Veelvuldig chronisch tekort aan B12. Wat zijn de gevolgen?

Minimaal 1,6 miljoen ‘nuchtere, aardse’ Medelanders, van jong tot oud, hebben nu, zonder dat ze dat weten, te maken met de impact van een niet (h)erkend, of niet goed behandeld B12-tekort (Zoals B12 injecties met hydroxocobalamine B12 – een B12 soort die jammer genoeg vaak niet goed kan worden opgenomen en omgezet door het lichaam).
Vitamine B12, de ‘Koning der Vitamines, is essentieel voor een goed immuunsysteem, voor het zuurstof-transport, voor het helpen beschermen en goed laten functioneren van de zenuwen en zenuwbanen, het aansturen van andere Vitamines (B6, B11 en D3 bijv.), voor een goede stofwisseling van eiwitten, koolhydraten en vetten; voor een goede afvalverwerking, citroenzuurcyclus, vorming van DNA, celdeling; het maken van gezonde rode bloedcellen; de succesvolle opname van ijzer; het hebben van een goed geheugen, etc., etc. Daarnaast is B12 heel belangrijk voor je geestelijk welbevinden, je ‘Joie de Vivre’ (Zin in het leven, zelfliefde, daadkracht, stootkracht, creativiteit, humor, stoutmoedigheid, lef, weerbaar zijn, etc).
B12 DNA.jpg
Zo’n B12 tekort ontstaat door een opnameprobleem van B12 uit dierlijk voedsel (vlees, vis, kaas, eieren etc) in de maagdarmstreek. En dat kan komen door stress, te weinig maagzuur (let op: daar krijgen álle 50 plussers mee te maken..), vegetarisme-veganisme-raw food eten, het eten van tarwe, het veelvuldig gebruik van alcohol, lachgas, anti-biotica, het slikken van de pil of maagzuurremmers, een vervuilde lever, een maagverkleining, etc. Een B12-tekort, hoe onschuldig het ook klinkt, zet wél de poort wijd open voor alle mogelijke lichamelijke én psychische klachten, kwalen en ziekten waar jij als individu aanleg voor hebt. eieruuhDat maakt het klachtenbeeld ook zo divers en bijna ongeloofwaardig breed. Kijk hier eens voor de uitgebreide B12 tekort symptomenlijst, met meer dan 700 verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek: https://vitamineb12nu.nl/vitamineb1…
Onze grootste, nog levende, filosoof, zei ooit: “Je gaat het pas zien als je het doorhebt”. Dat geldt ook voor dit onderwerp: als je ineens het hele ‘plaatje’ van een geniepig, sluipend en slopend B12 tekort ziet, als onderliggende factor bij heel veel gezondheidsproblemen, is je werkelijkheid voorgoed veranderd.
Na zuurstof, water en licht, die alle onontbeerlijk zijn voor het leven op aarde is vitamine B12 het stofje dat de mensheid direct verbindt met de Oerbron. Ik heb me regelmatig afgevraagd waarom de Schepper het zo ingewikkeld heeft gemaakt. Je krijgt B12 alleen maar binnen als je dierlijk voedsel eet en als je over voldoende intrinsic factor beschikt, het eiwitje dat je zelf moet maken en dat zich aan het B12 bindt. Alleen dan wordt B12 in het bloed opgenomen.
weergave vit B12
Voor wie B12 al ontdekt heeft is bovenstaande informatie misschien niet nieuw meer. Maar er is nóg iets bijzonders aan deze vitamine, net voorbij de grens van de wetenschap, althans, binnen de grenzen van de huidige wetenschap. En dat vraagt om een inleiding. Mensen met een hogere B12 huishouding cq opname, blijken minder gevoelig voor suggestie, en meer bewust van diepere inzichten.
Laten we daarvoor als uitgangspunt d door de huidige wetenschap aangenomen en geaccepteerde Evolutie-theorie nemen. In onze evolutie hebben wij als soort altijd vreemde ongelijkmatige sprongen gemaakt. Er zijn altijd ontbrekende schakels geweest of onverwachte mutaties cq wendingen daarin.
Archeologen en andere wetenschappers zijn daar nog altijd tevergeefs naar op zoek. Creationisten grijpen dit aan om aan te tonen dat God ons heeft geschapen, maar zijn de Evolutieleer en het Scheppingsverhaal in de Bijbel niet de twee helften van dezelfde munt? Bewustzijn beweegt zich binnen ons mens wezen in feite dichter en dichter naar het Goddelijke (naar God of Pi afhankelijk waar je voorkeur ligt)
Screenshot 2015-12-03 at 19.26.00Zodra we aankomen in een nieuwe fase, is de trigger vaak eerst een evolutie binnen bewustwording. Een soort: wederopstanding. Weer een stuk verder in de richting van onze originele blauwdruk. Verandering die van binnenuit begint en zich uiteindelijk uit kristaliseert in de materie. (vorm)
Zou het kunnen dat de moderne wetenschap hier getuige van is, maar geen flauw idee hebben waaronder ze het kunnen taggen en categoriseren?. En als zij het al niet kunnen bevatten, hoe moeten wij ‘gewone stervelingen’ het dan nog snappen?  Stel je voor dat we massaal in paniek zouden raken. Ondertussen nemen de aantallen die het niet hoeven te snappen omdat ze genoeg hebben aan weten, in onregelmatige sprongen toe. Dat het niet meer te stoppen is, is een feit. Wij, de mens, zijn aan het veranderen. En wij laten de wetenschap die dit fenomeen al ruim 10 tot 20 jaar bestudeert, ver achter ons. Hun kennis is te beperk(en)d. Zo was er een aantal jaar geleden in New Mexico een conventie van genetici van over de hele wereld waar de onverklaarbare wereldwijde toename in DNA mutaties werd besproken.
Screenshot 2015-12-03 at 20.13.21Screenshot 2015-12-03 at 19.21.24
Tegelijkertijd nam het aantal mensen die Hoog Gevoelig en sterk intuïtief ontwikkeld zijn, toe. De wetenschappers daar constateerden dit, maar hadden geen enkel idee wat dit veroorzaakte en wat de gevolgen voor de lange termijn zouden zijn. Als ze de Heilige Geometrie hadden bestudeerd dan hadden kunnen weten wat er gebeurt. Zodra het zogenaamde “Junk-dna” dat kristallijn is van natuur, wordt geactiveerd zorgen ineens 12 dna strengen dat je 10 keer zoveel informatie tot je beschikking hebt dan het geval is bij de huidige 2 strengen. Aangezien de 12 strengen in actieve modus worden gesynchroniseerd met de 12 chakra’s. Hierdoor komt er een immense hoeveelheid energie vrij in het lichaam.
Screenshot 2015-12-03 at 20.12.44Screenshot 2015-12-03 at 19.30.47Screenshot 2015-12-03 at 20.08.55Screenshot 2015-12-03 at 20.08.01
Dit zal ons bevrijden uit onze toestand van beperking cq beperkte waarneming in 3D. Dat dit nog niet op grote schaal heeft doorgezet, heeft voor een groot deel met onze voeding te maken en stress indicatoren die wereldwijd een hoge mate aan oxidatieve stress opleveren en de werking van onze schildklier en bijnierreserve heftig belasten.
Dit valt samen met een bevolking die niets vermoedend kampt met een chronisch niet (h)erkend B12-gebrek. En dat is nou precies wat de (r)evolutionaire ‘ombouw’ die sinds een paar jaar geleden begonnen is, in het lichaam van de hoog gevoelige spirituele medemens, nodig heeft om dat proces te katalyseren. Een ombouw, waar je nog nauwelijks iets over leest of hoort in de media, maar die wel degelijk plaatsvindt: Er komen chakra’s bij (van 7 naar 13), er worden slapende DNA-ketens geactiveerd; De hersenen gaan anders functioneren (mensen gaan meer in hun Hart en minder in hun hoofd leven),
De fijngevoeligheid van de zintuigen neemt toe, de paranormale vermogens gaan bloeien; men wordt steeds intuitiever, . De crux van dit verhaal:
Hooggevoelige, en begaafde voornamelijk intuïtieve mensen, zijn er bij extra inname van B12 zeer gebaat.
De enorme vraag van het lichaam putte de voorraden binnen het lichaam al gauw uit en veroorzaakt  allerlei klachten zoals: intense vermoeidheid (burn out), intense hoofdpijnen, vreemde tintelingen in ledematen, benauwdheid op de borst; duizeligheid; psychisch uit balans zijn, niet meer tegen druk (stress) kunnen; extra hoog gevoelig raken voor licht, geluid, mensen, voedingstoffen, etc., etc.
foto hansHet Goede Nieuws is dat hier om de hoek: dat er  mede gebaseerd op jarenlange research van Hans Reijnen uit het Brabantse Deurne, een hoog gedoseerde krachtige B12 smelttabletten formule, is ontwikkeld mét foliumzuur. Hiervan knappen de meeste hoog gevoelige driftig aan het mediteren geslagen en / of fris kijkende systeem verwerpende mens redelijk, goed, tot en met zelfs spectaculair op. En kan die (r)evolutionaire ombouw van het lichaam soepel en relatief snel haar weg vervolgen: Veel hoog gevoeligen zijn na een maand of vier hoog gedoseerd B12 gebruik (vrijwel) klachtenvrij, zijn niet of nauwelijks meer hoog gevoelig; staan extra in hun kracht; zijn als het ware dieper geíncarneerd IN hun lichaam en kunnen eindelijk voor het eerst datgene moeiteloos gaan neerzetten waarvoor ze geboren zijn. Dat maakt deze nieuwe B12 zuigtablettenformule tot een geschenk uit de hemel. En voor sommigen (zo’n 25% van de benutters) is het zelfs het laatste stukje van de puzzel. En dat is werkelijk bijzonder om te horen én mee te maken. Lees svp. in dit verband de talloze B12-ervaringsverhalen, zoals van Clare van den Berg en Edwin van der Sande, tussen alle andere B12 opknapverhalen: https://vitamineb12nu.nl/vitamineb1…
DE VRAAG van de lezers van dit artikel kan dus zijn: “BEN IK EEN TYPISCHE B-TWAALVER”? EN HOE ZIET DAT ER DAN UIT?
Typische B12-ers zijn vaak Hoog Sensitieve Personen –  ‘puristen’ – houden van schoonheid – zijn sterk verbonden met de Aarde, de natuur en met dieren- ze hebben sterk ontwikkelde empatische tot zelfs telepathische vermogens – hun hogere zintuigen zijn meer uitgesproken ontwikkeld – ze nemen soms de aanwezigheid van entiteiten en/of andere energievormen waar – het zijn heel liefdevolle mensen – ze hebben moeite met geweld en het nieuws in de wereld- ze hebben een diep en helder weten – hebben incarnatie problemen – ze voelen zich als een vreemdeling op aarde of hebben het gevoel te leven in ‘de omgekeerde wereld’ – het zijn bijna altijd visueel-ruimtelijke leerlingen – het zijn beelddenkers – vaak ook auditief leerlingen – het zijn laatbloeiers die lang het gevoel hadden in de ‘wachtkamer’ te zitten – ze kennen het gemis of het gevoel van een “verloren tweelinghelft” – ze hebben hun ‘bestaansrecht’ niet echt kunnen pakken – en/of ervaring met moeizaam of “bedreigd moederschap”– en/of hebben te maken of voelen zich geraakt door schending van de Integriteit van de Vrouw /Moeder Aarde binnen het patriarchale systeem dat de mensheid domineert – ze hebben een ‘Goddelijke taak’ maar krijgen die maar moeizaam neergezet op aarde –- ze hebben groot gevoel voor eerlijkheid en rechtvaardigheid – het zijn HARTwerkers, ze zijn uit het goede hout gesneden – ze geven nooit op, ook al wordt het nog zo zwaar gemaakt; worden ze nog zo getest door (financiële) tegenslag en fysiek ongemak-of relationele problemen -ze blijven zoeken totdat het antwoord op hun gezondheidspuzzel en daaraan verbonden missie kloppend en compleet is…- en ze weten al die tijd intuïtief dat ze er uiteindelijk (uit) gaan komen..alle onbegrip vanuit hun omgeving ten spijt. HET B12 thema is: je Bestaansrecht kunnen claimen -Leven.. en dus moeiteloos, vanuit de Flow, vanuit de Intuïtie, in verbinding met het Geheel, jouw uniek pad (zielen-bestemming) laten ontstaan, groeien… NB: Geheel in lijn overigens met het fantastische spirituele Uitleg- en Perspectief-boek van de Amerikaanse Penney Peirce:
De Kracht van Waarneming (Uitgeverij Altamira). Warm aanbevolen voor alle ‘B12-ers’ (tip ook van B12-arts Hans Reijnen).

De Nieuwe,  Multidimensionale Mens zal tot veel meer in staat zijn
De mens is al verwikkeld in het nemen van een erg grote evolutionaire sprong waarbij we weldra tot veel meer in staat zullen blijken te zijn dan we ooit voor mogelijk hielden. En het zijn juist de B-twaalvers die het eerst overgaan naar de nieuwe werkelijkheid. Met het ontwikkelen van een geheel nieuw Kosmisch Licht Lichaam zullen wij ons ook kunnen door ontwikkelen naar een waar kosmisch bewustzijn. Het begrip multidimensionaliteit zal werkelijkheid worden op een manier die voorheen Science Fiction heette. Tot nu toe hebben we de tijd altijd als lineair beleefd. Terwijl ons langzaam duidelijk begint te worden dat de tijd waarschijnlijk ook twee- of zelfs driedimensionaal is. Dan wordt de tijd geen lineair maar een circulair principe, of zelfs een drie dimensionale bol. En als de tijd driedimensionaal is dan kunnen wij ook op twee of drie plaatsen tegelijk zijn. Zullen wij dan in staat blijken te zijn om tevitruvius_300 gaan tijdreizen. Op basis van dit non-lokaliteitsprincipe zullen wij elkaar ook kunnen ‘opbellen’ zonder GSM. En ik heb al aan heel wat patiënten mijn vermoeden uitgesproken dat wij weldra geheel anders zullen (moeten) gaan eten: veel meer vegetarisch met meer noten, zaden en exotisch fruit. Dit zal er in kunnen resulteren dat wij uiteindelijk niet meer zullen hoeven te eten. Zal het monetaire stelsel vervangen gaan worden door betaling in natura. Zal het nog twee of twaalf jaar duren voordat leven in eenheidsbewustzijn meer gestalte zal gaan krijgen?

Ik wens je veel succes met al deze info en natuurlijk Extra Veel (hernieuwde) Vitaliteit!
Vrij naar een artikel van Bo Baden  oorspronkelijke bron: www.vitamineb12nu.nl

Een gedachte over “Veelvuldig chronisch tekort aan B12. Wat zijn de gevolgen?”

  1. Dag Paul,
    Al jaren vertel ik dit verhaal. Inmiddels heb ik al vele lezingen over vitamine B12 tekort gegeven die velen aanspreekt. Inmiddels is een B12 tekort echt een volksziekte aan het worden die zijn weerga niet kent. Vele vage en ook ernstige klachten kunnen opgelost worden…als de juiste diagnose maar kan worden gesteld.
    De diagnose? In Nederland hanteert met waarden van B 12 in het bloed van 20 jaar geleden en dus veel te laag. In vele landen ligt de ondergrens van de B12 bloedwaarde op 3 tot 4 x hoger.
    Tijd om wakker te worden!
    Groetjes Rineke

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *