Waarheid en echte vrijheid deel 8

1.-Onbalans-heerst

WAARHEID EN ECHTE VRIJHEID deel 8
Brein onbalans door Mind Control en de pijnappelklier.

tafelfotodoor eric vdf ten hoopen

Liefde is alles, angst een illusie. De waarheid kan nooit vernietigd worden.

In deze serie van artikelen bespreek ik alles over: Bewustzijn, Mind Control , Natuur- en Spirituele Wetten, het Occulte en alle thema’s die betrekking hebben op de vrijheid van alle wezens op deze aarde. Deze rubriek kent geen taboethema’s, alles wordt besproken. Hier laat ik het licht schijnen op al het donkere op onze wereld. Ik zal krachtige oplossingen geven voor de problemen waar we als aardbewoners mee geconfronteerd worden op dit kritieke moment in de ontwikkeling van de aarde en de mensheid. Het moment van de keuze; bewustzijn of vernietiging, aarde of hel.

 

waarheid 7 1

 

Wat ik voortaan ook zal doen is evenementen melden welke van belang zijn voor de vrijheid van alle wezens. Indien je dus een evenement weet of organiseert welke helpt mensen en/of dieren vrij te maken of daar aandacht aan besteedt nodig ik je van harte uit deze aan mij te mailen via onderstaand mailadres. Ik neem wel de vrijheid zelf te bepalen wat ik wel of niet vind passen.
Voordat ik verder ga bij waar we de vorige keer zijn gebleven, wil ik eerst een ieder nog eens attenderen op de online cursus over de Unified Field Theory. Het is van belang dat zo veel mogelijk mensen kennis hebben van de Unified Field Theory. Omdat deze theorie dezelfde uitwerking heeft als de Natuur- en Spirituele wetten. Kennis daarvan en het delen van die kennis helpt ons het huidige paradigma te verschuiven. Kom een keer naar een inleiding over de Unified Field Theory welke ik doe voor de Gezond Verstand Avonden of in Deventer (hou de agenda in de gaten of laat je op de maillijst zetten voor mijn evenementen op info@resonanceproject.nl ). De online cursus vergt een redelijke investering, dat zie je als je de link aanklikt. Maar wees er zeker van dat je waar voor je geld krijgt en als je tot het hoogste niveau gaat je het zelfs terug kan verdienen met het geven van workshops of presentaties. Om zeker te weten of het iets voor je is dan raad ik je echt de inleiding aan. Die investering is erg laag een tientje voor de zaal en een avondje tijd….. ik betaal de koffie of thee.(Y)
The Unified Field Theory.
The Resonance Project Foundation heeft een online programma ontwikkeld waarmee mensen diepgaande kennis kunnen opdoen over The Unified Field Theory. Op 1 mei 2015 startte de module DLV1 (Delegate level 1). Je kan op elk moment inspringen, alle live gesprekken worden opgenomen. Het is een cursus met schriftelijk(digitaal) materiaal, video’s, live gesprekken met Nassim Haramein en anderen etc. etc. Het geeft diep inzicht in het huidige paradigma en in het paradigma wat we nodig hebben om tot een betere wereld te komen. Uitleg over de wiskundige formules over Black holes en het Universum, die je gewoon gaat begrijpen, tot aan wat de oude beschavingen wisten en wat wij er van kunnen leren tot aan de energie die nodig is om UFO’s te laten reizen tussen de zonnestelsels. Het geeft je inzicht in wat ons allen één maakt en zal dat bewijzen. Het zal je laten zien waarom en hoe we verbonden zijn met alles in het Universum. Wat onze rol is in het Universum en hoe we alles kunnen beïnvloeden. Een scala aan onderwerpen die boeien van het begin tot het eind en die je opleiden tot het niveau van Delegate 1 van The Resonance Project Foundation. Er is geen speciale voorkennis vereist. Wel is het handig als je Engels van voldoende niveau is. De vaktaal of het jargon van de fysica leer je snel. Via de link hieronder kan je alle informatie vinden. Ik hoop dat velen van jullie willen bijdragen aan een betere wereld en een goede toekomst voor de generaties na ons en verdieping zullen zoeken via deze online academie. De link heb ik in deel 7 gegeven. Klik op de foto en bekijk alle relevante informatie

 

aristoteles

Vandaag begin ik met een quote van Aristoteles: “Armoede is de vader van revolutie en misdaad”.
We weten dat veel misdaden gepleegd worden uit puur winstbejag, daar speelt armoede geen rol. Wat daar wel speelt is een dominante mannelijke hersenhelft. De vorige keer heb ik besproken wat onbalans in het brein doet en wat de gevolgen zijn. Als we dan kijken wat armoede doet dan zien we ook deze effecten. Als je armoede ervaart dan leef je in stress dus schiet je bewustzijn in het Reptielenbrein en leef je vandaar uit. Wat je dan doet is overleven. Al je beslissingen zijn dan gericht op overleven ten koste van alles. Je leeft met een laag bewustzijn. De beslissingen die je neemt als je in het Reptielenbrein leeft zijn niet gebaseerd op rede. Vergis je niet: het in stand houden van armoede is een belangrijke methode van Mind Control. Kijk in de wereld om je heen; veel mensen hebben net genoeg om rond te komen of net niet genoeg. Ze leven dus continu in stress. En zijn dus volledig onder controle van overheden, elite, uitkeringsinstanties, etc. Een mooie film om eens te kijken, welke een perfecte allegorie is voor Mind Control is “They Live”. Oei! Soms gebruik ik woorden waarvan de betekenis niet voor iedereen meteen duidelijk is. Ik moet daar op letten.
Allegorie is er zo een. Het betekent dat het een verhaal is met een verborgen mening of boodschap. Vaak politiek maar het kan ook met religie of gewoon met kennisoverdracht of bewustwording te maken hebben. Dat laatste is in “They Live” het geval. Een allegorie geeft morele informatie. Ik gebruik dit woord vaker en zal regelmatig allegorische films benoemen die de moeite waard zijn te bekijken in het kader van de onderwerpen die ik hier bespreek.

they live

Scene uit “They Live”.

Avatar is er ook zo een. Zeker een spirituele allegorie  . Even een ander uitstapje: de pijnappelklier.
Pijnappelklier
Als we over breinbalans spreken is het niet onbelangrijk ook hier wat aandacht aan te geven. Ik heb het uitgebreid over onbalans van het brein gehad. Maar wat gebeurd er nu als het brein wel in balans is? Als de linker en rechter hemisfeer gelijk ontwikkeld zijn en samenwerken; de ene helft niet dominant is over de andere? Ze in harmonie zijn? De Neocortex, het hogere denkcentrum van het menselijke brein, acteert dan perfect in zijn rol van uitvoerend commandocentrum van het gehele brein. Zoals het bedoeld is te zijn in een volledig juist functionerend menselijk brein. De mens met dit brein wordt niet geregeerd door oneigenlijke emoties en behoeftes en werkt en denkt ook niet vanuit de vecht- of vluchtmodus. Hij heeft geen verlangen zeggenschap en controle te hebben over andere mensen. Deze mens is in staat weloverwogen beredeneerde beslissingen te nemen. Dus… als het brein in balans is heeft de mens met dat brein geen meester- en ook geen slaafmentaliteit. Hij is geen meester over anderen en ook geen slaaf van anderen. Hij is meester over zichzelf. Ik noem het vaak: Deze mensen hebben een interne monarchie en een externe anarchie. Ze zijn hun eigen koning of heerser en kennen geen koningen of heersers van buitenaf. Ze zijn hun eigen baas niemand anders dan zijzelf kan eigenaar zijn van deze mens. Met andere woorden deze mensen zijn niet meer verdeeld. Zoals ze denken zo voelen ze zich en zo handelen ze. Deze drie modaliteiten van bewustzijn zijn volledig in lijn met elkaar. Gedachten emoties en acties zijn in harmonie. Een mooie test voor je zelf: Handel jij altijd zoals je het wilt en voelt? Zo nee dan heb je nog wat te doen. Betaal je belastingen terwijl je tegen oorlog bent? Eet je vlees terwijl je een dierenvriend bent? Accepteer je vaccinaties voor je kind als je weet wat er in zit? En ga zo maar door.
Wat heeft dat met de pijnappelklier te maken? Wel: In het limbische deel van het brein vinden we verschillende belangrijke organen. We weten al dat het limbische brein het mogelijk maakt dat we emoties voelen. Maar ook de pijnappelklier zit daar. Precies in het midden van het brein (zie plaatje). Van de voorkant gezien zit hij precies in het midden, net boven de wenkbrauwen en van bovenaf gezien in het midden van de schedel. We noemen hem ook wel het derde oog of het alziende oog.

pijnappelklier

pijnappelklier1

De pijnappelklier wordt actief als het brein in balans is en maakt het hogere bewustzijn wakker, waardoor mensen werkelijk zien wat er in en om hen heen gaande is, en maakt onderscheidend vermogen mogelijk als dit deel van het brein open gaat. Dat bereik je alleen met een brein dat in balans is. Ik ga later in op verschillende technieken om deze staat van bewustzijn te bereiken. Ik geef ook een hele serie van technieken om het brein in balans te brengen. Dat dit “occulte” informatie is mag de pret niet drukken  Toch? Dan is die informatie ineens niet meer occult. Want occult betekend niet meer en niet minder dan…. verborgen.
Over occult gesproken: er is een aantal symbolen dat al duizenden jaren geassocieerd worden met de verschillende bewustzijnsniveaus of componenten in dit geval. We kennen allemaal de driehoek met de punt omhoog, de piramide, die staat voor de Mannelijk kant van het bewustzijn, Yang.

piraHet is het oer-fallussymbool dat het mannelijk geslachtsdeel representeert. Het wordt geassocieerd met actie, met alles wat naar buiten gericht is, buiten zichzelf. Ofwel wat in interactie is met de buitenwereld. De actieve mannelijke component van bewustzijn. Het mannelijke aspect staat voor de linker hersenhelft, zoals ik eerder al heb vertelt. Dit is een archetypisch symbool dat diep in ons onderbewustzijn herkend wordt. In het leger of bij de politie zien we dit symbool vaak. Hoe meer fallussen op de mouw hoe meer je bent of denkt te zijn ………….
Tegenpool is dan natuurlijk de driehoek met de punt omlaag. Ook een archetypisch symbool het representeert de rechterhersenhelft, het Vrouwelijke, Yin. Dat is het oersymbool voor de baarmoeder. Het symboliseert de heilige vrouwelijke energie en gaat over emoties. Het gaat over dat deel van het bewustzijn dat naar binnen kijkt. Het interne aspect van bewustzijn. We zien hier in de maatschappij ook voorbeelden van. Met name als passief gedrag gewenst is. Bijvoorbeeld als je een voorrangskruising nadert. voorrangsDe redenen daarvoor bespreek ik later. Als we deze archetypische symbolen samenbrengen hebben we een zeer herkenbaar symbool.

Het Salomonszegel. Het is overal ter wereld gevonden en is al duizenden jaren het symbool voor een gebalanceerd brein. Dat is niet waarvoor het altijd gebruikt is …. Maar dat is wel de occulte betekenis. En je ziet dat het in elkaar verweven is. Niet de één op de ander maar gelijkwaardig verweven. In de alchemie noemen ze dit de chemische bruiloft omdat de chemische en elektrische activiteit optimaal functioneren om het spiritueel te zeggen in heelheid; eenheid in harmonie. Het heet Salomonszegel omdat de mannelijke energie voor de zon staat (SOL) en vrouwelijke energie voor de maan (Mon). Actie is geassocieerd met de zon, dag. Passiviteit de vrouwelijke energie met de maan, nacht, slapen. Die samengebracht geven balans. En geven het begin van het ontwaken van de pijnappelklier. Als u nu dacht dat Salomon ooit bestaan heeft, nee dus het is occulte wetenschap. Ik ga het nog heel vaak hebben over symbolisme en wat dat met ons onderbewuste doet. In marketing, Mind Control en ga maar door. Mensen, de moraal van dit verhaal is; als wij uit deze destructieve staat van bewustzijn willen komen als mensheid dan zullen we aan het brein moeten werken. We moeten anders omgaan met onze tempel. We moeten er goed voor zorgen en geen destructieve dingen doen. Kennis opdoen en deze kennis delen.Screenshot 2015-03-24 at 22.31.41

De volgende keer ga ik het hebben over polariteiten: liefde versus angst En wie weet: onze kijk op de wereld.
Tot de volgende blog.
Denk er aan: Op het pad naar de waarheid zijn er maar twee fouten; Niet beginnen of niet de hele weg gaan.
eric

 

 

 

 

Evenementen
1 mei 2016; Deventer Dag seminar Natuur- en Spirituele wetten. Hoe het wel of niet kennen van deze wetten ons leven en gedrag beïnvloedt, Mind Control, bewustzijn, het occulte et cetera. Een lange sessie van 9.30 tot uiterlijk 21.30. Bij dit evenement is aanmelden via onderstaand emailadres verplicht. Entree is 25,00 euro in de voorverkoop. Aan de zaal 30,00 euro. Entree is inclusief koffie en thee. Lunch en diner moet men zelf meenemen of ter plekke bestellen. Alleen vegetarisch verkrijgbaar.

the truth
November2016, 12 daagse studiereis naar Mexico, de Maya Riviera. Intensief de Unified Field Theory leren en beleven, dagelijkse sessies in het Nederlands. Het begin van een nieuw paradigma.. Maximale deelname 12 personen.

waarheid 7 5.jpg
 Januari2017, 12 daagse studiereis door Egypte langs de piramides, de tempels, mystieke plekken. Intensief de Unified Field Theory leren en beleven, dagelijkse sessies, een uur les in de koningskamer van de piramide: Waar was deze voor?! Van Cairo tot Aswan en Abu Simbel en alles er tussen. Maximale deelname 19 personen.

Coherence Meditation Crystals
Vanaf januari 2016 zullen wij meditatie trainingen met Coherence Meditation Crystals organiseren. Deze trainingen duren een dag en aan het eind van deze dag bent u in staat met het kristal te mediteren en de energie die het u geeft aan anderen te geven voor heling of welk doel ook. Dit zijn dus geen vage meditatietrainingen maar wij maken hier gebruik van de nieuwste technologie. De kristallen zijn laboratorium gegroeide 100% zuivere Kwartskristallen die de eigenschap hebben heel veel informatie op te slaan. Ze zijn verzadigd met alle mogelijke frequenties en vibraties en wekken energie op uit de ruimte rondom u. De technologie die hielp bij het bouwen van de piramides in Egypte en die tijdreizen mogelijk maakt. U kunt de energie voelen stromen door uw handen als u met deze kristallen werkt. Tesla begreep deze technologie wij inmiddels ook. U kunt op 2 manieren deelnemen.
Deelnemen en aan het eind van de dag uw set kristallen meenemen of deelnemen met geleende kristallen. U kunt dan na de training overwegen of u de kristallen aan wenst te schaffen. Over de kosten van beide mogelijkheden zullen wij u nog informeren. Deze kristallen zijn nergens ter wereld te koop alleen wij kunnen ze u aanbieden omdat wij de technologie begrijpen en toe kunnen passen. Deze kristallen zijn in staat levenslang energie te geven (ook elektrische stroom) hoeven nooit bijgeladen te worden en ook “reinigen” zoals dat bij natuurlijke kristallen nodig is hoeft niet. Deze kristallen verhogen de frequentie van uw bio veld. Door resonantie (let op onze naam) The Resonance Project Nederland kan u dus helpen uw frequenties te verhogen, de meditaties te verdiepen. Het resultaat van het gebruik van deze kristallen is velerlei. Mensen rapporteren, helderder denken, hogere concentratie, levendiger, energieker, gelukkiger, meer samenhang met de omgeving en ga zo maar door. Deze kristallen zijn zowel via Stichting The Resonance Project Nederland als via de webshop op deze site te verkrijgen. Op onderstaande foto’s ziet u wat voorbeelden van de kristallen. Helemaal onderaan twee aura foto’s van een vrouw voor de meditatie met de kristallen en een na een meditatie van 5 minuten met een Coherence kristal. Geloof het niet, probeer het !! Voel het!!

12-lagen-dna-kristallen-300x223

tetr

aurafotovoor-300x222

aurafotona

Voor                                                                                                                               Na  vijf minuten

 

 

Meer informatie op onderstaande e-mail adres.
Denk er aan: vragen, suggesties, discussiepunten of evenementen? Mail ze naar info@resonanceproject.nl of via Skype als je wil praten op; erictenhoopen1
Liefde is alles, angst een illusie. De waarheid kan nooit vernietigd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *