Na dreiging met Grexit, nu dreiging met Schexit

Na dreiging met Grexit, nu dreiging met Schexit: onterecht. Sinds de aanslagen in Parijs op 13 november probeert Europa een antwoord te vinden op het vluchtelingenprobleem. Dit jaar alleen al zijn er 906.587 vluchtelingen en migranten over zee Europa binnen gekomen, 758.790 hebben via de Griekse eilanden de oversteek gemaakt.

1. Het probleem is niet nieuw: de voorbije tien jaar kwamen er jaarlijks gemiddeld 40.000 migranten, voornamelijk moslim mannen, Griekenlandbinnen. Nu zijn het er zóveel meer, en voor het eerst ook heel veel vrouwen, en 45% kinderen.

De Europese Unie heeft twee vluchtelingentops gehouden die het probleem moesten aanpakken. Die hebben het beoogde resultaat niet opgeleverd: vluchtelingen blijven de weg zoeken en vinden naar Europa. De meesten onder hen willen naar het beloofde land: Duitsland, het ‘paradijs’. Griekenland is De Poort naar dat paradijs. Honderdduizenden oorlogsvluchtelingen, maar ook ‘economische vluchtelingen’ hebben de woorden van Angela Merkel goed in hun oren geknoopt: “Wir schaffen das”.

2. De bondskanselier verwoordde daarmee de principes van de Europese Unie die in het EU Charter van Fundamentele Rechten is opgenomen: de onschendbaarheid van de menselijke waardigheid en solidariteit. Niet iedereen in Europa is het eens met Merkel. Haar houding zou haar wel eens politiek duur kunnen komen te staan. Hardliners binnen de Europese Unie vinden dat de grenzen voor economische migranten én oorlogsvluchtelingen moeten worden gesloten.

Vooral de voormalige Oostbloklanden zijn niet bereid vluchtelingen op hun grondgebied door te laten, laat staan op te vangen. Vanuit deze hoek was er de afgelopen weken dan ook veel kritiek op de manier waarop Griekenland omgaat met de vluchtelingenstroom. Er werd gezegd dat de Griekse grensop een gatenkaas lijkt, een lekke zeef is, dat Griekenland zijn werk niet goed doet, dat het land geen hulp aanvaardt bij het managen van de vluchtelingenstroom, en het probleem gewoon doorschuift naar de andere lidstaten. Als ‘oplossing’ werd voorgesteld om Griekenland gedurende een bepaalde tijd buiten de Schengenzone te stellen.

Een Schexit-scenario doet zonder meer denken aan de bekende Grexit-dreiging. Het lijkt er vooral op dat Brussel andermaal op zoek is naar een zondebok voor haar eigen falende EU-beleid, in dit geval wat betreft de vluchtelingencrisis.

Een lekke grens?

De Griekse kust is eveneens de buitengrens van de Europese Unie. Griekenland bewaakt deze grens van 13.767 kilometer met geavanceerd militair materieel dat over de jaren heen is aangekocht bij voornamelijk Amerikaanse, Duitse, Franse en ook Nederlandse leveranciers. De goede bewaking van zijn kustgrens is voor Griekenland belangrijk, want buurland en NAVO-partner Turkije schendt sinds 1974 regelmatig de Griekse soeverineit met schepen en vliegtuigen. Dit gebeurt op zeer regelmatige basis.

Turkije heeft als enig land het VN-zeerechtenverdrag nooit ondertekend en heeft een eigen opvatting over de soevereine rechten van vooral de Griekse eilanden. Het gaat hier om territoriale wateren, luchtruim, continentale plaat en Exclusieve Economische Zones. Griekenland is heel alert, houdt zijn grenzen zorgvuldig in de gaten en reageert op iedere schending. Dat leidt regelmatig tot schermutselingen die zelden de westersemedia halen.

1 http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php – Cijfers van UNHCR – geraadpleegd 7 december 2015

2 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm

Artikel wordt vervolgd op: Joop.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *