Boekreview Week 3. Het bedrog van Rome

De Rooms Katholieke Kerk, een uitgedacht instituut

Gebaseerd op leugens, intriges en malversaties.

Maurits Prins is er in geslaagd een onthullend boek te schrijven over de

onwaarheden en malversaties van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij laat op een

overtuigende manier zien dat de zogenaamde waarheid van de christelijke religie

op niets berust. Op een heldere manier legt hij uit hoe het oorspronkelijk is

ontstaan vanuit eigenbelang, leugens, fantasie en machtsmisbruik.

Hij ontdekte dat de geschriften van het Nieuwe Testament slechts een kleine

selectie zijn uit een verzameling van duizenden fragmenten. Deze zorgvuldig

geselecteerde teksten werden samengevoegd alsof ze bij elkaar hoorden. Ze

werden vervolgens gezuiverd, regelmatig herzien en er werd van alles aan

toegevoegd en uit weggelaten. De Bijbelse evangeliën, zoals wij die kennen, zijn

vervalst en zitten vol hiaten. Daardoor ontstond er een nieuw soort theologisch

christendom, waarbij ze het oorspronkelijke gnosticisme de nek om wilden

draaien.

Als hoog sensitief kind wist hij al dat er zaken niet klopten, omdat die niet in

overeenstemming waren met wat er verkondigd werd en dat maakte hem

nieuwsgierig. De inleiding geeft een inkijkje hoe hij dit persoonlijk ervaren

heeft.

Met dit boek wil hij bereiken dat de spiraal van bedwelming en verlamming

doorbroken wordt, zodat ieder mens vanuit zijn innerlijk mag ontwaken.

Dit boek is toegankelijk, boeiend en aangrijpend geschreven en voor iedereen

leesbaar.

Zijn boek is een historisch-wetenschappelijk en filosofisch onderzoeksrapport

over de onverwachte oorsprong van het katholicisme en het christendom.

‘Alle wegen leiden naar Rome’, zo luidt een oud gezegde, waarschijnlijk omdat

deze stad vele eeuwen lang als centrum fungeerde van het politieke, religieuze

en filosofische beleven. Want hoe je het ook wendt of keert, waar je ook gaat

of staat en in welk onderzoek dan ook, altijd weer word je de geestelijke en

wereldlijke macht gewaar van een stad die staat aan de bakermat van een

religieus systeem dat onze wereld heeft gevormd en dat al eeuwen lang

fungeert als een ‘mannenclub van macht’, roerend met scherp geklauwde

vingers in de pap van menig regering, van menig universiteit en

onderzoeksinstelling en zelfs van menig militair apparaat.

Waar alles onderhevig lijkt te zijn aan universele wetten van afwisseling van

groei en verval, duidelijk zichtbaar in de opkomst en ondergang van om het

even welk keizerrijk dan ook, lijkt ook de ‘Heilige Stoel’ niet meer helemaal

het bedrog van Romewaterpas te staan, noch aardschokbestendig. We leven in een tijd waarin volop

getornd word aan oude waarheden en waarin de meest gerespecteerde

instituten veel geld en moeite kwijt zijn aan futiele pogingen om de steeds

duidelijker zichtbare scheuren in hun blazoen op te lappen. De Kerk van Rome

ontsnapt niet aan de seizoenen van de wereld; ze lijkt duidelijk te zijn

aangeland in haar herfst en kampt met immer groeiende aantallen ‘afvalligen’.

Dit bijzondere boek is geschreven door zo een afvallige, een man die van jongs

af aan een intense en intieme verbinding heeft gehad met alle dogma’s,

leerstellingen, doelstellingen en zelfs seksuele aberraties, die dit overjarige

instituut kenschetsen. Een man die tijdens zijn leven en in zijn vorige levens

herhaalde malen belangrijke functies in dit religieuze machtsbolwerk heeft

vervuld en van dichtbij heeft meegemaakt hoe ‘de vork in de steel zit’.

Middels zijn talenten voor doortastend wetenschappelijk onderzoek schetst de

auteur zijn persoonlijke zoektocht naar de waarheid achter de façades en

onthult hij de ware oorsprong en bestaansredenen van het katholicisme, dat zo

lang zijn eigen leven heeft gevormd en … vervormd.

Een indringend relaas, geschreven in begrijpelijke taal, dat menig heilig huisje

omver haalt, maar ook wijst op de vele goede en mooie dingen die tot stand

zijn gebracht door talloze hardwerkende en goed bedoelende christenen met

het hart op de juiste plaats.

 

Over de auteur Maurits Prins

MauritsboekRome-kleinMaurits Prins is psycholoog ( Jungiaans ) en filosoof, hij heeft als zodanig 45 jaar

lang een praktijk gevoerd. Onder zijn cliënten die hem consulteerden maar ook

bij vele anderen stond hij bekend als een aimabel mensen mens die er voor

iedereen was die hem nodig had. Een idealist in de meest zuivere betekenis van

het woord die ging voor eerlijkheid en rechtvaardigheid en daardoor bij menig

vakgenoot niet geliefd was. Dit vanwege het feit, dat hij ook als spiritueel

energetisch therapeut mensen behandelde waarmee hij iemand innerlijke rust

en evenwicht bezorgde.Van kindsbeen af beschikte hij over uitzonderlijke

talenten zoals, dat hij alles doorzag, dat hij dingen van te voren wist en zag

aankomen, wat we ook wel helderziendheid noemen. Na zijn studies wist hij

zijn opgedane kennis op de universiteit en zijn talenten uitstekend te

combineren onder één pet wat hem tot een uitzonderlijk psycholoog maakte.

Met zijn speerpunten: mensen universeel te laten ontwaken en het beste uit

iemand naar boven te halen is hij volledig geslaagd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *