat ik vertelde hierover gewoon waar is. Het klopt van begin tot eind. Hij ging nog wat dieper op de materie in en maakte duidelijk dat er zelfs hersenscans zijn die dit aantonen. Hier is zo’n scan waar duidelijk te zien is wat geweld (Mind Control) doet.

We gaan slecht om met het grootste geschenk wat we hebben, de tempel van ons lichaam, het brein. We laten het vervallen tot een status van disfunctioneren. En daardoor hebben we als resultaat onplezierige en nare ervaringen, zijn we ongelukkige niet vrije mensen. Wij moeten goed begrijpen hoe we in elkaar zitten en hoe we functioneren. Want geloof me, er is een groepje mensen dat het heel goed weet en die wetenschap gebruikt als wapen om ons te controleren en te besturen. Als wapen tegen ons! En de meesten van ons zijn compleet onwetend over de methodes van Mind Control en hoe die werken. We hebben onderzocht en gevonden dat 1/1000ste van 1% van de mensen op deze wereld de Mind Control technieken begrijpt en de Natuurwetten beheerst. WAUW!!! En als je er niet door beïnvloed wilt worden moet je ze kennen anders heb je er geen wapen tegen en ben je willoos slachtoffer. In deze serie gaan we al de methodes die ik nu ken, en dat zijn er 15, grondig behandelen. Conclusie van dit blog is, dat als je gelukkig en vrij wilt zijn, je de Natuurwetten en de Mind Controle technieken moet kennen. Deze serie en/of mijn dagseminar kunnen je daarbij helpen. Natuurlijk is het ‘t beste beide te doen. Een dagseminar om snel de nodige kennis te hebben voor jezelf en de verdieping in dit blog zodat je uiteindelijk zelf het “grote werk” kan doen. Want mensen, het is nodig dat vele mensen deze kennis gaan delen en anderen bewust gaan maken. De tijd dringt er zijn ontwikkelingen gaande die ervoor zorgen dat over niet al te lange tijd de Mind Control 100% is en dan zijn wij en allen na ons die niet tot de selecte groep horen voor altijd slaaf. Tot de volgende blog.

Denk er aan: Op het pad naar de waarheid zijn er maar twee fouten; Niet beginnen of niet de hele weg gaan.
eric

yrplayed

Evenementen
1 mei 2016; Deventer dag seminar Natuur- en Spirituele wetten. Hoe het wel of niet kennen van deze wetten ons leven en gedrag beïnvloedt, Mind Control, bewustzijn, het occulte et cetera. Een lange sessie van 9.30 tot uiterlijk 21.30. Bij dit evenement is aanmelden via onderstaand emailadres verplicht. Entree is 25,00 euro in de voorverkoop. Aan de zaal 30,00 euro. Entree is inclusief koffie en thee. Lunch en diner moet men zelf meenemen of ter plekke bestellen. Alleen vegetarisch verkrijgbaar. Als bovenstaande je te lang duurt is deze stoomcursus een goed alternatief.

November 2016, 12 daagse studiereis naar Mexico, de Maya Riviera. Intensief de Unified Field Theory leren en beleven, dagelijkse sessies in het Nederlands. Het begin van een nieuw paradigma.. Maximale deelname 12 personen.

https://i0.wp.com/www.scientias.nl/wp-content/uploads/2012/08/maya5.jpg?resize=474%2C237

Januari 2017, 12 daagse studiereis door Egypte langs de piramides, de tempels, mystieke plekken. Intensief de Unified Field Theory leren en beleven, dagelijkse sessies, een uur les in de koningskamer van de piramide: Waar was deze voor?! Van Cairo tot Aswan en Abu Simbel en alles er tussen. Maximale deelname 19 personen.

https://i0.wp.com/freesun.nl/content//thumbnails/772_EGYPTE1.jpg?resize=279%2C209

Denk er aan: vragen, suggesties, discussiepunten of evenementen? Mail ze naar info@resonanceproject.nl of via Skype als je wil praten op; erictenhoopen1

Liefde is alles, angst een illusie. De waarheid kan nooit vernietigd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *