Waarheid en Echte Vrijheid Deel 10 Wereldbeeld en Vrije Wil

WAARHEID EN ECHTE VRIJHEID deel 10
Wereldbeeld en vrije wil.

 

Eric vdf Hoopen

door eric vdf ten hoopen

Liefde is alles, angst een illusie. De waarheid kan nooit vernietigd worden.

In deze serie van artikelen bespreek ik alles over: Bewustzijn, Mind Control , Natuur- en Spirituele Wetten, het Occulte en alle thema’s die betrekking hebben op de vrijheid van alle wezens op deze aarde. Deze rubriek kent geen taboethema’s, alles wordt besproken. Hier laat ik het licht schijnen op al het donkere op onze wereld. Ik zal krachtige oplossingen geven voor de problemen waar we als aardbewoners mee geconfronteerd worden op dit kritieke moment in de ontwikkeling van de aarde en de mensheid. Het moment van de keuze; bewustzijn of vernietiging, aarde of hel.

 

Screenshot 2015-03-24 at 22.33.48

Beste lezers,
Deel 10 in een lange serie van wie weet wel 1000 afleveringen. Ik val vaak in herhaling en dat doe ik bewust. Ook nu herhaal ik nog eens dat dit een aaneensluitend geheel van informatie is en als dit de eerste keer is dat je dit blog leest je waarschijnlijk een stuk van de film mist want je moet eerst de voorgaande delen lezen. Ik krijg van sommige lezers de opmerking dat het allemaal wat langdradig is en of het niet sneller kan. Ja dat kan! Maar ik doe het niet . Mensen die voor het eerst in aanraking komen met deze onderwerpen hebben alle info nodig om tot een juist beeld en begrip te komen. Ga ik te snel dan verlies ik mensen ga ik te langzaam dan kan het saai zijn. Sta me bij zeg ik dan. Deze informatie is belangrijk. Deel het en praat er over. Wees kritisch naar mij en laat weten wat je denkt of hoe je deze informatie verwerkt en eigen maakt. Laat me ook weten hoe je deze informatie met anderen deelt. En hoe ik daarbij kan helpen.

worldview4

Wereldbeeld
De vorige keer heb ik afgesloten met een stukje herhaling over solipsisme vandaag zal duidelijk worden waarom solipsisme zo’n belangrijke rol speelt en waarom ik zo benadruk daar kennis van te hebben.
Eigenlijk gaat deze hele serie artikelen over het laten zien dat er zoiets als “waarheid” is. Dat is het enige stukje waar je in moet geloven. Dat waarheid bestaat. Want bewijzen dat waarheid bestaat is erg lastig. Dat is ongeveer even lastig als bewijzen dat je van je echtgenote houdt of van je hond. Je kan het wel zeggen maar bewijs het maar eens even. Natuurlijk kun je dat door je gedrag en houding grotendeels aantonen maar dat is met waarheid ook zo. Als je er lang genoeg op studeert dan heb je het wel een keer te pakken en dan weet je het zeker. Maar zo maar even bewijzen is niet te doen, althans ik heb dat nog niet gevonden. Dus vraag ik jullie te geloven in het feit dat waarheid bestaat. Je wil geen solipsist zijn dus dat geloof je wel. Onze spirituele reis is eigenlijk alleen maar het zoeken naar dat wat waar is. Misschien moet je er even voor gaan zitten en dat eens overdenken. Want wat is die spirituele reis anders?

Screenshot 2015-02-13 at 14.22.57

Ik hoor graag de alternatieven. Kijk even naar het woord “verlichting” als je verlicht bent wat heb je dan? JAAA…. de waarheid gevonden!! Je hebt kennis en die kennis moet WAAR zijn anders is die irrelevant en zinloos, zelfs desinformatie. Verlichte wezens zijn dus doordrongen van de waarheid, dus als we geloven in verlichting, grote meesters, ingewijden, dan is waarheid eigenlijk vanzelfsprekend. Maar bewijzen? Nee dat kan ik (nog) niet. Maar treur niet door deze serie artikelen te bestuderen kom je er vanzelf achter. Waarheid maakt vrij geloof me .
De laatste keer heb ik het gehad over polariteiten. Onder andere over de emotionele polariteiten liefde en angst. Dit zijn de twee meest essentiële emotionele kwaliteiten die we kunnen ervaren. Al het andere wat we voelen of beleven komt voort uit één van deze twee. Liefde is alles wat we goed noemen, opwekkend, opbeurend, alles wat ons helpt of verder brengt in onze reis naar evolutie en wat orde brengt in onze levens. Als je dieper op het begrip liefde ingaat besef je dat dit de kracht is die zorgt voor groeiend bewustzijn. De tegenpool (wat het eigenlijk niet is) van liefde is angst (zeg maar de afwezigheid van liefde). Angst is de kracht die bewustzijn afknijpt, sluit, ontoegankelijk maakt. Het sluit ogen, verstand en oren van bewuste wezens zodat deze de waarheid (bewustzijn) niet kunnen zien, horen, voelen. Angst leidt uitsluitend naar chaos.
Als liefde overheerst in een wezen dan kan dat wezen één worden met zichzelf. Ik zeg dan dat hij of zij, de in- en externe componenten van bewustzijn op één lijn heeft. Zoals het wezen denkt zo zal het zich voelen en zo zal het zich gedragen. Denken, voelen en acties op één lijn. Er is geen interne contradictie. En daar kun je dat wezen niet vanaf brengen. Dit is het wezen, zoals een mens zou moeten zijn, het is in interne harmonie, is soeverein, is in balans met het ik. De linker en rechter hersenhelft zijn in balans. Er is coherentie. Nogmaals; dit is soeverein, het koninkrijk van en in het zelf. Geen heersers van buitenaf. Geen slaaf, maar eigen meester!

gs-928ff-Slavernij
Als de angst overheerst dan zien we het tegenovergestelde. Er is interne chaos, men doet dingen die men eigenlijk niet wil. Er is verwarring en interne strijd. Chaos, slavernij en niet voor jezelf opkomen. Er is geen soevereiniteit. Men is diep ongelukkig met wat men (moet) doen. Er is disharmonie. Men is slaaf van het systeem. Mensen die in angst leven begrijpen niet wat er binnenin hen gebeurt en dus al helemaal niet wat er om hen heen gaande is. Er is dus volledige onbalans er is zelfs sprake van zelfhaat. Mensen in angst zijn makkelijk onder controle te stellen. Ze wensen zelfs controle. Kijk maar na een 9/11 of andere aanslagen, controlemaatregelen nemen toe en velen juichen dat toe. Ze leven tenslotte in angst.

images
Als liefde de wereld overspoelt zien we dat er vrijheid is. Liefde is vrijheid. En daarom zijn we zover weg van vrijheid in de huidige wereld. Die lijkt steeds verder van ons af te komen. We verliezen alleen maar vrijheid. Dat komt omdat velen (de meesten) van ons de vrije wil gebruiken om voor angst te kiezen in plaats van voor de bewustzijnsverhogende energie van liefde. Veel mensen, de meerderheid, kijken weg van wat er gaande is, negeren het of nemen zelfs deel aan wat gaande is en houden het in stand meestal voor eigen gewin of omdat het comfortabel voor ze is. Ze kiezen voor angst, verwarring en chaos en dat doen ze omdat ze de Natuurwetten niet kennen. Begrijp goed: Kiezen voor liefde of angst bepaalt onze gezamenlijk realiteit. Als de meerderheid liefde kiest hebben we vrijheid. Kiest de meerderheid angst dan zitten we met chaos, externe controle, slavernij, ellende! Bij alle keuzes die we maken bepalen liefde of angst hoe we de dingen beleven. Ze bepalen onze realiteit door onze eigen keuze voor de één of de ander. Geen twijfel mogelijk!! Als jij denkt dat dit niet klopt laat het me weten, vertel me wat niet klopt want het zit zo in elkaar, zo werkt de natuur. Laat me maar zien waar het ooit één keer anders werkte!!
Waarom zijn gebeurtenissen in de wereld zo chaotisch voor veel mensen? Omdat we ze niet begrijpen. Niemand leerde ons de dynamiek van de Natuurwetprincipes! Die kennis werd verborgen, occult gemaakt, duizenden jaren lang! Dus mensen nemen beslissingen in staat van verwarring, onbegrip. En dat komt door de kracht die we angst noemen. En zolang we voor angst kiezen zullen we nooit de staat van vrijheid bereiken waar we zo naar verlangen.
We willen van de chaos af maar we zorgen alleen maar voor meer chaos. Door meer angst die vraagt om controle die vraagt om meer chaos. Het is alsof we de was willen drogen door er meer water op te gooien! Rechters, politieagenten, politici, parkeerwachters, bestuurders, en hééééééél veel mensen snappen niet dat je meer chaos krijgt door meer controle en waarom snappen ze dat niet? Omdat ze de Natuurwetten niet kennen!!
Het wereldbeeld schisma
Wat is wereldbeeld en wereldbeeldschisma? Er zijn twee totaal verschillende wereldbeelden op deze aarde. Die beide gebaseerd zijn op angst. Ze leiden beide tot chaos, disharmonie, controle en alles waar we aan denken wat slecht is (kwaad). Dit zijn twee wereldbeelden die alleen in de illusie bestaan. De ene is gebaseerd in een extreem linker breinschisma. We kennen de linker- en rechter breinaspecten reeds uit eerdere blogs in deze serie. Mensen met een extreem linker breindominantie zijn dokters, wiskundigen, accountants, advocaten etc. Het wereldbeeld wat hierbij past is het wereldbeeld van “Willekeur” (in het Engels randomness). Dus links dominant geeft het wereldbeeld WILLEKEUR. Hieronder het schema dat ik tijdens mijn dag seminars gebruik.

schis

 

 

Je ziet aan de linkerkant het rijtje staan dat hoort bij dit schisma. Mensen met een brein in onbalans dat links dominant is, denken dat het Universum een groot ongeluk is. De Big Bang theorie. “Geloof dat er toevallig vanuit het niets alles ontstond en ik verklaar je alles wat daarna gebeurde. Er is geen intelligentie in de natuur, er is geen intelligentie die orde brengt”. Ze zijn atheïst. Het leven heeft geen doel en is ook puur toeval. Het op deze manier denken is de bakermat voor satanisme (zien we over de hele wereld), atheïsme, maar ook totalitaire systemen. Bedenk dat veel mensen dit slikken vanwege de oude wetenschap. Die beweerde dit allemaal als waar. Nieuwe wetenschap die niets hoeft te bewijzen maar gewoon onderzoekt zoals de Unified Field Theory laat inderdaad andere dingen zien. Dit wereldbeeld is tevens verantwoordelijk voor sociaal Darwinisme en moreel relativisme.

 

sociaal darwinismedeterminisme

 

 

 

 

 

 

Sociaal Darwinisme is verantwoordelijk voor het denken dat mensen mogen beslissen wie leeft en wie niet. Het is God spelen! Denk aan de oorlogen, eugenetica, farmacie, e.d.
Moreel relativisme maakt dat mensen willekeurig kunnen bepalen wat moreel is en wat niet. Mensenwetten komen hier uit voort. Regels en geboden of verboden. Zoek dit op en diep het begrip verder uit. Het zal je verbazen hoe diep wij in die wereld zitten.

Het tweede wereldbeeld dat ontstaat uit een brein dat in onbalans is, is het wereldbeeld van Determinisme. De mensen met een rechts dominant brein, ook hiervan ken je de eigenschappen al of kan je ze lezen in eerdere delen van dit blog. De extreem rechts dominante mensen zie je in verzorgende beroepen, para medici, psychologen, therapeuten, etc. Nep-spirituelen zijn vaak zeer rechts dominant. Zijn blij met alles, denken dat alles goed is zoals het is. Alles heeft zijn nut ook het slechte wat zij niet slecht noemen. Deze mensen zijn toppers in het alles accepteren wat er is en zoals het gaat zonder ook maar één vin te verroeren om dingen te veranderen om te verbeteren. Ze mediteren liever 12 uur per dag en helaas dat heeft tot nu toe niets geholpen. De elite heeft mensen graag in deze staat van bewustzijn. Ze doen alles wat opgedragen wordt, ze hebben geen vrije wil, accepteren gezag, werken netjes en betalen zonder mopperen alle belastingen en boetes. Accepteren oorlogen, dood en verderf gewoon omdat het zo hoort, het is goed zoals het is. Ze geloven dat God alles regelt dus ja dan is alles toch goed?! Alles wat gebeurt is zo gepland dus kun je er niets tegen doen en dat hoeft ook niet. Omdat God of een hogere macht alles regelt kan er niets veranderen dus wederom je hoeft niets te doen. Dit deterministisch denken is de voedingsbodem voor extreme religies en slaafs denken.
In geen van deze beide schisma’s ligt de waarheid. De waarheid ligt zoals gewoonlijk in het midden. Bovenstaand schema laat dat mooi zien. Dus niet helemaal links of rechts maar balans. Balans geeft vrede, geeft rust, geeft orde. Mensen die links dominant zijn denken dat Natuurwetten niet bestaan en mensen met een rechter onbalans of dominantie denken dat vrij wil niet bestaat. De oplossing ligt dus in kennis en toepassing van Natuurwetten (die ik nog uitgebreid ga behandelen) en de vrije wil toepassen door te kiezen vanuit de positieve emotionele polariteit: Liefde. Jullie kennen de gulden regel? Dat wat je in het Universum brengt of geeft krijg je terug. We zien dus dat in de wereld deze twee dingen ontbreken; Natuurwetten kent men niet en vrije wil wordt genegeerd Dat geeft ordervolgers. Mensen die de staat van beleg in stand houden. Mensen die slavernij en onderdrukking in stand houden. Zien jullie hoe het werkt? Zo nee ….mail me, stel vragen, kom naar mijn presentaties of seminars!! Zorg dat je het begrijpt!! Lees er over luister naar mensen die wel weten hoe het werkt. Kom bij me. Skype etc. Zorg dat je begrijpt dat deze polariteiten uit de beide werelden van onbalans elkaar in balans zetten.

balans

Balans is een must. Later geef ik methoden en technieken om balans in het brein te stimuleren maar de belangrijkste techniek is kennis en toepassing van Natuurwetten.
Volgende keer ga ik in op de verschillen tussen magie en tovenarij en vrije wil.

 

 

Tot de volgende blog.
Denk eraan: Op het pad naar de waarheid zijn er maar twee fouten; Niet beginnen of niet de hele weg gaan.

eric

Evenementen
14 april 2016 Harderwijk, Spirituele Vereniging Helios. Inleiding in de Unified Field Theory.
Voor meer details kijk op de website van; Spirituele Vereniging Helios Harderwijk.

1 mei 2016; Deventer Dag seminar Natuur- en Spirituele wetten. Hoe het wel of niet kennen van deze wetten ons leven en gedrag beïnvloedt, Mind Control, bewustzijn, het occulte et cetera. Een lange sessie van 9.30 tot uiterlijk 21.30. Bij dit evenement is aanmelden via onderstaand emailadres verplicht. Entree is 25,00 euro in de voorverkoop. Aan de zaal 30,00 euro. Entree is inclusief koffie en thee. Lunch en diner moet men zelf meenemen of ter plekke bestellen. Alleen vegetarisch verkrijgbaar;
NOVEMBER 2016, 12 daagse studiereis naar Mexico, de Maya Riviera. Intensief de Unified Field Theory leren en beleven, dagelijkse sessies in het Nederlands. Het begin van een nieuw paradigma.. Maximale deelname 12 personen;

 

waarheid 7 5.jpg
Januari 2017, 12 daagse studiereis door Egypte langs de piramides, de tempels, mystieke plekken. Intensief de Unified Field Theory leren en beleven, dagelijkse sessies, een uur les in de koningskamer van de piramide: Waar was deze voor?! Van Cairo tot Aswan en Abu Simbel en alles er tussen. Maximale deelname 19 personen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Heb je vragen, suggesties, discussiepunten of evenementen?
Mail ze naar info@resonanceproject.nl of via Skype als je wil praten op; erictenhoopen1

 

 

Liefde is alles, angst een illusie. De waarheid kan nooit vernietigd worden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *