De grootste diefstal op het volk ooit, en U gelooft nooit wie de dader is

Met de kop van dit artikel is niets teveel gezegd. De vraag is bent u zich ondanks de lading van hiervan, volledig bewust van de ernst en de omvang van de misdadigheid van dit vergrijp. Het komt uiteindelijk neer op bewustwording.

“Uw belang” dat van uw familie vrienden en kennissen, kortom ieders belang. Het gaat om datgene waar velen al enige tijd dat onbestemde gevoel kennen van een “sense of theft” dat uiteindelijk werd ontdekt door een kleine groep mensen binnen de samenleving die door omstandigheden in een juridische strijd, al 25 jaar om hun vrijheid en leven vechten. Dit is hun verhaal!

Voorafgaand is het wel goed om te melden dat zij ook nog eens hun rechtszaken winnen en in hun gelijk gesteld worden. Niet alleen door rechters maar ook door de ombudsman. En dat is uitzonderlijk. Het zijn de politieke volksvertegenwoordigers die al deze feiten negeren. Hoe komt dat? En hoe kan dat zomaar?  Dat zochten zij uit en kwamen tot een verbazingwekkende conclusie. Ons mensenrecht staat gewoon in strafrecht.

Het begrip mensenrecht, publiek recht en privaat recht worden met voeten getreden in de grootste diefstal op het volk ooit, nu de economische crises en de privatisering van de overheid dit jaar hun afrondende fase in gaat. (dat heeft alles te maken met de Participatiewet die in 2013 is in gegaan)
Als wel de participatie maatschappij 2015 een feit werd. Er nu ook een transitie gaande is die links of rechtsom kan gaan.

OverheidHierbij presenteren wij u een waar gebeurd verhaal over de zienswijze bij gemeente Amsterdam op burgers (mensen) die tegen die politieke achtergrond tegen de schendingen van hun recht moeten vechten en daarmee empirisch voorbeeld zijn van hoe mensen gevangen genomen worden door gemeenten in privaatrecht en daarmee uit hun publiekrecht gezet worden.  “Hun menselijk recht da hen zomaar wordt ontnomen middels onbehoorlijk bestuur door de plaatselijke politiek.” Hun recht wordt door zakelijk handelen te niet gedaan en bij herhaling (tot in het oneindige) in schuldslavernij gedwongen. Desondanks is het ondanks de ongelijke verhoudingen na 25 jaar TOT OP HEDEN nog niet gelukt om dit moedige groepje bewoners van een unieke zelf gecreëerde biotoop ergens aan de oevers van het IJ eronder te krijgen !

ht durpkeHet heeft iets weg van het kleine dorpje dat dapper weerstand blijft bieden tegen de Romeinse overheersing, in het beeldverhaal van Asterix en Obelix.  Tegen de zwarte tovenarij van de ambtelijke taal en spelling blijkt niet de Bijbel maar het Burgerlijk Wetboek de formule van hét tovermiddel te bevatten om je tegen ambtelijke tuig succesvol te kunnen verweren. Wat uit de voorbereidingen in uitvoering van het verweer vooral als meest verontrustend element naar voren kwam steeds, is de schaal waarop volksvertegenwoordigers vanuit de overheid /overheden uw recht schenden door pathologisch de wet te overtreden. (Stelselmatige overtredingen die in strijd met de wet een privaat zakelijk recht in dwang en over hun publiekelijk recht heen gevestigd word. En let wél: In een onaanvaardbare doorkruising van het recht en de wet.

De ambtenaren die hierin hun ambtseed schenden, schenden de integriteit beginselen, de (grond)wet als wel de mensenrechten, begaan een onaanvaardbare doorkruising van het menselijk recht om ook vrij te mogen leven in hun publiekrechtelijk recht.

We zijn in een wereld van corruptie, banken fraude, verzekerings- fraude en grootschalig diefstal op het volk terecht gekomen in een distopie, die dankzij het decor van de schijndemocratie die de meesten van ons blind maakt en doofstom houdt, kortom totaal onbewust van de voorbereidende staat van oorlog die ons wordt opgedrongen.

Het begrip van de wet is in de basis echter zo eenvoudig, dat je je kunt af waarom regelgeving de wetgeving zo ondoorzichtig heeft gemaakt. Een ieder (Nederlands Staatsburger) word geacht de wet te kennen. Deze is (internationaal) opgebouwd uit 3 kern principes:  “niet doden” “niet stelen“ “niet dwingen” simpeler word het ook niet. De trias politica stelt de gerechtelijke macht van de rechtstaat boven het publiekelijk recht en het privaat recht en mensen worden in dit voorbeeld decennia in bestuursrecht gevangen gehouden in rondjes rond de kerk. Ook als de burger hierin zijn gelijk haalt, halen de ambtenaren hun schouders op en gaan gewoon door met hun onbehoorlijk bestuur, of starten de gerechtelijke procedure gewoon weer van voren af aan, omdat het kan. Omdat er geen strafrecht of ander gevolg aan hangt.

De mensen worden hierdoor slachtoffer van dit onrechtmatig handelen en misdaden van hun volksvertegenwoordigers. In vast gesteld onbehoorlijk bestuur door hoog gerechtshof rechter de heer, Ulco van der Pol, dienstdoende ombudsman te Amsterdam hadden uitspraken van rechters geen enkel effect.
Alleen herstel van de rechtstaat kan het Nederlands volk nog redden. Door 25 jaar onbehoorlijk bestuur en daar tegen te blijven vechten is het een groep bewoners in Amsterdam duidelijk geworden, wáár het recht dat zij ook wérkelijk hebben, geschonden word. De weeffout is duidelijk op de overtreding in dat recht van de wet vast gelegd. Het probleem: Zij kozen het verkeerde recht in hun rechtskeuze.

Door “wederrechtelijk handelen” van politiek bedrijvende ambtenaren wordt uw publiekrecht ondermijnd door list en bedrog of in dwang. Deze vorm van onbehoorlijk bestuur, is al vele jaren gaande. Veel al onbewust door deze politieke verenigingen, in besluiten en beleidsvorming want ook dat is een groot probleem. Vele bestuurders weten niet dat zij zich hier schuldig aan maken en denken dat ze het werkelijk goed doen.

In deze zienswijzen wordt een 25 jaar lange strijd tegen dit onrecht beschreven, van een groepje mensen die werkelijk vrije mensen zijn die begrepen hebben wat hun recht is en wat er met hen overkomen is de afgelopen 25 jaar dat deze strijd duurt..
Stress, zelfmoord, verdriet, woede, frustratie een leven dat zich grotendeels afspeelde in rechtbanken en anderzijds vechten voor hun recht op leven met in een enkel geval zelfs het verlies hun eigen leven.
Het is inmiddels kristalhelder, door hun verhaal waar de weeffout van de onaanvaardbare doorkruising zit, zowel ombudsman rapporten als uitspraken van verschillende rechters en Raad van State bevestigen dit. Door de jaren is een overzicht van vergaderingen uitspraken en besluiten gedocumenteerd, die een duidelijk overzicht geven, hoe deze spelletjes politiek gespeeld worden. Hoe mensen in schuldenslavernij worden gedwongen en gevangen worden ,in privaatrechtelijke contracten van gebakken lucht. Klem gezet in dwang dmv speculatie beding met hun leven waarin de mensenrechten en de wet worden geschonden en beëdigde ambtenaren ook strafbaar stelt in strafrecht. Waar blijft het vonnis?

Wij hopen dat ook u dit gevaar in de overgang naar teloorgang en verloedering  van de democratie naar privaatrechtelijke dictatuur ziet voor het reële gevaar dat het is. Waarin het volk aantoonbaar binnenkort in dwang, alle vrijheid en hun rechten verliezen, en dat het einddoel waarvoor het ambtelijk apparaat (in haar transitie naar de complete privatisering van het publieke domein, waarin wij alvorens eerst van ons gemeenschappelijk bezit en daarna onze private bezittingen, uiteindelijk zelf te eindigen in privaat bezit. In feite zoals dat in 1913 met ons geldsysteem en de banken, en toen langzaam maar zeker binnen alle domeinen van onze gemeenschappelijke ruimte en middelen en de aansturing hiervan. Het is de grootste zwendel en gezien de gevolgen tot dusver al, hoogverraad in optima forma, van de mensheid ooit in onze gedocumenteerde geschiedenis. Deze grove schending van het recht, is zowel in de uitvoering als effect ongeëvenaard, en zal hoewel aangestuurd door een kleine elite, om te beginnen moeten worden bestreden bij de uitvoerders van deze misdadige organisatie.

Zoals altijd, tonen wij u op onze site een waarheid van verschil maar wel met de opdracht m niets voor waar aan te nemen, alvorens eerst je eigen onderzoek te hebben gedaan. We spreken enkel de hoop uit u hiermee op een spoor gezet te hebben dat ook in uw eigen belang en vrijheid en dat van ieder ander in de weg naar bewustwording mee te geven. Door de aandacht aan dit simpel feit van die onaanvaardbare doorkruising van het recht, duidelijk te maken. Hier de vinger op de zere plek te leggen van de transitie die wij in de Westerse wereld doormaken, op weg naar werkelijke vrijheid of de keus (niets doen is ook een keus) de omslag in totale slavernij van zakelijke contract dwang. (Ben je in elk geval van je niets doen af, want daar heb je als slaaf dan niks meer over te zeggen)

Als we als mensen en daarmee naar het evenbeeld en de gelijkenis van God geschapen… Dit is een afspiegeling van Gods intellect en vrijheid. nu niet ingrijpen op dit simpel feit, zal de democratie verloren gaan, als die dat al niet is. In dat geval zullen we zelf die democratie moeten herstellen. Je burgerplicht.
Wij kiezen in de vrijheid van rechtskeus, nu dan ook het strafrecht, op een ieder die onze rechten schend.

Zoals uit ons onderzoek blijkt, onze mensenrechten dus gewoon ook in de Nederlandse wet “blijken” te staan en in de bijlage ook beschreven staancrim overheid

Document 1

Document 2

Document 3

Document 4

Een ieder word geacht de wet te kennen en niemand heeft het geleerd? Dat is nou het doel van het huidige onderwijs.
Onze vrijheid is het grootste gemeengoed dat we hebben, “het is ook uw vrijheid”.
Uw volksvertegenwoordigers dienen te weten dat ze de rechten schenden en strafrechtelijk vervolgd kunnen worden op die wettelijke feiten.

Michael

 

11 gedachten over “De grootste diefstal op het volk ooit, en U gelooft nooit wie de dader is”

  1. houdt deel 2 in de gaten Ko. En er zullen er meerdere volgen, dit omvang van dit onderwerp is zo veelomvattend, dat redt je niet met één artikel.

   1. Paul,
    Dit is natuurlijk interessant. Echter, de link naar “deze zienswijzen” verwijst naar gmail en de link naar de site brengt mij niet bij een pagina waarop nadere informatie te vinden is.
    Je nodigt uit om het vooral ook zelf te onderzoeken. Dat wil ik heel graag doen. Dus s.v.p. Alsnog een verwijzing naar de juiste pagina’s beschikbaar stellen?

    BVD.

    1. Harrie, dank voor je reactie. Ik was er inmiddels ook achter, en er wordt aan gewerkt. Ik hoop morgen een oplossing te hebben gevonden waarmee ik in het artikel de stukken beschikbaar kan krijgen voor de lezers in pdf vorm. Ik ben er in de beheer opties nog niet helemaal uit, maar gaat goed komen.

   1. Ja dat zegt genoeg over die mensen. ik zag ze ook, en een background check onthult in sommige gevallen dat deze mensen duidelijk een belang dienen binnen dit corrupte onderdeel van het systeem.

   2. Gewoon niks aantrekken van wat anderen zeggen!
    Uiteindelijk gaat het erom wat werkt voor jou zelf.

    Ik ben inmiddels de bedroefdheid over het corrupte kartel voorbij. En inmiddels zelfs de teleurstelling dat andere mensen niet willen, niet kunnen zien hoe het feitelijk in elkaar steekt.

    Resteert zelf de vrijheid te hervinden.
    Als het dan privaatrecht is, dan ook voorwaarden stellen aan de overeenkomst, niet waar? M.a.w. niet accepteren van een eenzijdig dictaat.

    Beroepen op het strafrecht?
    Ja, maar wie helpt het ook te handhaven?

    Uiteindelijk lijkt diegene met de zwaarste wapens in de hand uiteindelijk wat krom is weer recht te kunnen maken (juridiseren).

    Namasté.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *