Echte vrede komt van binnenuit

Er is veel discussie rondom de aanslagen in Parijs. Ongeacht ieders visie op de (werkelijke) daders. Duidelijk is dat het doel is om groepen regen elkaar op te zetten, en lift te geven aan een escalatie naar burgeroorlogen en zelf WOIII. Het is belangrijk dat iedereen zich niet laat meeslepen in emoties die enkel leiden tot verdere verwijdering en daarmee escalatie van een conflict dat doelbewust door makelaars en grossiers in oorlogstuig in gang werd gezet.

De vraag is hoe het toch kan dat er gevoelsmatig zoveel toenemende negativiteit is in de wereld terwijl veruit de meeste mensen voor vrede zijn.
De wijze waarop we denken in het Westen, staat onze eigen wijsheid nog weleens in de weg. We noemen onszelf al gauw spiritueel en vredelievend, niet gehinderd door enig besef van blikveld vernauwende, religieuze dogmatiek die onze cultuur van schuld en zonden doordringt. Een cultuur die weliswaar geleid heeft tot en hoge mate van welvaart en kennis, maar tegen welke prijs?

Misschien zou je kunnen zeggen dat onze kennis ophoudt waar het bij het volkeren als de Cherokee, Navajo (Dine), Hopi en Anasazi begint. Een mooi voorbeeld daarvan vindt je hieronder. Als upstarts beginnen we al te klappen, als de echte climax en het sluitstuk van de levens-symphonie nog moeten komen.

De Westerse New Age visie.

wat je voedt
In de wereld van de Cherokee, gaat het verhaal verder..

cherokee

In de Cherokee wereld, eindigt het verhaal op deze manier: De oude Cherokee antwoordde eenvoudig,”. Als je ze echt goed wilt voeden, winnen ze allebei “en hij vervolgde:” Weet je, als ik ervoor zou kiezen alleen de witte wolf te voeden, zal de zwarte wolf zich terug trekken in een donkere plek en zich schuil houden om vanachter elke hoek te wachten tot ik afgeleid of zwak ben om me dan te bespringen om zo de aandacht af te dwingen die hij hunkert te krijgen. Hij zal altijd boos zijn en altijd vechten tegen de witte wolf. Maar als ik hem erken, is hij gelukkig en de witte wolf is blij en wint iedereen. Want de zwarte wolf heeft vele kwaliteiten – vasthoudendheid, moed, onverschrokkenheid, wilskracht en groot strategisch inzicht – die ik in zekere tijden anders ontbeer en die bij de witte wolf ontbreken. Maar de witte wolf heeft compassie, kracht, zorgzaamheid en het vermogen om te herkennen wat er in het beste belang is van ons allemaal.

Zie je zoon, de witte wolf heeft de zwarte wolf nodig aan zijn zijde. Als je er slechts één zou voeden zou de ander verhongeren en zij zullen onbeheersbaar geworden. Voor hen beiden zorgen betekent dat zij je beiden zullen dienen en zullen zij niets doen, dat geen deel uitmaakt van iets groters, iets goeds, voor het leven. Voedt hen beiden en er geen interne strijd meer zijn voor jouw aandacht. En zodra je geen innerlijke strijd kent, kunt je de stem horen van het diepere weten dat je zal begeleiden bij het maken van de juiste keuzes binnen elke omstandigheid. Vrede, mijn zoon, is de Cherokee missie in het leven. Een man die innerlijke vrede kent heeft alles. Een man in wie conflicten woeden is met zichzelf in oorlog en blijft uiteindelijk met niets achter.

Hoe iemand er voor kiest om te communiceren met de tegengestelde krachten in zijn of haar leven zal bepalend zijn voor de mate van liefde en vrede in zijn  / haar ervaringen. Het tegenovergestelde van liefde is geen haat. Dit is onverschilligheid, en haat is daarvan het product. Geef enkel aandacht aan een van deze twee polaire krachten en aanvaard het lijden of gids hen beiden en ervaar balans en ware vrijheid. “

Echte vrede Komt van Binnen uit.

wolven1

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *